Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu PáněDatum konání:
8.1.2022

13. 1.

Čtvrtek

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

16. 1.

Neděle

2. neděle v mezidobí

  • Při bohoslužbách platí povinnost dodržovat hygienická opatření a rozestupy, pokud se nejedná o členy rodiny.
  • V minulém týdnu a hlavně v sobotu se uskutečnilo v naší farnosti Tříkrálové koledování. Děkujeme všem, kdo se do koledování zapojili.
  • Dnešním dnem končí doba vánoční.
  • Od 19. ledna začne společná příprava dospělých k přijetí svátosti biřmování. Věřící z plzeňských farností budou společně připravováni za účasti plzeňských duchovních (podílí se na ní i P. Marek a P. Evžen). Příprava proběhne ve farním sále na Františkánské ulici a bude zakončena na slavnost Seslání Ducha svatého. Přihlašovat se můžete u P. Petrašovského nebo E. Rakovského.
  • K rozebrání u tiskovin je nové vydání Diecézního zpravodaje.
  • V tištěných ohláškách a na webu farnosti najdete dopis k Neděli Božího slova, která bude za 14 dní.
  • Synodální proces v naší farnosti:

Rádi bychom, aby se proces uskutečnil několika formami: ve stávajících společenstvích, ve skupinách přátel nebo v nabídnutých skupinách.

Už v minulém roce se uskutečnilo setkání nad synodálními tématy v několika společenstvích. Aby měli všichni možnost zapojit se do tohoto procesu, budou navrženy termíny k setkání pro nezařazené do skupin po cca 8 lidech. Úvodní seznámení s průběhem a tématem synodálního setkání a rozdělení do ad-hoc skupinek farníků proběhne poslední lednovou neděli 30. 1. v Lobzích po mši v 7:30 a po mši v 10:30. Farníky od sv. Jiří a účastníky mše v 9:00, kteří se budou chtít synody aktivně zúčastnit, prosíme, aby v neděli 30. 1. mimořádně přišli buď na mši sv. v 7:30 nebo v 10:30 do Lobez. V onu neděli (o slavnosti Dona Boska) proběhne první setkání dvou skupin a budou stanoveny další termíny pro ty, kteří se neúčastní doposud procesu nebo nepatří do stávajících společenství či skupin. Animátory pro tato společenství jsou Dušan Váňa a Marek Nykles.

Pro ty, kdo by chtěli využít témata v jiných vlastních skupinách, nabídneme přípravu k moderaci a manuál, jak prožít takovéto setkání. Pro tento způsob je třeba kontaktovat koordinátora farnosti Dušana Váňu (tel: 602 337 041).

Témata a otázky jsou k dispozici na webu farnosti i biskupství. Je dobré využít tyto podněty i pro osobní přípravu a zamyšlení se nad tématy. 

  • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – ER;  Ne 16. 1.  7:00 – ER; 8:30 – MP; 10:00 - ER. U sv. Jiří: na požádání MS. V ostatní dny lze domluvit individuální termín.

 

České katolické biblické dílo

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

DOPIS ŘEDITELE BIBLICKÉHO DÍLA K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA 23. LEDNA 2022

Vážení přátelé,

obracím se na vás o 3. neděli v liturgickém mezidobí, která se v katolické církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova. Podle výzvy papeže Františka uvažujeme teď v církvi o tom, jak bychom mohli ještě důsledněji jít společně cestou, kterou nás všechny vede Bůh dějinami.

Ať už patříme ke kterékoli části Božího lidu nebo se na jakémkoli stupni podílíme na přípravě synodu o synodalitě, uvědomujeme si, jaký význam má Písmo svaté pro celý tento proces. Novozákonní Skutky apoštolů dokládají na mnoha místech, jak samozřejmé bylo pro vznikající církev, že se každý z věřících podílel svým nenahraditelným způsobem na životě církevního společenství. Neděle Božího slova je pro nás příležitostí, abychom si tyto základy znovu připomínali a pokusili se na nich dál tvořivě stavět.

O neděli Božího slova se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Rád bych vám všem poděkoval za vaši velkorysou podporu, ať už ji provádíte modlitbou nebo finanční podporou.

P. Petr Chalupa,

Ředitel Českého katolického biblického díla