Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 4. neděle adventní

4. neděle adventníDatum konání:
19.12.2020

24. 12.

čtvrtek

Štědrý den

25. 12.

pátek

Slavnost Narození Páně

26. 12.

sobota

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27. 12.

neděle

Svátek sv. Rodiny

Bohoslužby o vánočním týdnu jsou uvedeny na nástěnce, webu a v tištěných ohláškách.

  • Bohoslužby jsou letos zcela v neobvyklém režimu. Cílem je, aby co nejvíc z těch, kdo chodívají na bohoslužby, mohlo i letos přijít. Z tohoto důvodu jsme vyjednali s bratry dominikány možnost, aby naše farnost mohla prožít vigilii Narození Páně v jejich kostele za větší účasti než v Lobzích. Bohoslužba bude zcela v naší režii. Kapacita u dominikánů je 90 účastníků. Při bohoslužbách v Lobzích může být 40 a u sv. Jiří 15 účastníků. Takže vás srdečně zveme především na Jiráskovo náměstí, kde nás může být tak velké množství. V tamějším kostele budou rozmístěny do volných prostor i židle pro zvýšení kapacity kostela. Pouze se teple oblečte a nezapomeňte se tuto bohoslužbu také přihlásit.

Další bohoslužby jsou takto:

Datum

Sv. Martin a Prokop

Sv. Jiří

Čt  24. 12.     Roráty

7:15

 

Čt  24. 12.     Vigilie Narození Páně        

14:30 – mše sv. je na Jiráskově náměstí v kostele u dominikánů!     

15:00   a    16:30 – v Lobzích

 

 

Pá    25. 12.   Slavnost Narození

                      Páně

7:30   09:00   10:30   18:00

8:45

So   26. 12.    Svátek sv. Štěpána 

7:30       10:00

8:45

Ne   27.12.     Svátek Svaté Rodiny

7:30       10:00          18:00

8:45

  • Tabulky k samostatnému k přihlášení jsou na webových stránkách farnosti. Přihlašování bude spuštěno od nedělního rána. Ti, kdo nemají přístup na internet, mohou zavolat nebo poslat SMS moderátoru farnosti. Na bohoslužby v pracovní dny není třeba se hlásit.
  • Na slavnost Narození Páně vykonáme sbírku na Salesiánskou provincii.
  • Příští neděli při mších sv. v 8:45, 10:00 a 18:00 budou mít manželé možnost obnovení svým slibů a bude jim uděleno požehnání. Při bohoslužbách vykonáme sbírku na biblický apoštolát. Na závěr bohoslužeb budeme i děkovat za uplynulý rok.
  • Betlémské světlo bude k dispozici 23. a 24. 12. od 10:00. Podrobné časy možného odebrání v kostele v Lobzích jsou uvedeny na nástěnce a v tištěných ohláškách.
  • Na Štědrý den v čase 21:30 – 22:45 budou otevřeny kostely v Lobzích a u sv. Jiří v nich nabídka Betlémského světla, hudba a četba.
  • Letní tábory: Farní tábor i Kompot proběhnou v termínu 1. – 8. 8. 2021. Farní tábor bude v Zaječově, Kompot opět v Caparticích.
  • Na prostranství mezi naším kostelem a střediskem stojí Betlém a vánoční stromeček. Pokud jste přinesli ozdoby, můžete je přinést do sakristie. Betlém je určen pro naše spoluobčany, aby jim přinesl vánoční radost.
  • Po mši sv. v 10:00 proběhne postavení stromků a betléma v kostele v Lobzích. Můžete-li pomoci, budeme vděčni.

 

 

Modlitba za pomoc při pandemii:

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.