Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Hospodaření > Jak podpořit

Jak podpořit

Aktivity našeho salesiánského díla a život farnosti lze podpořit různě:

 • Modlitbou 

  Don Bosco kdysi řekl: "Když se modlíme, vyrostou ze dvou zrn čtyři klasy". Proto kladou salesiáni na modlitbu velký důraz a věří, že prostřednictvím vroucí modlitby vyslyší Bůh jejich prosby.


  Přímluva za děti a mládež

  Prosíme tě Bože za děti a mládež, ochraňuj je ode všeho zlého a na přímluvu Panny Marie Pomocnice a svatého Jana Boska je přiveď ke spáse.

   

  Modlitba ke svatému Donu Boskovi za salesiánskou rodinu

  Svatý Jene Bosko, otče a učiteli mládeže!

  Byl jsi učenlivý k darům Ducha svatého

  a předal jsi salesiánské rodině

  poklad své přednostní lásky k nepatrným a ubohým.

  Uč členy salesiánské rodiny, aby se každý den stávali

  znamením a nositeli Boží lásky k mladým

  a měli v sobě smýšlení Krista Dobrého Pastýře.

  Vyprošuj jim dobrotivé srdce, vytrvalost v práci,

  moudrost v rozlišování,

  odvahu ve vydávání svědectví a misijní velkorysost.

  Ať jsou věrní svým závazkům

  a pod vedením Panny Marie jdou radostně

  po cestě, která vede k Lásce.

  Amen

 

 • Finančně -  prostřednictvím trvalého platebního příkazu, bankovního převodu. Číslo bankovního účtu: Komerční banka, 713343361/0100

 

 • Hmotně
  • Každý z nás má co nabídnout... Co například?

   - Kancelářské potřeby – papíry do tiskárny, propisky, bloky, obálky apod. ke každodennímu využití v našich kancelářích.
      
   - Služby: dopravu, tisk, komunikace…

   - Ubytování pro naše zaměstnance

   - Cokoliv dalšího, co si představíte, že můžeme potřebovat k naší práci a při plnění našeho poslání.

    

 • Vlastní aktivitou - výpomoc, účast na brigádách nebo nám můžete odkázat něco v závěti.

 

 • Naše vděčnost - děkujeme a modlíme se za VŠECHNY, kdo nás podporují.

 

Daňové zvýhodnění dárců

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. vám umožňuje odečíst dary věnované salesiánům od základu pro výpočet daně.

Fyzické osoby

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Jak na to:

 • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. února následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.
 • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Právnické osoby

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Potvrzení o daru

Všem dárcům, kteří darovali souhrnně za daný kalendářní rok min. 1000 Kč, vystavíme potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně počátkem ledna následujícího roku.

Dárcům, na které máme kontakt, je zašleme automaticky (není potřeba žádat).

Závěť

Česká legislativa umožňuje každému rozhodnout se během svého života, kdo a co po něm bude dědit. Ve světě je tento způsob podpory neziskových organizací běžný. U nás poměrně nový.

Pokud někdo chce zanechat instrukce, jak majetek po smrti rozdělit, sepíše poslední vůli, v níž stanoví, komu co  připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli - závěti. Protože i dobrá vůle může být nepochopena, je nejlepší využít služeb notáře.

Důvody dárce pro odkázání majetku na dobročinné účely mohou být různé:

 • chce i po smrti udělat „něco dobrého“, podporovat „dobrou věc“, které věří nebo se kterou měl velmi dobrou zkušenost,
 • jeho rodina je zaopatřena a všechen majetek nutně nepotřebuje,
 • přeje si, aby pokračovalo to, co sám započal a nestihl dokončit,
 • někteří chtějí, aby po nich něco zůstalo, aby zanechali stopu,
 • a někdo prostě chce učinit svět lepším pro své děti a následovníky.

Může se také stát, že zůstavitel nemá nikoho, komu by mohl svůj majetek odkázat a nepřeje si, aby přešel do vlastnictví státu, kde není zřejmé, k jakému účelu bude majetek použit.

Text závěti ke stažení