Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 2. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční



Datum konání:
28.4.2019

29. 4.

Pondělí

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

3. 5.

Pátek

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

5. 5.

Neděle

3. neděle velikonoční

Bohoslužby jsou v tomto týdnu jako obvykle.

 Mimořádná bohoslužba pro seniory bude v lobezském kostele v pondělí v 10:00.

  • Májové pobožnosti budou po večerní mši sv. ve středu a v pátek.
  • V pátek po mši sv. bude adorace.
  • Na Zpívanou jste zváni v pátek v 19:00 do farního sálu.
  • Příští neděli po bohoslužbách je farní káva.
  • Na druhé straně tištěných ohlášek najdete informaci SaSM o výběrovém řízení na výchovného poradce do programu Střecha.
  • Výměna krytiny stříšky nad chodbou u sakristie kostela v Lobzích se uskuteční v týdnu od 13.5. Prosíme o modlitbu za zdar této práce.
  • Na 26.5. připravujeme pouť farnosti do Prusin. Nedělní bohoslužby v kostele sv. Jiří a v kostele sv. Martina a Prokopa nebudou! Rádi bychom, aby pouť sloužila jako příležitost k setkání všech, kteří patří do naší farnosti. Dnes při odchodu dostanete u východu z kostela leták s informacemi o časech a možnostech putování.
  • Nyní prosím o informaci z jednání pastorační rady farnosti (promluví člen PRF).
  • U sv. Jiří: dnes jste zváni po mši sv. na besedu s otcem biskupem Tomášem. Děkujeme mu za návštěvu.

 

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 5. 5. 7:00MS;  9:30PL. U sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.