Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 30. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobíDatum konání:
29.10.2021

 

28. 10.

Čtvrtek

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

31. 10.

Neděle

31. neděle v mezidobí  

 

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

 • Opět platí povinnost pro všechny účastníky bohoslužeb zakrytí nosu a úst s dalšími standardními hygienickými opatřeními. Ruce si nepodáváme, vyjma členů rodiny. Obsazovat lze všechna místa v kostele.
 • Dnešní neděle je misijní a sbírka je určena na misie. Děkujeme za vaše dary.
 • Omlouváme se těm, kteří přišli minulou neděli na mši sv. v 10:00 a našli na vstupních dveřích kostela informaci o jejím přesunutí do katedrály. Informaci jsme dostali bezprostředně před předcházející nedělí. Proto doporučujeme sledovat aktuální ohlášky nebo informace o aktuálních bohoslužbách na webových stránkách farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do modlitební štafety. Společná modlitba má velkou sílu.
 • Na slavnost Všech svatých 1. listopadu plánujeme putování pro rodiče s dětmi. Začátek je v 17:00 na konečné autobusu na Doubravce. Více informací na webu a nástěnce.
 • Biskup Tomáš zve všechny, kteří ztratili někoho blízkého, na akci Svíce pro naše zemřelé, která se uskuteční v úterý 2. listopadu od 18 hodin v katedrále sv. Bartoloměje. Na místě budete moci na lístek napsat jména vašich blízkých zemřelých nebo vaši prosbu. Lístky budou během akce předány mnichům trapistům z kláštera v Novém Dvoře, kteří se za zemřelé budou každý den modlit. Biskup Tomáš vás rovněž prosí, abyste řekli o akci Svíce pro naše zemřelé i lidem ve vašem okolí, kteří ztratili někoho blízkého a případně přišli spolu s nimi.
 • Na sobotu 6. listopadu připravujeme generální úklid kostela v Lobzích. Prosíme, rezervujte si potřebný čas a přijďte pomoci.
 • U tištěných ohlášek najdete list s ohlédnutím za loňským školním rokem. Přes pandemickou situaci se v něm událo velké množství aktivit i díky mnoha obětavým a ochotným z vás. Díky za to.
 • Také si můžete rozebrat tištěný přehled aktivit plánovaných na tento školní rok.
 • U tiskovin jsou letáčky o započatém synodálním procesu. Postupně vás budeme informovat o dalších krocích, které s tímto procesem souvisejí.

 

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER; Ne 31. 10.  7:00ER; 10:00 - PL. U sv. Jiří: na požádání MS. V ostatní dny lze domluvit individuální termín.

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021

Milí přátelé misií,

příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.

V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro další vývoj a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie Covid-19 sebou přinesla nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.

Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“

Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

 

Jáhen Leoš Halbrštát

národní ředitel

Papežských misijních děl v České republice