Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 31. 3. 2024 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

31. 3. 2024 – Slavnost Zmrtvýchvstání PáněDatum konání:
30.3.2024

Pondělí - sobota

Dny velikonočního oktávu

7. 4.  

neděle

2. neděle velikonoční

     

Zítra - na velikonoční pondělí - jsou bohoslužby jen v 7:30 a v 10:00.

U sv. Jiří bohoslužba není. V ostatní dny jsou bohoslužby jako obvykle.

 • Srdečné díky všem, kdo se zapojili do příprav a provedení obřadů velikonočního třídenní prací, službami, hudbou nebo zpěvem. Také děkujeme za přípravu pohoštění při Agapé po vigilii.
 • Na webových stránkách naší farnosti jsou ke shlédnutí fotografie z jednotlivých dní Tridua.
 • Děkujeme za přinesené postní kasičky. Zatím jich bylo přineseno 7. Finance jsou určeny potřebným z programu Střecha SaSM.
 • Dnešní sbírka je určena na potřeby Salesiánské provincie. Díky za vaše dary.
 • V úterý bude v kostele v Lobzích pohřební mše sv. v 11:00 a rozloučení se + Jozefem Sekerou.
 • Ve středu 3. dubna v 10:00 bude v kostele v Lobzích sloužit mši svatou biskup Tomáš pro seniory a nemocné, ale nejen pro ně. Z několika Domovů pro seniory přivezou na tuto bohoslužbu některé své klienty, ale bylo by pěkné, kdyby mohli přijít také ostatní, abychom tam vytvořili společenství zdravých i nemocných, mladých i starších. 
 • Tento pátek je první v měsíci a po mši sv. bude jako obvykle adorace se zpěvy.
 • Příští neděli jste zváni na farní kávu.
 • Příští neděli obnovujeme tradici farních diskusí. Důvodem je Diecézní synoda. Pro celou diecézi jsou stanoveny otázky, kterými bychom se měli zabývat a delegáti pak o výsledcích našich rozhovorů budou jednat v říjnu na společném zasedání. Na druhé straně tištěných ohlášek a na farním webu je uveden text s malým vysvětlením. Prosíme, abyste se jím zabývali a příští neděli po bohoslužbách bude možnost na toto téma diskutovat za přítomnosti delegáta Karla Gregora nebo Romana Hajšmana, kteří budou moderovat farní diskuse.
 • Zveme školáky na další cyklus BNW, který bude za dva týdny 13. a 14. dubna. Přihlašování je přes elektronický systém střediska SAPES do pondělí 8. dubna.
 • Přejeme vám všem Požehnané a radostné Velikonoce! Vedle vytištěných ohlášek jsou velikonoční přání k rozebrání.
 • Nyní si můžete připravit pokrmy k jejich požehnání. 
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 7. 4. 7:00MP;  9:30 – MK. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 

Podklad pro synodní rozhovor ve farnosti Plzeň – Lobzy (duben 2024)

Zadání první otázky Cesty k setkání s Kristem v plzeňské diecézi dnes

„V tomto prvním roce diecézní synody popisujeme, jaká je realita naší farnosti (diecéze). A v našem prvním tématu MISIE se zaměřujeme na poslání farnosti … napomáhat všem lidem na cestě k setkání s Kristem. Všímáme si postojů, aktivit a dalších gest, které pomáhají v současné době konkrétním lidem v naší farnosti … k přiblížení se Kristu…“ – Základní otázka k synodnímu rozhovoru:

„Které z aktivit, postojů nebo i jiných gest a příležitostí napomáhají podle naší zkušenosti k tomu, že se lidé kolem nás začnou zajímat o víru a otevírat se osobnímu setkání s Kristem?“

 

Kontext otáky:

 • Adresáty evangelizace jsou jednak lidé, kteří o víře nic neví (co přispívá „k tomu, že se lidé kolem nás začnou zajímat o víru“), ale také pro věřící, kteří ještě neobjevili význam osobního vztahu s Ježíšem.
 • Úkolem je poukázat na pozitivní zkušenosti: Které aktivity anebo které činnosti v naší farnosti (včetně bohoslužeb, katechezí a jejich formy) vyvolávají (pravdivý) dojem, že jsme společenství, které zve každého k setkání – s námi, a následně pak s Kristem.
 • Chceme poukázat také na to, jaké postoje, které vůči lidem „zvenčí“ projevujeme, tomu pomáhají (mezi postoje patří také víra, že je Bůh volá, která se projevuje modlitbou a vytrvalostí v apoštolátu).
 • Všímáme si také toho, které činnosti, akce a bohoslužby vzbuzují v lidech už věřících touhu po osobním společenství s Kristem.

Otázka k diskusím pro naši situaci ve farnosti:

Které aktivity a jaký způsob jednání (setkávání, navazování vztahů) nadchly lidi (nevěřící anebo dosud neaktivní) k tomu, že se chtěli aktivněji zapojit do života církve, včetně modlitby a bohoslužby?

 

Vysvětlení:

Chtěli bychom, aby naše farnost byla otevřená a přitažlivá, a to nejen povrchně, ale aby náš život nadchl druhé, probudil v nich touhu setkat se s Kristem v církvi. V letošní první fázi synody zjišťujeme skutečný stav našich farností i celé diecéze. První otázka se týká evangelizačního působení farního (diecézního) společenství. Jde o to, abychom si uvědomili, které aktivity a jaké způsoby jednání, tedy jaká „firemní kultura“ naší farnosti umí lidi kolem nás nadchnout pro život s Bohem a život v církvi. Netýká se to jen nevěřících, ale i těch věřících, kteří ještě svůj vztah ke Kristu anebo jeho existenciální význam neobjevili.