Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 30. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobíDatum konání:
25.10.2020

28. 10.

Středa

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

29. 10.

Čtvrtek

Památka blahoslaveného Michala Ruy, salesiána kněze

1. 11.

Neděle

Slavnost Všech svatých

 

Na základě nařízení vlády ČR jsou  bohoslužby ve Farnosti Plzeň Lobzy od 22. 10. 2020 zrušeny do odvolání. Kostel v Lobzích je otevřen k individuální návštěvě a možnému přijetí svátostí v termínech uvedených v tabulce.

V naší farnosti je slavena nedělní bohoslužba v 10:00 v Lobezském kostele. Je neveřejná, ale můžete ji sledovat přes You Tube kanál. Na webu farnosti najdete odkaz.

Připojme se také k modlitbám růžence s celou církví a modlitbám z našich rodin přes internet v pondělí, čtvrtek a sobotu.

  • Od pondělí do soboty v čase 9:00 – 18:00 bude otevřeno zádveří kostela k osobní modlitbě.
  • Ke svatému přijímání a ke zpovědi je možné přistupovat takto:

V neděli         

11:00 – 12:00

14:00 – 15:00

Průběžně

V pondělí, čtvrtek

a sobotu         

9:00 – 11:00

Po telefonickém kontaktu moderátora

farnosti.

Ve středu a pátek

17:30 – 18:30

Průběžně

  • Doba nouzového stavu je pro mnohé zatěžkávací zkouškou. Nebojme se ji ale i využít pro růst naší víry. Je více možností, jak posílit svoji víru. Mnozí sledujete bohoslužby přes internet nebo přenášené televizí Noe. Nabízíme vám k tomu možnost přijít každý den ke svatému přijímání do kostela v Lobzích. Sledování mše sv. je přínosné a povzbuzující. Přijetí Krista osobně v eucharistii je ale nenahraditelné. Pokud je vám to jen trochu možné, přijďte a přijměte Ježíše pod způsobou chleba, jako pokrm, který posiluje a prohlubuje náš vztah k němu. Jsme tu pro vás a je možné nás kontaktovat i mimo uvedené termíny. Využijte také nabídky otevřeného kostela k osobní modlitbě.
  • Také letos proběhne 2. listopadu akce Svíce pro naše zemřelé. Letos je její program ovlivněn epidemiologickými opatřeními. Biskup Tomáš Holub bude v den Památky všech zemřelých sloužit bohoslužbu. Ta bude streamována na sociálních sítích a na diecézním webu. V rámci bohoslužby zazní, kromě duchovního slova, také varhanní hudba.Od pondělí 26. 10. je možné vhazovat lístečky se jmény svých blízkých zemřelých nebo s prosbami do uzamčené pokladničky u plzeňského andělíčka, který je vnější součástí katedrály sv. Bartoloměje. 2. listopadu biskup Tomáš předá první část těchto lístečků bratřím trapistům, kteří se budou za prosby a naše zemřelé modlit. Lístečky může široká veřejnost nosit k andělíčkovi až do neděle 8. listopadu. U andělíčka může také každý symbolicky zapálit  svíčku. Zvána je široká veřejnost.
  • Pokud byste potřebovali z důvodu omezení pandemie pomoc, obraťte se s konkrétními potřebami na moderátora farnosti, který případně s dalšími farníky zajistí řešení.

 

Výzva biskupů k modlitbě růžence.

„Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.“

  

Modlitba za pomoc při pandemii:

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!