Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 3. 2. – 4. neděle v mezidobí

3. 2. – 4. neděle v mezidobí5. 2.

Úterý

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

6. 2.

Středa

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

10. 2. 

Neděle

5. neděle v mezidobí

      Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle

  • Dnes jste po bohoslužbách zváni na farní kávu a farní diskusi.
  • Poslední rozloučení se + Jarmilou Klímovou bude ve čtvrtek v kostele sv. Jiří na Doubravce v 13:00.
  • V tištěných ohláškách najdete:

-        Připomenutí podnětu pro dnešní farní diskusi,

-        Zrušení oslavy Dne nemocných: plánovaná oslava Dne nemocných, který pořádá charita se letos, jak bylo inzerováno ve farním věstníku, nemůže v Domově sv. Jiří uskutečnit z důvodů chřipkové epidemie.

  • Podrobnější informace o výsledcích Tříkrálové sbírky:

Milí přátelé, 

Dovolte, abych Vás informoval o tom, že v rámci letošní Tříkrálové sbírky byla v Plzni vybrána krásná částka 747tis. Kč. S velkou radostí musím konstatovat, že o plzeňský rekord jste se zasloužili zejména vy, dárci a dobrovolníci naší lobezské farnosti! Oproti roku 2018 byl v celé Plzni nárůst 26tis. Kč, naše farnost vybrala o 28tis. Kč více než v loňském roce!  

Výsledek Tříkrálové sbírky 2019 ve farnosti sv. Martina a Prokopa byl neuvěřitelných 118 181 Kč. Letos se ve farnosti do sbírky zapojilo 26 skupinek koledníků, o 6 více než loni.  

Smyslem Tříkrálové sbírky ale není jen vybírání rekordních částek, v neposlední řadě jde i o snahu, aby tříkráloví koledníci naplnili svým příchodem domovy radostí a láskou. Veliké díky za to, že se mezi Vámi našlo tolik dobrovolníků - koledníků a vedoucích skupinek, kteří toto poselství mezi dárce s radostí šířili!

Dušan Váňa, koordinátor Tříkrálové sbírky za farnost sv. Martina a Prokopa

  

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 10. 2. 7:00PL;  9:30MP. U sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 

 

 

Musím s lítosti informovat, že tradiční a plánovaný den nemocných, který pořádala charita už od roku 2000, se letos, ani ve skromnějších podmínkách, jak bylo inzerováno ve farním věstníku, nemůže v Domově sv. Jiří uskutečnit. Je totiž potvrzená karanténa.

  1. Srbová

 

 

 

Farní diskuse

 

Po mši sv. v 7:30

Každou neděli při bohoslužbě je několik biblických čtení. Stává se nám, že mnohdy nerozumíme textům. Zvláště evangelium by mělo být pro nás duchovním pokrmem. Slovem, které utváří náš život.

Jakou roli hraje pro náš život víry nedělní evangelium?

Jak mi v tomto pomáhá následná homilie?

 

 

Po mši sv. v 8:45 a 10:00

Mnoho rodičů hovoří o tom, že je stále těžší předávat v rodinách víru další generaci. Globalizovaná doba jakoby globalizovala i těžkosti v předávání a prožívání vztahu k Bohu. Chceme intenzivněji prožívat evangelizaci, která předpokládá schopnost hovořit o své víře. Přitom pro nás těžké mezi sebou hovořit o věcech víry a vztahu k Bohu. Jak lze v tomto ohledu pomoci?

 

Mohou komunikační média (televize, rádio, tisk, internet) fungovat jako prostředky pro sdílení, předávání nebo prohlubování víry?

Jak snadné nebo obtížné je pro nás hovořit o víře? Jaké máme zkušenosti se sdílením nebo předáváním víry?