Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 5. neděle postní

5. neděle postníDatum konání:
2.4.2022

10. 4.

Neděle

Květná neděle

 • Srdečně děkujeme 15 obětavým brigádníkům za pomoc při včerejším sobotním generálním úklidu kostela.
 • Dnešní nedělí končí bohoslužba v 9:00. Od Květné neděle už budou nedělní bohoslužby v Lobzích jako před pandemií, tj. v 7:30 a v 10:00.
 • Příležitostí ke sv. smíření před Velikonocemi je několik. Na poslední stránce v ohláškách jsou s přehledem bohoslužeb Svatého týdne také uvedeny dny a časy zpovídání a konkrétní zpovědník. Tento pátek od 17:00 budou v kostele dva zpovědníci. Příští neděli bude příležitost jak před bohoslužbami, tak i během nich.
 • Na květnou neděli začne bohoslužba v 10:00 venku před kostelem žehnáním ratolestí a pak společným průvodem do kostela.
 • Pro dobrou přípravu na Velikonoční třídenní využijte brožurky Průvodce Velikonočním třídenním. Příspěvek můžete dávat do nedělní sbírky.
 • V tištěných ohláškách najdete katechezi se zaměřením na obnovu křtu při Velikonoční vigilii.
 • Srdečně zveme děti i dospělé na Velikonoční tvoření v sobotu 9. dubna od 14:00 do salesiánského střediska. Podrobnosti jsou na webu střediska. Je stále možné se přihlásit přes Sapes.
 • Na Velký pátek nabízíme účast na několika pobožnostech křížové cesty: kromě obvyklé v kostele v Lobzích je možnost pro rodiny s malinkými dětmi Martinská stěna u Dobřan, pro všechny Chotěšov – Křížový vrch. U tiskovin jsou letáčky s informacemi.
 • Jak už se v naší farnosti stalo tradicí, i v letošním roce proběhnou dvě celonoční štafetové adorace a to za Zelený čtvrtek v Getsemanské zahradě a na Velký pátek u Božího hrobu. Po dvou coronavirových letech, kdy adorace probíhali v domovech, letos mohou být opět v kostele. Každý se může přihlásit na jednu hodinu, kterou stráví o samotě v rozjímání. Zaregistrovat se můžete na webových stránkách farnosti, případně požádat o zápis Evžen Rakovského.
 • Aktuální informace o možnostech pomoci uprchlíkům z Ukrajiny: Kdo byste mohl věnovat pro ubytovnu v Kyšicích pračku, vysavače, garnýže pro vybavení, sdělte, prosím, řediteli střediska mládeže Martinovi Bohatovi.  Další aktuality sledujte na webu diecézní charity Plzeň nebo na webu a FB farnosti. Na přechodnou dobu se středisko mládeže stává sběrným místem. Své dary (trvanlivé potraviny a hygienické potřeby) můžete přinést do střediska mládeže a také do kostela. V chodbě k sakristii je místo k ukládání.
 • Modlitby za Ukrajinu:

Každou středu do velikonoc v katedrále sv. od 19:30 Východní modlitba k Panně Marii pod vedením řeckokatolického kněze o. Igora Bibka a v sobotu od 19:30 modlitba růžence.

 • Připomínáme nabídku farních táborů:

Pro děti:

Farní tábor: 8 – 13 let, 10. – 17. 7., Orlovská hájenka (okr. Havl. Brod), hl. programový vedoucí Matouš Beránek

Kompot: 12 – 16 let, 10. – 17. 7., Svárožná, hl. vedoucí Marek Sklenář

Protože jsou tábory nabízeny už i mimo naši farnost, co nejdříve přihlašujte děti. Může se stát, že místa obsadí děti z jiných farností.

 • Pro mládež bylo spuštěno přihlašování na pouť do Turína na jáhenské svěcení Filipa Mareše, na Expedici a na Summer job, který pořádají tepličtí salesiáni a kontaktní osobou u nás je Vojtěch Janovič. Také je možné se přihlašovat na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové na vlastních stránkách setkání.
 • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – ER/PL. Podrobnější přehled je na vývěsce, webu farnosti nebo v tištěných ohláškách.


Katecheze

 

Dnešní katecheze vychází z evangelia o vzkříšení Lazara – Jan 11, 1-45.

Od starých dob je tento text součástí křestní katecheze, i když o křtu nemluví. Člověk pokřtěný je člověk znovu narozený, člověk vytržený věčné smrti, člověk povstalý z hrobu hříchu. Lazar je tedy jeho prototypem. O toto "zvednutí z hrobu" si ovšem člověk sám nemůže říci, podobně jako Lazar. Je tu třeba Ježíšovy iniciativy (on přišel s iniciativou spásy) a je tu třeba i víry okolí (Marta, Marie, které Pánu zcela věří, i když vzkříšení svého bratra vlastně nečekají).

Centrální a vrcholná výpověď o Ježíšovi není zřejmě velký div, že totiž dokázal to, co jiní nedokázali - vzkřísil čtyři dny mrtvého Lazara. Vrcholnou výpovědí je jeho odpověď Martě: "Já jsem vzkříšení a život".

Ježíš tu tedy není jen někým, kdo život způsobuje, kdo ho vrací nebo kdo ho daruje, ale je sám novou skutečností - a pokud člověk Ježíši patří, má na tomto životě účast. Ježíš je tedy jedinečnou postavou dějin, nikdo jiný "vzkříšením a životem" nebyl. To nejdůležitější člověk nemá hledat jen vně, jako vnější dar, který lze od něho dostat, ale "uvnitř", v Ježíšově bytí samém. Z tohoto hlediska možná lépe porozumíme Pavlovu "být v Kristu" ("kdo je v Kristu, je nové stvoření"). Např. samotné vzkříšení Lazara je "znamením", tedy něčím, čeho si má člověk povšimnout, aby viděl Ježíše dobře, co nejúplněji, aby pochopil, co přináší.

Ještě jeden motiv stojí za zmínku, i když je vedlejší. Je to Ježíšovo pohnutí nad smrtí Lazara, které ukazuje na jeho úplné a skutečné lidství a i na skutečnou bolest smrti - i pro toho, který nejen ví o věčném životě, ale který ho i přináší.

Věčný život v chápání Písma není jakékoliv bytí za hranicí smrti, ale oblažující bytí s Bohem, podíl na jeho životě. Naše naděje je tedy vždy obrácená ke Kristu, který je naše vzkříšení a život; slitovává se nad námi a má s námi soucit jako se svým přítelem Lazarem.

Dalo by se říci, že Ježíš chtěl ještě před tím, než vstoupí do temnoty svého utrpení a smrti, odhalit význam daného aktu na základě tohoto zázraku. Stejným způsobem chce také církev, abychom ještě před vstupem do liturgického tajemství slavení Velikonoc zvažovali a rozjímali nad jeho smyslem, a to v rámci nástinu, který je nám představen v událostech spojených s Lazarem; tedy zvláště s jeho cestou ze smrti do života, poněvadž Kristova pascha tuto cestu otevírá pro celé lidstvo. Svou smrtí překonává smrt každého člověka, jeho vzkříšení je zárukou vzkříšení člověka.

Mrtvý Lazar je tudíž symbolem celého lidstva, jež duchovně zemřelo kvůli hříchu: „Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili." (Řím 5,12).

 

Smrt člověka přitahuje i děsí. Je to zcela jistý bod našeho života: jakkoliv jsou lidé různí - někdo bohatý, jiný chudý, někdo zdráv a jiný nemocen, zemřeme všichni. Se smrtí, a to se svou vlastní, se rozhodně setkáme a budeme vůči ní zcela bezmocní. Podobně jako jsme bezmocní vůči hříchům, které jsme udělali a které nemůžeme už nijak změnit. My jsme bezmocní, ale totéž neplatí o Bohu. Vzkříšení Lazara je toho znamením. A je to znamení velmi výmluvné, protože Ježíš zasahuje tam, kde člověk už nijak zasáhnout nemůže. Lazar, ležící několik dní v hrobě, takže už je ze zápachu zřejmé, že se rozkládá, je Ježíšem přiveden k životu. Tak, jako člověk, zapletený do zla, člověk, který vykonal větší či menší řadu zlých a neodčinitelných skutků, je zcela vzkříšen odpuštěním. Tak jedná Bůh, toto může udělat Bůh a jedině Bůh. Toto můžeme čekat od Ježíše: že nás zbaví hříchů a tedy i věčné smrti, která je důsledkem hříchů. A vzhledem k našim životním zkušenostem je to stejně nepochopitelné a neuvěřitelné, jako vzkříšení někoho, kdo byl už tři dny v hrobě, kdo byl skutečně mrtvý. Čím více ale člověk zná Boha, tím méně ho to překvapuje. Protože Bůh je sám zdrojem života, protože Bůh chce život člověka a ne jeho smrt může takto jednat. Může odstranit z našich životů příčinu věčné smrti, a tou je hřích. A tak nám může dát vzkříšení, které není jen návratem do tohoto života, ale může nás vzkřísit pro věčnost, tedy pro sebe.

Není to zcela lehké pochopit, ale je třeba si uvědomit, že křtem jsme získali skutečný Boží život, že tento život je silnější než smrt. Je třeba si uvědomit, že hřích v nás vždy kus za kusem rozšiřuje prostor smrti a odpuštění ho zas likviduje a dělá místo životu. Pokud jsme zažili skutečné odpuštění hříchů, potom jsme zažili věc větší, než bylo vzkříšení Lazara! Protože vzkříšený Lazar se vrátil zas do tohoto života, do smrtelného života. Jenže odpuštění hříchů nám otevírá život bez omezení, věčný život u Boha. A to je něco, co nesnese srovnání s ničím na této zemi.

Ježíš nedělal svá znamení, své zázraky proto, abychom se hodně divili. Dělá je proto, abychom mu věřili. Abychom věřili jeho slovům, která jsou, jak píše Janovo evangelium, "duch a život". Chce, abychom věřili tomu, co o svém Otci, o sobě samém a o našem věčném údělu řekl. Protože víra v Ježíšovo slovo vede k životu, a to jak k plnému životu tady na zemi, tak k věčnému životu v Bohu. A víra nestojí na tom, že jsme viděli něco podivuhodného, ale na tom, co nám Ježíš řekl a ovšem také na tom, že jsme mnohé ve vlastním životě poznali jako pravdivé.

Má-li tedy člověk za sebou skutečně hlubokou zkušenost odpuštění hříchů, ví, jak mocný je Bůh. Ví, že to, co Bůh dává, převyšuje lidské představy. A v tom případě pak člověk s Bohem počítá. Především tedy počítá s tím, který je původcem i dárcem života, kterému je třeba věřit více, než komukoliv jinému.

 

MODLITBA ZA UKRAJINU

 Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen