Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 5. neděle velikonoční

5. neděle velikonočníDatum konání:
14.5.2022

16. 5.

Pondělí

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

22. 5.

Neděle

6. neděle velikonoční

 

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle.  

  • Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům minulou neděli vynesla 11.825,-Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • Připomínáme možnost přinášení věcných darů pro potřebné. Při nedělní bohoslužbě v 10:00 je k tomu připravený koš. Darované věci budou s obětními dary přinášeny k oltáři a předány potřebným přes Charitu.
  • V katolickém týdeníku jsou aktuální sdělení k válce na Ukrajině a další podnětné články.
  • Ve středu a v pátek po mši sv. bude krátká májová pobožnost.
  • Děti jsou zvány na Maškarní odpoledne příští neděli 22. 5. 2022. Program začíná od 15.00. Vstupné 80,- Kč. Přihlašování je přes Sapes.
  • Na neděli 5. připravujeme pouť farnosti do Prusin, kde bude mše sv. v 13:00 a po ní společný program. Bohoslužba ve farnosti bude jen ranní v 7:30 v Lobzích. Bohoslužby u sv. Jiří v 8:45 a v Lobzích v 10:00 nebudou! Rádi bychom, aby pouť sloužila jako příležitost k setkání všech, kteří patří do naší farnosti. Na vývěsce, webu nebo na samostatném letáku u tiskovin najdete potřebné informace k putování. Lze jít pěšky z Černic nebo Čižic, ve skupině cyklistů nebo se dopravit individuálně. Pokud by někdo chtěl nabídnout odvoz seniorům, ať to sdělí P. E. Rakovskému. Po mši sv. připravujeme občerstvení. Káva, čaj a sušenky budou zajištěny, svačinu si vezměte s sebou. Uvítáme napečení sladkostí. Můžeme zajistit jejich odvezení do Prusin, prosíme o jejich přinesení do soboty 28. 5. do kostela nebo střediska. Program pouti bude pokračovat ve skupinách na louce u kostela. Rádi bychom reflektovali uplynulé dva roky omezení v životě víry farnosti i v životě osobním. Pro děti je připraven samostatný paralelní program. V případě deštivého počasí se program ve skupinách uskuteční v kostele a v budově školy.  
  • V tištěných a webových ohláškách je přehled služeb spojených s technickou realizací pouti na Prusiny. Kdo by byl ochoten se zapojit, ať kontaktuje moderátora farnosti P. Evžena.
  • Na přijetí svátosti biřmování se připravují někteří mladí lidé z naší farnosti. Jejich tablo bude možné si prohlédnout v tištěných ohláškách a na farním webu. Doprovázejme jejich přípravu modlitbou.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 22. 5. 7:00ER;  9:30U sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 

Přehled služeb v neděli 29. 5. 2022 při pouti na Prusiny

 

V Lobzích v 9:30: Nakládání materiálu (4 lidé)

Na Prusinách: 10:30 – 12:30:

Stavba stanů (musí stavět současně 6 osob)

Rozmístění stolů, lavic a židlí na louce

Vaření vody do várnic a případné doplňování

Příprava stolů pro občerstvení a rozmístění nápojů a příslušenství (káva, čaj, upečené sladkosti)

Příprava liturgického prostoru v kostele ( mj. přinesení židlí ze skladu u kostela)

 

Úklid po skončení (16:00)

Naložení a odvoz materiálu z Prusin, vyložení v Lobzích - 16:30 – 17:00

 

 

 

MODLITBA ZA UKRAJINU

 

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

 

Otče náš...

 Zdrávas, Maria…

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.