Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 33. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobíDatum konání:
18.11.2018

21. 11.

Středa

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22. 11.

Čtvrtek

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

24. 11.

Sobota

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze

25. 11.

Neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle

  • Děkujeme těm, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění Svatomartinské pouti. Zvláště za přichystání poutního oběda, služby v baru, přípravu nápojů, napečených sladkostí, drakiády a všeho, co souviselo s pěkným průběhem pouti. Pán ať všem obětavým odplatí.
  • Děkujeme za dary při sbírce minulou neděli, kdy se na Salesiánskou provincii vybralo 9.130,- Kč.
  • Dnešní sbírku věnujeme na potřeby Biblické dílo.
  • Zveme ministranty na první dvoudenní schůzku s přespáním, která se uskuteční 23. a 24. listopadu.
  • Zveme děti na další pokračování BNW, které začíná v sobotu 24. listopadu od 16:00 Přihlašování na obě akce je přes elektronický systém Sapes.
  • Příští i přespříští pátek jste zváni na tradiční Zpívanou, která začíná v 19:00 ve farním sále.
  • Tištěné ohlášky obsahují tyto podrobnější informace:

-        Výběr z listu papeže Františka k dnešnímu světovému Dni chudých.

-        Církevní Základní škola Plzeň Vás zve na Den otevřených dveří ve středu 21. listopadu.

  • Ve středu 5. 12. od 16:00 se uskuteční Putování za sv. Mikulášem. Děti, které se chtějí zúčastnit, je potřeba přihlásit. Více informací naleznete během příštího týdne na webu a na nástěnce.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 25. 11. 7:00ER;  9:30MS. U sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Výběr z listu papeže Františka k dnešnímu světovému Dni chudých.

Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel" (Žl 34,7).

Žalmistova slova se stávají našimi ve chvíli, kdy jsme sami voláni, abychom se setkali s různými situacemi utrpení a vyloučení na okraj, ve kterých žije tolik našich bratří a sester. Tento žalm dnes umožňuje i nám, kteří jsme ponořeni do tolika forem chudoby, abychom pochopili, kdo jsou skuteční chudí, tedy ti, ke kterým máme obrátit svůj pohled, naslouchat jejich volání a poznat jejich potřeby.

Je nám především řečeno, že Pán naslouchá chudým, kteří k němu volají, a je dobrý k těm, kteří, se srdcem sklíčeným smutkem, samotou a vyloučením, u něj hledají útočiště. Poslouchá všechny ty, jejichž důstojnost je pošlapávána, a oni mají přesto sílu obrátit svůj pohled vzhůru, aby obdrželi světlo a útěchu. Naslouchá těm, kteří jsou pronásledováni jménem falešné spravedlnosti, utlačováni politikami nehodnými toho jména a vystrašeni násilím; i přesto dokážou najít v Bohu svého Spasitele.

Třemi slovesy charakterizuje žalm postoj chudého a jeho vztah k Bohu. Především sloveso „volat". Podmíněnost chudobou se nedá vystihnout jedním slovem, ale stává se křikem, který proniká nebesa a dochází k Bohu. Co jiného vyjadřuje volání chudého než právě jeho utrpení a samotu, jeho zklamání.

Druhé sloveso je „odpovědět". Hospodin, říká žalmista, nejen že naslouchá křiku chudého, ale také mu odpovídá. Jeho odpověď, jak je to potvrzeno celými dějinami spásy, je plnou účastí lásky na situaci chudáka a naději?

Třetí sloveso zní „osvobodit". Chudý v Bibli žije s jistotou, že Bůh zasáhne v jeho prospěch, aby mu navrátil důstojnost. Chudoba není zamýšlená, ale je stvořena egoismem, pýchou, nenasytností a nespravedlností. To jsou zla stará jako člověk. Jednání, kterým Bůh osvobozuje, je spásným činem pro všechny ty, kteří mu odhalili své smutky a obavy.

 

Den otevřených dveří na Církevní ZŠ

Církevní ZŠ Plzeň, první církevní základní škola v regionu, Vás zve na Den otevřených dveří ve středu 21. listopadu, od 8 do 17 hodin. Akce je určena nejen, ale především pro rodiče předškoláků a žáků 5. tříd. Pro školní rok 2019/20 bude škola otevírat jednu 1. a jednu 6. třídu. Na Den otevřených dveří můžete nahlédnout do výuky, prohlédnout si prostory školy, zeptat se na vše, co vás zajímá. Zvány jsou i děti, které se mohou vydat se na výzkumnou expedici po škole. První úkol je snadný – trefit na správné místo: Církevní ZŠ Plzeň, Táborská 28,    Plzeň – Slovany. Více na www.cisplzen.cz