Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 4. neděle velikonoční

4. neděle velikonočníDatum konání:
7.5.2022

 

14. 5.

Sobota

Svátek sv. Matěje, apoštola

15. 5.

Neděle

5. neděle velikonoční

 

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle.  

  • Dnes je neděle dobrého pastýře. Níže je uvedena modlitba za nová duchovní povolání. Prosíme o vaši modlitbu na tento úmysl.
  • Sbírka při dnešních bohoslužbách je určená na pomoc pronásledovaným křesťanům. Děkujeme za vaše dary.
  • Po dnešních nedělních bohoslužbách v Lobzích si můžete prohlédnout výstavu o misionáři a salesiánu otci Janu Medovi. U tiskovin je nabídka knih a drobností. Můžete tak podpořit aktivity Sadby finančním příspěvkem. Buď hotově nebo poukazem na účet Sadby.
  • Ve středu a v pátek po mši sv. bude krátká májová pobožnost.
  • Zveme nejen ministranty na Víkendové setkání 13. – 14. 5.. Akce pro kluky ve věku 6 – 12 let. Vedoucí Vašek Šašek a Míla Kuchta. Přihlášky přes Sapes nebo na místě.
  • Děti jsou zvány na Maškarní odpoledne v neděli 22. 5. 2022. Součástí je jak volná zábava, tak zábavné soutěže. Program probíhá od 15.00 na hřišti i v budově střediska. V případě nepříznivého počasí proběhne akce v budově střediska. Rodinní příslušníci bez masek se mohou zúčastnit jako diváci. Ukončení je v 18.00. Vstupné 80,- Kč. Přihlašování je přes Sapes.
  • Na neděli 5. připravujeme pouť farnosti do Prusin, kde bude mše sv. v 13:00 a po ní společný program. Bohoslužba ve farnosti bude jen ranní v 7:30 v Lobzích. Bohoslužby u sv. Jiří v 8:45 a v Lobzích v 10:00 nebudou! Rádi bychom, aby pouť sloužila jako příležitost k setkání všech, kteří patří do naší farnosti. Na samostatném letáku u tiskovin najdete potřebné informace k putování. Lze jít pěšky z Černic nebo Čižic, ve skupině cyklistů nebo se dopravit individuálně. Pokud by někdo chtěl nabídnout odvoz seniorům, ať to sdělí P. E. Rakovskému. Po mši sv. připravujeme občerstvení. Káva, čaj a sušenky budou zajištěny, svačinu si vezměte s sebou. Napečené sladkosti jsou vítány. Program bude pokračovat ve skupinách. Rádi bychom reflektovali uplynulé dva roky omezení v životě víry farnosti i v životě osobním.
  • Blahopřejeme maminkám k jejich dnešnímu svátku. Malou květinu jako symbol vděčnosti dají nyní děti svým maminkám.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 15. 5. 7:00ER;  9:30U sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 

 

MODLITBA ZA NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

 

Čtení:

Z evangelia podle svatého Lukáše 1, 35.38:

 

«Anděl jí odpověděl: ‚Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, a proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. ‘ (…) Maria řekla: ‚Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova! ‘ A anděl od ní odešel.»

 

Z poselství papeže Františka ke Dnům modliteb za duchovní povolání

 

Toužím upřímně všechny povzbudit k niternému přátelství s Pánem především proto, abychom si shůry vyprošovali nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Boží lid potřebuje, aby byl veden pastýři, kteří tráví svůj život službou evangeliu. Proto prosím farní společenství, sdružení i početné modlitební skupiny v církvi: proti pokušení malomyslnosti se i nadále modlete k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň a aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními, a tak být živým znamením milosrdné Boží lásky.

Drazí bratři a sestry, i dnes můžeme znovu nacházet elán pro hlásání a především mladým můžeme nabízet, aby následovali Krista. Tváří v tvář rozšířenému pocitu víry unavené nebo omezené jen na „plnění povinností“ touží naši mladí po objevování stále nového kouzla Kristovy osobnosti; chtějí, aby jim jeho slova a gesta kladla otázky a provokovala je, a konečně, aby díky němu mohli snít o životě naplno lidském a radostném, který se vydává v lásce.

Nejsvětější Panna Maria, Matka našeho Spasitele, měla odvahu se oddat tomuto Božímu snu a vložit svou mladost a své nadšení do jeho rukou. Kéž na její přímluvu získáme stejnou otevřenost srdce, připravenost odpovědět na Pánovo volání svým „tady jsem“ a radost vydat se jako ona na cestu (srov. Lk 1,39), abychom jej hlásali celému světu.

 

Otče náš…

 

Modlitba za povolání

 

Matko Vtěleného Slova a Snoubenko Ducha svatého,

tys naslouchala Božímu slovu a uchovávala ho ve svém srdci,

nauč nás rozjímat o Božích záměrech s naším životem

a nechat se vést Duchem svatým.

 

Spolehlivá Průvodkyně na cestě víry, naděje a lásky,

pomoz rodičům, aby své děti vedli k opravdovému životu podle evangelia,

a tak je připravili k velkomyslné odpovědi na Boží volání.

Matko každého „Ano“ vůči Bohu,

pokorně tě prosíme o přímluvu za mladé lidi,

aby tak jako ty měli odvahu se zcela zasvětit Bohu a jeho službě. Amen.