Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 18. 10. – 29. neděle v mezidobí

18. 10. – 29. neděle v mezidobíDatum konání:
17.10.2020

22. 10.

Čtvrtek

Připomínka sv. Jana Pavla II., papeže

25. 10.

Neděle

30. neděle v mezidobí

V kostele sv. Jiří slavnost posvěcení kostela

 

  • Od neděle 18. října platí následující:

Na bohoslužbách může být nejvýše 6 přítomných.

Všechny bohoslužby – v neděli i ve všední dny – budou v obvyklých časech.

K přítomnosti na kterékoliv mši sv. je nutné nahlásit se telefonicky moderátorovi farnosti P. Evženu Rakovskému (731625975). Nedělní mše sv. v 10:00 je neveřejná – je pro ty, kdo zajišťují přenos a asistují při bohoslužbě.

 

  • Od pondělí do soboty v čase 9:00 – 18:00 bude otevřeno zádveří kostela k osobní modlitbě.
  • Ke svatému přijímání a ke zpovědi je možné přistupovat i mimo mši sv. takto:

V neděli   

11:00 – 12:00

V časových intervalech

5 – 10 minut, při počtu 6 přijímajících ve stejnou dobu

V pondělí, čtvrtek

a sobotu    

9:00 – 11:00

Po telefonickém kontaktu moderátora

farnosti.

Ve středu a pátek

17:30 – 18:00

V časových intervalech

5 – 10 minut, při počtu 6 přijímajících ve stejnou dobu

                 

  • Nedělní mše sv. v Lobzích v 10:00 se vysílá na You Tube kanále přes internet.
  • Další modlitby, které nás mohou spojovat, budou vysílány přes internet z domácností našich farníků v pondělí, čtvrtek a sobotu. Více na webových nebo FB stránkách a You Tube kanále farnosti.
  • Pro následující období platí dispens otce biskupa od nedělní účasti na mši svaté pro všechny katolické křesťany diecéze.
  • Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.
  • Na webu farnosti a nástěnce jsou odkazy na pozvání k aktivitě Svíce za zemřelé a výzva otce biskupa Tomáše Holuba k aktuální situaci.
  • Pokud byste potřebovali z důvodu omezení pandemie pomoc, obraťte se s konkrétními potřebami na moderátora farnosti, který případně s dalšími farníky zajistí řešení.

 

Aktuální pořad bohoslužeb od 18. 10. 2020

 

Kostel Lobzy

Neděle

7:30

Mše sv.

6 účastníků

10:00

Mše sv.

Jen pro ty, kdo zajišťují přenos vysílání

11:00 – 12:00

Podávání sv. přijímání

Možnost přijetí svátosti smíření

v časových intervalech 5 – 10 minut s dodržením odstupů, dezinfekce a při počtu 6 přijímajících ve stejnou dobu

Všední dny

Pondělí a čtvrtek

8:00

6 účastníků

Středa a pátek

18:00

6 účastníků

Sobota

8:00

6 účastníků – v kapli Střediska mládeže

Na každou mši sv. je třeba se osobně nebo telefonicky přihlásit!

Kostel sv. Jiří na Doubravce

8:45

Mše sv.

6 účastníků – sv. smíření na požádání po bohoslužbě

 

 

Modlitba za pomoc při pandemii:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!