Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 2. neděle po Narození Páně

2. neděle po Narození PáněDatum konání:
2.1.2022

6. 1.

Čtvrtek

Svátek Zjevení Páně

9. 1.

Neděle

Svátek Křtu Páně

 

 • V listopadu a o Vánocích se konaly sbírky kromě farních také účelové:
 • na Salesiánskou provincii: 8.450,- Kč a 9.641,- Kč
 • na biblický apoštolát: 5.805,- Kč
 • z akce rozdávání Betlémského světla bylo skauty darováno 5.835,- Kč.
 • Děkujeme srdečně za všechny dary. Díky také vám, kteří posíláte své finanční příspěvky na provoz farnosti pravidelně bezhotovostně, anebo je přinášíte samostatně v hotovosti. Díky nim naše farnost patří mezi soběstačné a zajištěné. Zprávu o hospodaření farnosti za rok 2021 zveřejníme po uzavření účetnictví na konci března.
 • K rozebrání u tiskovin je nové vydání Farního věstníku.
 • Charita zve na koncert ve prospěch Tříkrálové sbírky a to dnes do kostela na Chodské nám. v 15:00.
 • V rámci Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů jste dnes zváni na ekumenickou bohoslužbu v 17:00 v kostele v Lobzích.
 • Poslední rozloučení se + paní Marií Koskubovou se koná v úterý při mši sv v kostele v Lobzích.
 • Na slavnost Zjevení Páně ve čtvrtek budeme při ranní mši sv. světit vodu, křídu a kadidlo.
 • V sobotu se uskuteční v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Požehnání koledníkům proběhne při páteční večerní mši sv. v kostele v Lobzích. Po ní budou rozdávány kasičky.
 • Příští neděle je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Krátkou vzpomínku budeme věnovat také + P. Aloisi Hurníkovi.
 • V tomto týdnu se uskuteční od středy do pátku pravidelná vizitace provinciála v našem salesiánském díle. Ve čtvrtek ráno bude v slavit mši sv. v kostele v 8:00.
 • V tištěných ohláškách a na webu farnosti najdete ohlédnutí za rokem 2021 a poděkování všem aktivním z vás.

 

 • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – ER;  Ne 9. 1.  7:00 – ER; 8:30 – PL; 10:00 - MS. U sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit individuální termín.

 

 

Další rok života – poděkování.

Prožili jsme rok 2021 – opět hodně odlišný od těch, které jsme měli možnost v minulosti prožít. Přes složitost a nároky, kterým jsme čelili, děkuji Pánu Bohu za to, čím nás obdařil. Pandemie Covid-19 je velkou zkouškou víry, solidarity a odvahy k novým věcem. S vděčností Pánu Bohu za vše, co jsme mohli společně prožít, chci poděkovat za každého z vás, kteří jste se jakkoli zapojili do života naší farnosti.

Děkuji zvláště těm, kteří se různým způsobem loňský rok zapojovali do aktivit v životě farnosti. Bylo to mnoho z vás, i když s různou intenzitou. V září se uskutečnila slavnost složení věčné profese Filipa Mareše, kde mnoho z vás bylo zapojeno službou. V říjnu minulého roku jsme vydali přehled aktivit, které se podařilo v době pandemie uskutečnit. Ať už to byla liturgie o nedělích či všedních dnech, rorátech, pobožnosti či adorace při kterých mnozí četli, zpívali a hráli nebo připravovali vše k nim. Je zajištěna péče o liturgická roucha, paramenta. Zvláště obětavě mnozí slouží pravidelnou celoroční kostelnickou a varhanickou službou, loňský rok i při zvýšené četnosti bohoslužeb. Další obětavě sloužíte hudbou a zpěvem. Hodiny času jsou věnovány setkáním pastorační a ekonomické rady, přípravě slavností a poutí. I přes výrazné omezení společných aktivit se podařilo něco i nově. Opět jsme přes internet přenášeli bohoslužby, modlitby z rodiny a nabízeli katecheze či duchovní podporu. Dětem byly připravovány aktivity v přírodě. Nepominutelná také byla velkorysá podpora mnoha z vás těm, kdo se ocitli v nouzi, zvláště po letních tornádech. Byly uskutečněny generální úklidy obou našich kostelů, a jejich pravidelná údržba. V omezení pokračovala činnost čtvrtečních setkávání seniorů při biblické hodině, farní knihovny, zajištěním farního účetnictví, přípravou Farního věstníku, Mikulášskou besídkou, přípravou Vánoc a Velikonoc, které byly opět netradičně pojaty (mládež mohla samostatně prožít Triduum), výzdoby kostela, on-line Tříkrálovou sbírkou, rozpisy lektorů, hudebníků a setkávání ministrantů. Katecheté se střídají u Slovíček při nedělní bohoslužbě, a při výuce Základů křesťanství a katechezích. Další z vás se angažují v aktivitách střediska mládeže při vedení kroužků, prázdninových táborech, vaření na táborech, poutích a dalších příležitostných akcích. V přístřešku mezi kostelem a střediskem byly nabízeny podněty k prožívání postní a adventní doby.

To vše bylo spojeno s osobním nasazením vás ochotných a obětavých farnic a farníků.

Za to vše vám srdečně děkuji jménem salesiánské komunity. Vy všichni tak máte svůj podíl na realizaci našeho salesiánského poslání. Vážíme si všech, kteří spolu s námi slouží druhým.  Ať Pán štědře odplatí každému z vás.

P. Evžen Rakovský