Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 5. neděle postní

5. neděle postníDatum konání:
7.4.2019

11. 4.

Čtvrtek

Připomínka sv. Stanislava, biskupa

14. 4. 

Neděle

Květná neděle

 

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle, ve středu

a v pátek v 17:30 je v kostele pobožnost křížové cesty.

 • Srdečné díky všem, kdo se zúčastnili generálního úklidu kostela.
 • Dnes po bohoslužbách jste zváni na farní kávu. Uskuteční se také farní diskuse.
 • Na druhé straně tištěných ohlášek je podnět k dnešní farní diskusi a nabídka modlitby za mládež.
 • V pondělí jste zváni na charitativní koncert ZUŠ Bedřicha Smetany, který začne v 17 hod. v kostele v Lobzích.
 • Ve středu je pro maminky s malými dětmi mše sv. 9:30 v kapli SaSM.
 • Mládež je zvána na setkání s otcem biskupem Tomášem v sobotu před Květnou nedělí. Program začíná v sobotu na Gymnáziu na Mikulášském náměstí. Registrace probíhá od 8.00 do 8.45. Oběd je zajištěn. V rámci tohoto setkání jsou mladí zváni na Večer chval v pátek od 20.00 hod do kostela sv. Prokopa a Martina v Lobzích. Hudební doprovod zajišťuje skupina Krpál.
 • V sobotu odpoledne se koná v SaSM od 14:00 Velikonoční tvoření. Ještě jsou volná místa, přihlásit se můžete přes SAPES.
 • Mezi tiskovinami je časopis Nezbeda pro školáky.
 • Příležitostí ke sv. smíření je před Velikonocemi několik. Na samostatném listu s přehledem bohoslužeb Svatého týdne jsou také uvedeny dny a časy zpovídání a na zpovědní místnosti je uveden i konkrétní zpovědník. Příští neděli bude například příležitost jak před bohoslužbami, tak i během nich.
 • Pro dobrou přípravu na Velikonoční třídenní využijte brožurky, kterou jsme nabízeli loňský rok. I letos jsou k dispozici. Příspěvek můžete dávat na místo pro úhradu tiskovin. Prosíme, přečtěte si texty na jednotlivé dny Tridua, najděte si čas na úvahu o tom všem, co budeme slavit. Samotné prožití Velikonoc pak může být daleko hlubší než v minulosti.

 

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 14. 4. 7:00MS;  9:30MP. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 

Témata pro farní diskusi po bohoslužbách 7.4.2019

 

7:30

Náš život se promítá do liturgie. V ní má místo i naše záležitosti života. Jedna z forem je modlitba lidu – přímluvy.

Jak vnímáte přímluvy, které zaznívají při mši sv.?

Jakým způsobem zajistit, aby život, radosti i bolesti byly intenzivněji přítomny při bohoslužebné činnosti?

 

 

8:45 / 10:00

Tématem celého pastoračního roku naší diecéze je Kristovo evangelium a naše poslání: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření (Mk 16, 15). Abychom mohli podle tohoto Božího slova žít, je dobré si uvědomit, co je zdrojem evangelia – radostné zprávy. Je to osoba Krista, to co řekl a jak žil. Vrcholem jeho života jsou velikonoční události, které každoročně opakovaně prožíváme. Nyní je tento vrchol opět před námi. Velikonoční třídenní je nejintenzivnější nabídka setkání s Bohem při připomenutí Ježíšova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání.

Jak prožíváte tyto dny? Prožíváte posvátnost těchto dní i mimo liturgii? Co by mohlo být přínosem pro jejich hlubší prožití?

 

 

 

MODLITBA ZA MLÁDEŽ

 

Bože, Tys dal svatému apoštolu Janovi nahlédnout do tajemství svého věčného Slova: ukaž i nám bohatství své lásky, osvěť naši mysl a otevři naše srdce.

Ježíši, Ty jsi dal svatému apoštolu Janovi za matku Pannu Marii, která zaujímá výhradní místo v díle spásy, a to tím, že řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Dej i nám dostatek odvahy ke službě tobě a lidem kolem nás.

Ježíši, ty jsi řekl: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Tímto přikázáním nás vedeš až k položení života za druhého, jak jsi to z lásky k nám učinil ty sám. Svou smrtí a zmrtvýchvstáním jsi nám získal věčné společenství s Bohem. Pane, dej, ať si zvláště mladí lidé uvědomují, že setrvávat v Boží lásce stačí ke všemu. AMEN.