Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista KráleDatum konání:
21.11.2020

24. 11.

Úterý

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

29. 11.

Neděle

1. neděle adventní

  • Od pondělí 23. 11. je možné, aby při bohoslužbách bylo dvacet účastníků. Máme tedy krásnou příležitost zahájit a prožívat advent osobní účastí na mši sv.. Naším cílem je, umožnit vám setkat se s živým Kristem. Z tohoto důvodu nabízíme větší množství bohoslužeb, abyste se jich mohli zúčastnit. Na bohoslužby v pracovní dny není třeba se hlásit. Nutné je přihlásit se na sobotní odpolední a nedělní mše sv. Na webových stránkách a nástěnce jsou uvedeny termíny (sobota 17:30 a 19:00, neděle kromě obvyklých také v 16:00 a 17:30. Tabulky k samostatnému nahlašování jsou k dispozici na webových stránkách farnosti v boxu Přihlašování se na veřejné bohoslužby. Ti, kdo nemají přístup na internet, mohou zavolat nebo poslat SMS moderátorovi farnosti. Ten jim účast potvrdí nebo nabídne jiný čas v případě, že požadovaná mše sv. je již obsazená.
  • Vnímáme jako velice důležité setkat se s Kristem i spolu navzájem při eucharistické oběti. Stále platí možnost skupinových bohoslužeb nad rámec těch vyhlášených. Události, které prožíváme, mohou být příležitostí prohloubit vědomí nepostradatelnosti živého Ježíše. Přijímáme jej v eucharistii jako zdroj své víry a lásky. Od něj si můžeme vyprosit sílu a odvahu pro chvíle, kdy mnozí podléhají strachu, obavám a uzavřenosti.
  • Proto internetové vysílání mší sv. pozastavíme. Spojení v naší farnosti udržujme přes internet dále modlitbou v pondělí, čtvrtek, sobotu a v neděli povzbuzením od salesiánů. Novinkou bude kromě povzbuzení uvedení do nedělních liturgických textů.
  • Připojme se alespoň symbolicky tuto středu k veřejné připomínce všech lidí pronásledovaných pro víru prostřednictvím iniciativy „Červená středa“. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících. Vzpomeňme alespoň modlitbou na všechny pronásledované pro víru.
  • Připomínáme výzvu k zapojení se do aktivity "Lobezská pekařka". Jde o snahu vytvořit ještě teď před Adventem farní kuchařku, ve které bychom si navzájem sdíleli své oblíbené Vánoční pekařské laskominy. Do 28. 11. pošlete na email pekarka@sdbplzen.cz jeden nebo dva recepty a ideálně s fotografií vašeho kuchařského kouzlení.
  • V pátek si připomeneme páté výročí úmrtí našeho salesiána Toníka Nevoly. K tomuto výročí jsme připravili modlitebně-vzpomínkové video, které bude na YT farnosti zveřejněno v pátek večer.
  • Příští neděli začíná advent a nový církevní rok. Žehnání věnců vykonáme při každé bohoslužbě. Připravujeme i roráty, příští neděli oznámíme, jakou formou je prožijeme.
  • K prožití Adventu:

Brožura Průvodce adventem je k dispozici k rozebrání v kostelích u tiskovin.

Pro rodiny jsou k dispozici podněty z biskupství (jsou na webu nebo nástěnce: Adventní probuzení (všední dny), výzva domácí bohoslužby (neděle), cestou do Betléma (nedělní list pro rodiny s dětmi); https://www.bip.cz/adventavanoce2020

  • Připravujeme Mikulášskou besídku 5. 12. v době mezi 16:00 a 17:30 netradičním způsobem: na webu farnosti bude tabulka s časy. Tam se rodiny musí přihlásit. Rodiny pak přijdou individuálně podle časových intervalů. Podrobnosti ještě oznámíme příští neděli a vyvěsíme na webové stránky.

 

Modlitba za pomoc při pandemii:

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!