Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 5. neděle postní

5. neděle postníDatum konání:
20.3.2021

25. 3.

Čtvrtek

Slavnost Zvěstování Páně

28. 3.

Neděle

Květná neděle

 • Bohoslužby v tomto týdnu budou takto:

Datum

Sv. Martin a Prokop

Sv. Jiří

Pondělí, středa, čtvrtek a pátek

Jako obvykle

 

So 27. 3.   

8:00   18:00

 

Ne 28. 3.     Květná neděle

7:30   09:00   10:30  16:30 18:00

není

 • Bohoslužby budou jako v posledních týdnech. Prosíme o důsledné dodržování rozestupů. Příští neděli z důvodů pašijí začne odpolední mše sv. už v 16:30.
 • Zveme vás na střediskovou online akci: VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ POMÁHÁ:
 • Tvoření bude probíhat formou rozeslání odkazu s návodem na vyrábění. Balíčky s materiálem budou k vyzvednutí ve středisku. Cena je 300,- Kč, případně můžete částku navýšit a podpořit tak práci s potřebnými rodinami ve středisku. Údaje najdete v tištěných ohláškách nebo na našem webu. (Přihlásit se můžete do středy 24. března u Evy Turkové (turkova@sdbplzen.cz) nebo Petry Němečkové (nemeckova@sdbplzen.cz, 734 203 432). Do tvoření je možné zapojit i děti).
 • V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Česká biskupská konference se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“. Proto v pondělí od 12:00 budou znít kostelní zvony jako připomínka za oběti nemoci covid-19. Prosíme o vzpomínku a modlitbu na zesnulé oběti této nemoci.
 • S ohledem na platná omezení připravujeme prožití Velikonočního třídenní v naší farnosti. Chceme nabídnout možnost prožít je fyzicky těm, kteří chodívají na bohoslužby a být v kontaktu s těmi, kteří z preventivních důvodů zůstávají doma. Letošní prožívání Velikonoc je ale ponecháno na osobním rozhodnutí každého věřícího. Je zcela na každém, jestli Velikonoce oslaví v rodinném společenství při společné rodinné bohoslužbě nebo se bude dívat na on-line bohoslužby s biskupem Tomášem, či přijdeme do kostela nebo bude sledovat přenosy na TV Noe. V současné době zvažujeme slavení Velikonoc jak v kostele, tak i v přírodě na louce u sv. Jiří. Příští neděli oznámíme, jak budou vypadat Velikonoce v naší farnosti.
 • Ve středu a pátek jsou před bohoslužbami pobožnosti křížové cesty.
 • Následující víkend se mění zimní čas na letní. Noc bude o hodinu kratší.
 • Příští neděli bude dána příležitost ke svátosti smíření jak před, tak i při bohoslužbách.
 • Následuje výzva biskupů ke sčítání obyvatelstva. 
 • Pro dobré prožití postní doby připomínáme nabídky:
  • Slovo na neděli, video katecheze a pobožnosti křížové cesty. Vše na YT kanále farnosti.
  • Informace kam putovat jako rodina nebo samostatně.
  • Na webu farnosti najdete také odkaz na nabídky k prožívání postní doby od plzeňského biskupství.

 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

 

Bratři a sestry,

 1. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem. 

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit. 

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32). 

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi. 

 Ze srdce vám žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska

 


Modlitba za pomoc při pandemii:

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!