Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Slavnost Seslání Ducha svatého

Slavnost Seslání Ducha svatéhoDatum konání:
30.5.2020

1. 6.

Pondělí

Památka Panny Marie, Matky církve

3. 6.

Středa

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

4. 6.

Čtvrtek

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

5. 6.

Pátek

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

7. 6.

Neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Příští neděli bude v naší farnosti jen jedna mše sv.:

Na louce u sv. Jiří:  10:30

 

 • Srdečné díky jednadvaceti farníkům, kteří se zapojili do sobotního generálního úklidu kostela v Lobzích.
 • Dnešní nedělí končí doba velikonoční.
 • K rozebrání mezi tiskovinami je časopis Nezbeda, Farní Věstník a Diecézní zpravodaj.
 • Příští neděli zveme všechny farníky ke společnému slavení mše sv. na louku u sv. Jiří v neděli 7. června. Je to příležitost se po tak dlouhé době opět setkat. Zvláště pro ty, kteří několik týdnů neměli možnost přijmout Krista v eucharistii. Proto bude v naší farnosti jen jedna mše sv. a to v 10:30. Prosíme zvláště mladší, aby si s sebou vzali karimatky nebo deky, protože připravené plastové židle a dřevěné lavičky využijí starší farníci. Mše sv. bude za jakéhokoliv počasí.
 • Protože mnozí z vás mohou využít cesty k této mši sv. jako pouť, nabízíme na cestu myšlenky a podněty k modlitbě. Mezi tiskovinami, v tištěných ohláškách a na webu v aktualitách jsou k dispozici tyto materiály na cestu ke sv. Jiří. Jedná se text k zamyšlení a úmysly modlitby. Může to být pět zastavení k četbě a pět desátků růžence při chůzi. Příchod ke mši sv. je individuální. Případně můžete přicházet ve skupinách a vycházet od kostela v Lobzích.
 • Za týden bude pro školáky opět BNW. Je spuštěno přihlašování přes SAPES.

 

 

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER; Ne 7. 6. bude možnost přijmout svátost smíření před bohoslužbou v 10:30 u sv. Jiří nebo po ní. V blízkosti podia s oltářem bude k dispozici zpovědní služba.

 

Podněty k modlitbě na cestu na bohoslužbu v 10:30 u sv. Jiří 7. 6. 2020

 

 1. Z mrtvých vstal

„Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“

Lidé bez domova (nejen bezdomovci, ale ti, kteří nemají pocit domova, bez rodinných a srdečných vztahů).

Ať se jich Bůh ujme a dá jim pocítit svou dobrotu.

 1. Na nebe vstoupil

Když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.

Lidi bez zaměstnání (dlouhodobě nemohou najít práci, ztrácejí svou důstojnost, podléhají malomyslnosti). Aby měli odvahu a nebáli se změn.

 1. Ducha sv. seslal

Všichni byli naplněni Duchem svatým.

Děti bez řádné rodiny, bez obou rodičů (rostou z nich často nezralé osobnosti, obtížně navazují zodpovědné vztahy, žijí bez zázemí). Ať je Duch sv. vede k statečnosti a odvaze konat dobro za všech okolností.

 1. Na nebe vzatá

Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla.

Mládež bez smyslu života, bez hodnot, které by jí dávali smysl života (často jsou ponecháni sobě samotným, propadnou jen honbě za materiálními hodnotami nebo sobectví). Ať je provází Matka Boží a dá jim zakusit mateřskou něhu.

 1. Na nebi korunovaná

Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami.

Vážně nemocní. Aby pocítili blízkost a zájem svých přátel nebo příbuzných, za uzdravení a trpělivost při snášení obtíží). Ať je posiluje vědomí, že je jim Bůh nablízku a dává jim sílu v jejich situaci.