Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobíDatum konání:
16.10.2021

18. 10.

Pondělí

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

22. 10.

Pátek

Připomínka sv. Jana Pavla II., papeže

24. 10.

Neděle

30. neděle v mezidobí  

 

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle. Pouze v tuto neděli mše sv. v 10:00 nebude v kostele v Lobzích, ale v plzeňské katedrále.

 

  • Pro větší počet než deset účastníků bohoslužeb zůstává nadále povinnost zakrytí nosu a úst s dalšími standardními hygienickými opatřeními. Ruce si nepodáváme, vyjma členů rodiny. Obsazovat lze všechna místa v kostele.
  • Dnes nebude mše sv. v 10:00 v kostele v Lobzích. Papež František zve celou církev k zapojení se do procesu Synodální cesta. Je to mimořádná příležitost k zpětné vazbě od věřících celého světa těm, kdo se podílejí na vedení církve. V naší diecézi začne tento synodální proces dnes při mši sv. v 10:00 v katedrále. Proto nebude mše sv. v 10:00 v naší farnosti, ale v katedrále.
  • Proč je rozkol v naší společnosti tak hluboký (očkování, výsledky voleb, starost o klima a další konfliktní témata rozdělují společnost)? Jak karmelitky staví nový klášter a proč se do Brna Líšně opět vrátila komunita salesiánů. To jsou některá témata z dalších zajímavých, o kterých si můžete přečíst v Katolickém týdeníku.
  • Na slavnost Všech svatých plánujeme putování pro rodiče s dětmi. Začátek je v 17:00 na konečné autobusu na Doubravce.
  • Příští neděli bude misijní neděle a s ní spojená sbírka na misie. Níže si přečtěte výzvu k misijní neděli.

        Pastýřský list biskupa Tomáše k synodálnímu procesu je k dispozici na tomto odkaze nebo vývěsce farnosti.

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER; Ne 24. 10.  7:00PL; 10:00 - MS. U sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit individuální termín.

 


Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021

(Přečtěte při všech bohoslužbách 29. neděle v mezidobí dne 17. října 2021.)

 

Milí přátelé misií,

příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.

V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro další vývoj a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie Covid-19 sebou přinesla nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.

Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“

Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

 

jáhen Leoš Halbrštát

národní ředitel

Papežských misijních děl v České republice