Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Květná neděle

Květná neděleDatum konání:
9.4.2022

Bohoslužby v tomto týdnu budou od pondělí do středy jako obvykle.

Pořad bohoslužeb ve svatém týdnu a další informace najdete podrobně na tištěné listině, na nástěnce nebo na úvodní stránce webu farnosti.

 

Čtvrtek

9:30

Mše sv. se svěcením olejů v katedrále

 

18:00  

Obřady Zeleného čtvrtku - po obřadech  adorace

Velký pátek

18:00  

Velkopáteční obřady

Sobota

21:00

Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně

 

 

 

 • Na samostatném listu s přehledem bohoslužeb Svatého týdne jsou uvedeny dny a časy zpovídání. Na dveřích zpovědní místnosti je přehled aktuálních časů i zpovědníků.
 • Pro dobrou přípravu na Svatý týden a Velikonoční třídenní využijte brožurky, které jsou k dispozici u Katol. týdeníku. Příspěvek můžete dávat do nedělní sbírky, přečtěte si texty na jednotlivé dny Tridua, najděte si čas na úvahu o tom všem, co budeme slavit. Samotné prožití Velikonoc pak může být daleko hlubší než v minulosti.
 • Připravujeme adoraci v kostele přes noc ze čtvrtka na pátek a z pátku na sobotu. Kdo má zájem, ať se napíše do tabulky na webu farnosti nebo dnes v Lobzích na listinu na stolku s kancionály. Koordinuje Dušan Váňa.
 • Prosíme o zajištění služby u Božího hrobu při adoraci na Bílou sobotu od 9:30 do 18:00. Rozpis je na stolku vzadu v kostele. Kdo můžete, prosím, zapište se.
 • Nácviky ministrantů budou na Zelený čtvrtek a Velký pátek hodinu a půl před obřady, na Velikonoční vigilii v 19:00. V sobotu začíná pro ministranty brigáda setkání a čištění liturgických nádob od 9:30.
 • Velký pátek je den přísného postu. Připomínáme více možnosti prožití pobožnosti křížové cesty. Informace jsou na vývěsce a webu farnosti.
 • Na letáku s přehledem bohoslužeb, který je u ohlášek, jsou i důležité informace o sbírkách a připomínky ke slavení velikonočních obřadů.
 • Příští neděli po bohoslužbách sv. jste zváni na farní kávu.
 • Od dnešního dne budou nedělní bohoslužby v Lobzích jako před pandemií, tj. v 7:30 a v 10:00.
 • Následuje poděkování našich biskupů:

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. 

Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).

Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým. Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK

 

 • Přehled zpovídání viz samostatný rozpis. V neděli 4. 7:00PL;  9:30 – ER. U sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

MODLITBA ZA UKRAJINU

 

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.