Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 27. 12. – Svátek sv. Rodiny

27. 12. – Svátek sv. RodinyDatum konání:
26.12.2020

28. 12.

Pondělí

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

31. 12.

Čtvrtek

Sv. Silvestra, papeže

1. 1. 2021

Pátek

Slavnost Matky Boží Panny Marie, světový den modliteb za mír

2. 1.

Sobota

Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

3. 1.

Neděle

2. neděle po Narození Páně

 

Bohoslužby v tomto týdnu jsou uvedeny na nástěnce, webu a v tištěných ohláškách.

  • Od této neděle 27. 12. platí stupeň opatření č. 5. To znamená, že při bohoslužbách v Lobzích může být 20 účastníků. Protože na přepočtená procenta by mohlo být u sv. Jiří velmi málo účastníků, rozhodli jsme se, že v kostele u sv. Jiří nebudou mše sv. do odvolání.

Bohoslužby budou takto:

Datum

Sv. Martin a Prokop

Sv. Jiří

Pondělí a středa

Jako obvykle (8:00; 18:00)

 

Čt  31. 12.  Silvestr         

17:00 

 

 

Pá  1. 1.     Matky Boží Panny

                   Marie

7:30   09:00   10:30   18:00

není

So  2. 1.   

8:00 v kostele (!)       18:00

 

Ne  3. 1.     2. neděle po Narození

                   Páně

7:30   09:00   10:30   18:00

není

  • Tabulky k samostatnému k přihlášení jsou na webových stránkách farnosti. Ve všední dny se není třeba k účasti na mši sv. hlásit. Na bohoslužby na Nový rok a nedělní je nutné se přihlásit. Ti, kdo nemají přístup na internet, mohou zavolat nebo poslat SMS moderátoru farnosti.
  • Prosíme ty, kteří se přihlásili k účasti na bohoslužbách 1. a 3. ledna, aby se znovu napsali, protože jsou upraveny časy mší sv. Ti, kdo byli přihlášeni na 7:30, se znovu psát nemusí, byli převedeni do nového formuláře.
  • V případě rychlého obsazení bohoslužeb nabídneme bohoslužbu další. Sledujte proto webové stránky farnosti.
  • Dnes byla sbírka na biblický apoštolát. Děkujeme za vaše dary.

 

 

Další rok života – poděkování.

Končíme rok 2020 – zcela odlišný od těch, které jsme měli možnost prožít. Přes požadavky a výzvy, kterým jsme čelili, děkuji Pánu Bohu za to, čím nás obdařil. Pandemie Covid-19 je velkou zkouškou víry, solidarity a odvahy k novým věcem. S vděčností Pánu Bohu za vše, co jsme mohli společně anebo ve svých rodinách prožít z oblasti víry a náboženského života chci poděkovat za každého z vás, kteří jste se jakkoli zapojili do života naší farnosti. Máme být svědky živé víry všude, kde se právě nacházíme. Odvahu k tomu čerpáme zvláště v liturgii. Ta se odehrává v naší farnosti v kostelích u sv. Martina a Prokopa, v kapli salesiánského střediska a u sv. Jiří.

Naše vděčnost patří zvláště těm, kteří se různým způsobem loňský rok zapojovali do aktivit v životě farnosti. Bylo to mnoho z vás, i když s různou intenzitou. Ať už to byla liturgie o nedělích či všedních dnech, rorátech, pobožnosti či adorace při kterých mnozí četli, zpívali a hráli nebo připravovali vše k nim. Pečovali jste o liturgická roucha, paramenta. Zvláště obětavě mnozí slouží pravidelnou celoroční kostelnickou a varhanickou službou. Další obětavě sloužíte hudbou a zpěvem v hudebních uskupeních. Hodiny času jsou věnovány setkáním pastorační a ekonomické rady, přípravě slavností a pouti. I přes radikální omezení společných aktivit se podařilo něco i nově. Stovky hodin práce při přenášení bohoslužeb přes internet a sdílení modlitby z rodiny přes sociální sítě. Nepominutelná také byla velkorysá podpora mnoha z vás těm, kdo jsou v nouzi. Byly uskutečněny generální úklidy obou našich kostelů, a jejich pravidelná údržba. Pro další je to služba spojená se čtvrtečním setkávání seniorů, farní knihovnou, jarními farními diskusemi a kavárnou, zajištěním farního účetnictví, přípravou Farního věstníku, Mikulášskou besídkou, přípravou Vánoc a Velikonoc, výzdoby kostela, Tříkrálovou sbírkou, rozpisy lektorů, hudebníků a setkávání ministrantů. Katecheté se střídají u Slovíček při nedělní bohoslužbě, a při výuce Základů křesťanství a katechezích. Další z vás se angažují v aktivitách střediska mládeže při vedení kroužků, prázdninových táborech, vaření na táborech, poutích a dalších příležitostných akcích.

To vše bylo spojeno s osobním nasazením vás ochotných a obětavých farnic a farníků. 

Kromě osobní angažovanosti se také snad všichni podílíte na ekonomické stabilitě farnosti. Velký dík patří všem, kteří přispívají na chod farnosti.

Za to vše vám srdečně děkuji jménem salesiánské komunity. Vy všichni tak máte svůj podíl na realizaci našeho salesiánského poslání.

Společně tak usilujeme o oslavu našeho Pána Ježíše způsobem, který je každému blízký. Vážíme si všech, kteří spolu s námi slouží druhým. 

Ať Pán štědře odplatí každému z vás.

P. Evžen Rakovský