Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Svátek sv. Rodiny

Svátek sv. Rodiny31. 12.

pondělí

Sv. Silvestra I., papeže

1. 1.

úterý

Slavnost Matky Boží Panny Marie

2. 1.

středa

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů s učitelů církve

6. 1. 

neděle

Svátek Zjevení Páně

Bohoslužby v tomto vánočním týdnu jsou uvedeny na nástěnce,

farním webu a budou takto:

  • V pondělí na Silvestra bude v Lobzích od 17:00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok.
  • V úterý na Nový rok budou mše sv. jako v neděli.
  • Na první pátek v měsíci bude při večerní mši sv. požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky a po mši sv. jako obvykle adorace.
  • Jste zváni na koncert pro Tříkrálovou sbírku, který se koná v sobotu od 16:30 u Dominikánů. Podrobnosti jsou na nástěnce.
  • Příští neděli bude při bohoslužbách svěcení vody, kadidla a křídy. Chcete-li si odnést svěcenou vodu, nezapomeňte si vzít s sebou nádoby.
  • Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy vánoční výzdoby obou našich kostelů a zvláště panu Petru Křížkovi za dar vánočních stromků.
  • S blížícím se koncem roku upozorňujeme na možnost odpočtu finanční částky od základu daně pro ty, kteří dali letos finanční dar církvi – farnosti. Potvrzení vystaví účetní farnosti. Letos došlo ke změně účetní farnosti, proto prosíme dárce o potřebnou součinnost. V případě potřeby se obracejte na P. Evžena R.
  • Stále hledáme dobrovolníky, vedoucí skupinek a dětské koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2019. Věnujte, prosím, pozornost letáčku s informacemi a nabídkou návštěvy koledníků, který je u tištěných ohlášek.
  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 6. 1. 7:00PL;  9:30MP. U sv. Jiří: na požádání V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Další rok života – poděkování.

Stojíme na konci roku 2018. S vděčností Pánu Bohu za dar toho všeho, co jsme mohli společně anebo ve svých rodinách prožít z oblasti víry a náboženského života chci poděkovat za každého z vás, kteří jste se jakkoli zapojili do života naší farnosti. Náš život víry se odehrává všude, kde se právě nacházíme. Ale jeho vrcholem je život liturgický. Ten se odehrává na dvou místech: u sv. Martina a Prokopa a u sv. Jiří.

Naše vděčnost patří zvláště těm, kteří se různým způsobem loňský rok zapojovali do aktivit v životě farnosti. Bylo to mnoho z vás, i když s různou intenzitou. Ať už to byla liturgie o nedělích či všedních dnech, rorátech, pobožnosti či adorace při kterých mnozí četli, zpívali a hráli nebo připravovali vše k nim. Pečujete o liturgická roucha, paramenta. Zvláště obětavě mnozí slouží pravidelnou celoroční kostelnickou a varhanickou služba. Hodiny času jsou věnovány setkáním pastorační a ekonomické rady, přípravě slavností a poutí ve farnosti nebo na Vršíček, generální úklid obou našich kostelů, a jejich pravidelná údržba. Pro další je to služba spojená s přípravou společných ranních chval, čtvrtečního setkávání seniorů, farní knihovnou, farních diskusí a kavárnou, zajištěním farního účetnictví, přípravou Farního věstníku, Nocí kostelů, Mikulášskou besídkou, přípravou Vánoc a Velikonoc, výzdoby kostela, Tříkrálovou sbírkou, rozpisy lektorů, hudebníků a setkávání ministrantů. Katecheté se střídají u Slovíček při nedělní bohoslužbě, a při výuce Základů křesťanství a katechezích. Další z vás se angažují v aktivitách střediska mládeže při vedení kroužků, prázdninových aktivit, vaření na táborech, poutích a dalších příležitostných akcích.

To vše bylo spojeno s osobním nasazením vás ochotných a obětavých farnic a farníků.

Za to vše vám srdečně děkuji jménem salesiánské komunity. Vy všichni tak máte svůj podíl na realizaci našeho salesiánského poslání.

Společně tak usilujeme o oslavu našeho Pána Ježíše způsobem, který je každému blízký. Vážíme si všech, kteří spolu s námi slouží druhým.  Ať Pán štědře odplatí každému z vás.

 

  1. Evžen Rakovský