Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 3. neděle velikonoční

3. neděle velikonočníDatum konání:
6.5.2019
 1. 5. – 3. neděle velikonoční

                        

6. 5.

Pondělí

Svátek sv. Dominika Savia; památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

12. 5.

Neděle

4. neděle velikonoční

Bohoslužby po celý týden budou jako obvykle.

 

 • Dnes po bohoslužbách jste zváni na farní kávu.
 • V tištěných ohláškách najdete Zprávu o hospodaření Římskokatolické farnosti Plzeň – Lobzy v roce 2018.
 • Příští neděli bude při mši sv. v 10:00 slavnost 1. sv. přijímání dětí. V prvních třech řadách počítejme s prostorem pro příbuzné dětí. Doprovoďme děti i jejich rodiny při této slavnosti modlitbou.
 • Na vývěsce nebo webu farnosti jsou různé nabídky a pozvánky. Např. pozvánka na pouť k Panně Marii Kyjovské.
 • V tomto týdnu se můžeme zapojit do modlitby celé církve v prosbě o nová duchovní povolání.
 • Minulou neděli byly rozdány letáky s informacemi o pouti na Prusiny. Cílem pouti je setkat se s ostatními, sdílet se a třeba se i více poznat. Bohoslužby v neděli 26. května v naší farnosti nebudou. Snahou je, abychom se v Prusinách sešli v co největším počtu. Kdo by z vás byl ochotný a nabídnul místo k odvozu na pouť, ať se přihlásí P. Evženovi R. nebo se napíše na list u tištěných ohlášek. Na list se také může zapsat ten, kdo potřebuje do Prusin odvézt. Počítáme i s možností odvozu od autobusové zastávky v Nebílovech ke kostelu v Prusinách pro ty, kdo se hůře pohybují.
 • Jen při mši sv. v 10:00: Blíží se NOC KOSTELŮ (24.5.). Na službu v kostele v Lobzích, na půdě a ve věži nám chybí dobrovolníci. Prosíme vás o zapojení se i třeba na jednu nebo dvě hodiny. Moc by nám to pomohlo. Kdo by byl ochoten pomoci, ať zůstane po mši sv. zde v kostele na domluvu. 
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 12. 5. 7:00ER;  9:30ER. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Přehled hospodaření farnosti Plzeň Lobzy za rok 2018

Milí přátelé,

Přijměte stručnou zprávu o hospodaření naší farnosti v loňském roce. Níže uvádíme přehled o větších vydáních a investicích, které jsme uskutečnili v loňském roce.  Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat či něco upřesnit, obraťte se na moderátora farnosti Evžena Rakovského nebo na členy ekonomické rady.                                                                                                                                                                     

V roce 2018 jsme pořídli nebo realizovali:

 

V kostele sv. Jiří

 • Pořízení digitálních varhan a ozvučení (cca 37.570,- Kč)

V kostele sv. Martina a Prokopa

 • 2. část generální rekonstrukce ozvučení (65.000,- Kč). Dotace na rekonstrukci, která byla realizována v letech 2017 a 2018, činila 209.210,- Kč. Celkové náklady dosáhly 309.561,- Kč. Investice byla realizována vlastníkem kostela – Salesiánskou provincií Praha.
 • Oprava osvětlení v lodi kostela v Lobzích – zesílení svítivosti (8.500,- Kč)

Majetek ve spoluvlastnictví s farností Plzeň – Slovany

 • Rekonstrukce bytu – 1. část (181.500,- Kč)

 

Výnosy

 

sbírky

389 260

dary

244 904

příjmy z vlastní činnosti (nájmy)

74 522

úroky

78

celkem

708 764

   

Náklady

 

bohoslužebné

13 003

režijní náklady

121 433

odeslané sbírky, poskytnuté dary, MPF

192 292

elektřina

21 955

plyn

53 972

vodné, stočné

11 008

nájem

15 000

svoz odpadu

3 194

daň z nemovitých věcí

2 356

pojistné

1 659

nákup drobného majetku

37 570

potraviny, občerstvení

38 358

ostatní služby

51 164

opravy (kostel sv. Jiří)

3 400

opravy (kostel sv. Prokopa a Martina)

8 175

opravy (byt Koterovská)

181 500

podíl na HV – ztráta byt Koterovská

19 418

celkem

775 457

   

výsledek hospodaření

-66 693