Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 8. 1. 2023 – Svátek Křtu Páně

8. 1. 2023 – Svátek Křtu PáněDatum konání:
7.1.2023

13. 1.

Pátek  

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

15. 1.

Neděle

2. neděle v mezidobí

 

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle.

 • Dnešním dnem začíná v naší diecézi společný týden modliteb za jednotu křesťanů, tzv. alianční týden. V našem kostele bude možnost společné modlitby příští neděli 15. ledna od 17:00. Na nástěnce je rozpis na celý týden míst bohoslužeb a kazatelů.
 • Od zítřejšího dne začíná liturgické mezidobí.
 • V úterý 17. ledna si připomeneme 70 let od smrti prvního českého salesiána ctihodného P. Ignáce Stuchlého. Provinciál salesiánů vyhlašuje k té příležitosti výtvarnou soutěž. Kdokoli může vytvořit obrázek libovolnou výtvarnou technikou s tematikou Ignáce Stuchlého. Důležité je přinést obrázek příští neděli, 15. ledna dopoledne do kostela a odevzdat v sakristii. Podepsaný, s uvedeným kontaktem a věkem autora. Inspiraci a fotografie P. Ingáce - Staříčka hledejte na webu istuchly.cz. Hodnotící porotou budou účastníci mše svaté ve Fryštáku, kde budou vaše obrázky vystaveny 16. ledna. Vítěz obdrží symbolických 70 stříbrných.
 • Příští neděli při mši sv. v 10:00 se uskuteční přijetí do katechumenátu dospělých.
 • Děti a rodiče jsou zváni na Maškarní odpoledne, které se uskuteční příští neděli 15. ledna. Jeho součástí je jak volná zábava, tak zábavné soutěže pro děti. Sejdeme se v 15.00 na recepci střediska, od 15.30 probíhá program na podestě a v tělocvičně budovy střediska. Rodinní příslušníci bez masek se mohou zúčastnit jako diváci. Ukončení je v 18.00. Cena je 80,- Kč. Přihlašování je přes Sapes.
 • Kdo by byl ochoten zapojit se do úklidu v kostele, ať se přihlásí P. E. Rakovskému. Skupiny farníků, které mnoho let obětavě udržovaly náš kostel, je třeba posílit. Jde o čtyřiceti minutový úklid kostela ve čtyřčlenných skupinách jednou za dva měsíce.
 • K dispozici je nové vydání Diecézního zpravodaje.
 • Příspěvek na tiskoviny, které jsou vzadu v kostele, dávejte, prosím, do nedělní sbírky.
 • Na druhé straně tištěných ohlášek je malé poděkování všem z vás, kteří se aktivně zapojujete do života farnosti.
 • Po mši sv. 10:00: budeme odstraňovat vánoční výzdobu, prosíme o pomoc, ty, kdo mají čas. 
 • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – ER;  Ne 15. 1.  7:00 – MP; 9:30 - ER. U sv. Jiří: na požádání MK. V ostatní dny lze domluvit individuální termín.

 

Další rok života farnosti -  poděkování

Prožili jsme rok 2022 – opět zčásti odlišný od těch, které jsme měli možnost prožít v dřívějších letech. Přes složitost a nároky, kterým jsme čelili, děkuji Pánu Bohu za to, čím nás obdařil. Doznívající pandemie Covid-19 byla velkou zkouškou víry, solidarity a odvahy k novým věcem. Přes zimní a jarní omezení společných aktivit se prožívání života víry vrátilo k běžnému způsobu, jak jsme byli zvyklí. S vděčností Pánu Bohu za vše, co jsme mohli společně prožít, chci poděkovat za každého z vás, kteří jste se jakkoli aktivně zapojili do života naší farnosti.

Děkuji zvláště těm, kteří se různým způsobem loňský rok zapojovali do aktivit v životě farnosti. Bylo to mnoho z vás, i když s různou intenzitou. Více než sedmdesát z vás je zapojeno do různých aktivit a služeb druhým. Ať už to byla liturgie o nedělích či všedních dnech, rorátech, pobožnosti či adorace při kterých mnozí četli, zpívali a hráli, ministrovali, sezváněli k bohoslužbám nebo připravovali vše k nim. Je zajištěna péče o liturgická roucha, paramenta, květinovou výzdobu. Zvláště obětavě mnozí slouží pravidelnou celoroční kostelnickou a varhanickou službou, loňský rok i při částečně zvýšené četnosti bohoslužeb. Další obětavě sloužíte hudbou a zpěvem. Hodiny času byly věnovány setkáním pastorační a ekonomické rady, přípravě slavností a poutí, farních káv. Dětem byly připravovány aktivity v přírodě. Byly uskutečněny generální úklidy obou našich kostelů, a jejich pravidelná údržba. Byla obnovena čtvrteční setkávání seniorů po mši sv., byly obnoveny biblické hodiny, proběhla revize farní knihovny. Je zajištěno farní účetnictví, vklad sbírek na účet farnosti, je připravován Farní věstník, uskutečnila se Mikulášská besídka. Farnost využívá služeb mnohých z vás pro své webové stránky, Facebook a YT kanál. Při nedělních sbírkách nebo jinou formou darů je farnost zajišťována finančně. Farnost žila přípravou Vánoc a Velikonoc, které byly opět netradičně pojaty (mládež mohla samostatně prožít Triduum), výzdobou kostela a opět klasickou Tříkrálovou sbírkou. Jsou zajišťovány rozpisy lektorů, hudebníků a probíhá setkávání ministrantů. Do vánočních oslav se zapojila dětská scholička. Katecheté se střídají u Slovíček při nedělní bohoslužbě, při výuce Základů křesťanství a katechezích. Další z vás se angažují v aktivitách střediska mládeže při vedení kroužků, při vedení prázdninových táborů, vaření na táborech, při poutích a dalších příležitostných akcích, jako například Noc kostelů nebo Červená středa. V přístřešku mezi kostelem a střediskem byly nabízeny podněty k prožívání postní, velikonoční, adventní a vánoční doby a další podněty především pro hledající nebo nepraktikující. To vše bylo spojeno s osobním nasazením vás ochotných a obětavých farnic a farníků.

Za to vše vám srdečně děkuji jménem salesiánské komunity. Vy všichni tak máte svůj podíl na realizaci našeho salesiánského poslání. Vážíme si všech, kteří spolu s námi slouží druhým.  Ať Pán štědře odplatí každému z vás.

 1. Evžen Rakovský