Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Poslání

Poslání

 

POSLÁNÍ FARNOSTI A STŘEDISKA

Salesiánské dílo v Plzni se rozvíjí již více jak 25 let. Jsme vděčni za to, jak postupně roste. V poslední době došlo v krátké době k personálním změnám na pozici ředitele komunity, moderátora farnosti i ředitele střediska. Ve středisku převzali velký díl odpovědnosti laici. Proto vyvstala potřeba pojmenovat si to, co považujeme pro zachování kontinuity za zásadní, co je pro nás cenné.

Výsledné tři texty vám zde nyní předkládáme, protože mnozí z vás se na salesiánském poslání aktivně podílí. Vám i všem ostatním mohou posloužit k lepšímu porozumění toho, o co zde v Lobzích usilujeme.

 

Poslání salesiánů v Plzni se naplňuje ve farnosti a v salesiánském středisku mládeže. Proto první část popisuje vztah mezi farností a střediskem. Obě instituce se navzájem „potřebují“, aby samy mohly být tím, čím být mají. Nejde tak mezi nimi jen o spolupráci dvou subjektů, od samého začátku jsou úzce propojeny.

Farnost a středisko pak mají formulované své poslání, které vystihuje jejich vlastní specifičnost.

Poslání střediska, které bylo sepsáno již dříve, v uplynulém školním roce nově promýšleli zaměstnanci střediska. Ve znění poslání došlo oproti dosavadnímu znění jen k nepatrným změnám.

Poslání naší farnosti bylo tímto způsobem sepsáno nyní zcela nově. Na jeho znění se podílela komunita salesiánů s farní radou. Vystihuje, co je pro naši salesiánskou farnost charakteristické. Zároveň nám má pomáhat při výběru pastoračních aktivit – ty mají vycházet z tohoto poslání farnosti.

 

 

FARNOST A STŘEDISKO JSOU ÚZCE PROPOJENY Z TĚCHTO DŮVODŮ:

 • Vytváří JEDNO DÍLO

Salesiánské poslání v Lobzích se uskutečňuje v rámci jednoho výchovně pastoračního projektu, který zahrnuje jak náplň činnosti střediska, tak i farnosti.

 • Mají SPOLEČNÝ ZÁKLADNÍ CÍL: Celostní rozvoj člověka v duchu pedagogiky Dona Boska

Středisko i farnost přispívají k celostnímu rozvoji především mladých lidí a rodin. Obě instituce mají k naplňování svého poslání rozdílné nástroje, které se vhodným propojením stávají účinnějšími.

 • SLUŽBA

Služba mladým lidem a rodinám a zároveň umožnění růstu skrze službu druhým lidem je nejvýznamnějším průsečíkem, kde se činnost střediska a farnosti prolíná.

 

 

POSLÁNÍ FARNOSTI

Správa Římskokatolické farnosti Plzeň – Lobzy je svěřena salesiánské komunitě. Základní formy života církve – svědectví, modlitbu (liturgii) a službu –  farnost rozvíjí v souladu se salesiánskou spiritualitou a výchovným systémem sv. Jana Boska:

 • je otevřena všem generacím, zejména mladým lidem a rodinám,
 • je místem, které nabízí systematickou evangelizaci a výchovu k víře,
 • přijímá ty, kteří již využívají dosavadní nabídky, a zároveň usiluje o to, aby byla místem přijetí i pro ostatní, především pro ty, kteří hledají odpovědi na své existenciální otázky,
 • podporuje a rozvíjí spoluodpovědnost členů farního společenství na uskutečňování poslání farnosti.

 

 

POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE

Středisko přispívá k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, především těch, kteří jsou z výchovných, sociálních a ekonomických důvodů znevýhodněni. Přitom uplatňuje v mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických přístupech výchovný systém Jana Boska.

 

 

 

Farnost je přítomnost Církve na určitém území. Jako viditelný výraz této církve, má podle II. Vatikánského koncilu tyto charakteristiky:

 • je to buňka místní církve, které předsedá kněz ve jménu biskupa a je ve společenství  s dalšími farnostmi   
 • zpřítomňuje církev v určitém konkrétním místě
 • doprovází věřící ve výchově a růstu jejich víry během jejich celého života                           
 • je to společenství různých společenství, které se vyjadřuje a realizuje specifickým způsobem při slavení nedělní eucharistie                                                                              
 •  přijímá celý Boží lid na základě svátosti křtu                                                                    
 • je otevřená pro evangelizaci vzdálených a spolupracuje s hlásáním evangelia "ad gentes"

 

Co je salesiánská farnost

Posláním salesiánů je uskutečňovat způsob práce a vztahů inspirovaný Donem Boskem v místní církvi a přinést církvi specifický styl pastorace ve farnosti.

Don Bosko získal svou zvláštní pastorační zkušenost v první oratoři, která byla pro mladé otevřeným DOMOVEM, který přijímá, FARNOSTÍ, zprostředkující evangelium, ŠKOLOU připravující na život a HŘIŠTĚM, kde potkávali přátele a dobře se bavili

Tato valdocká zkušenost se stala trvalým kritériem a inspirací pro naší činnosti a způsobu práce ve farnosti, kde uskutečňujeme své poslání.

 

Salesiánská farnost je přítomnost Církve na určitém území se salesiánským charizmatem. Má tyto rysy:

 1.     Farnost animovaná řeholní komunitou
 2.     Farnost s charakteristickým pastoračním stylem - evangelizuje výchovou a vychovává evangelizací v souladu s vlastní spiritualitou a pedagogikou preventivního systému:
 • Misijním společenstvím, které usiluje o kontakt se všemi, zvláště nejchudšími a nejvzdáleanějšími                                                                                               
 • Výchovným společenstvím, které podporuje integrální rozvoj osob a společnosti, výchovu svědomí, solidaritu a spravedlnost                                                         
 • Křesťanským společenstvím, které zvěstuje Ježíše Krista živého v každodenním životě a nabízí proces výchovy k víře podle salesiánské spirituality mládeže)
 1.     Farnost otevřená pro mladé lidi:                                                                  
 • Farností, která se otvírá místům, kde žijí mladí lidé                                           
 • Farností, která usnadňuje mladým, aby se setkali s Kristem                               
 • Farností, která nabízí mladým prostor přijetí, dialogu a spoluúčasti
 1.     Farnost jako společenství:   
 • Místo nezištného přijetí a radostné zkušenosti evangelia pro všechny                  
 • Zkušenost společenství - skupiny a společenství, v nichž se podporuje vzájemná komunikace a spoluúčast                                                                                   
 • Rozvíjení smyslu pro příslušnost prostřednictvím pastoračního projektu a významných společných okamžiků: jako je např. nedělní slavení Eucharistie          
 • Zvláštní pozornost pro rodinu, jenž je základní buňkou společenství