Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobíDatum konání:
10.10.2021

15. 10.

Pátek  

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

16. 10.

Sobota

Sv. Hedviky, řeholnice

17. 10.

Neděle

29. neděle v mezidobí  

 

Bohoslužby ve všedních dnech budou jako obvykle.

Bohoslužby v neděli 17. 10. budou jen dvě: v 7:30 a v 8:45 u sv. Jiří.

Bohoslužba v 10:00 nebude, jsme pozváni biskupem Tomášem na mši sv. v 10.00 do katedrály v souvislosti se zahájením synodálního procesu.

 

  • Pro větší počet než deset účastníků bohoslužeb zůstává nadále povinnost zakrytí nosu a úst s dalšími standardními hygienickými opatřeními. Ruce si nepodáváme, vyjma členů rodiny. Obsazovat lze všechna místa v kostele.
  • K letošnímu 25. výročí existence na hudební scéně blahopřejeme skupině Quo Vadis a děkujeme za přínos pro naši liturgii.
  • Stále se můžete zapojit do modlitební štafety vzhledem k nastávajícím povolebním vyjednávání v duchu výzvy našich biskupů. Přihlásit se mohou i ti, kteří se zapojili už dříve.
  • K rozebrání u tištěných ohlášek je Kalendář aktivit naší farnosti pro tento školní rok.
  • K dispozici jsou nová vydání Farního věstníku a Diecézního zpravodaje.
  • V kostele v Lobzích byla vykradena kasička na příspěvky za tiskoviny. Prosíme, abyste peníze za Katolický týdeník, příspěvky na Farní věstník, Diecézní zpravodaj, Nezbedu a další tiskoviny dávali do sbírky. Částka na tyto výdaje bude odečtena ze sbírky.
  • Maminky s malými dětmi jsou zvány k bohoslužbě ve čtvrtek v 10:00  do kostela v Lobzích.
  • Schůzka ministrantů se uskuteční v pátek od 16:45 ve farní klubovně.
  • Všechny aktivity střediska budou od pondělí 11. 10. opět v provozu.

Papež František zve celou církev k zapojení se do synodálního procesu. Je to mimořádná příležitost k zpětné vazbě od věřících celého světa těm, kdo se podílejí na vedení církve. V naší diecézi začne tento synodální proces příští neděli. Biskup Tomáš Holub nás žádá, abychom přišli na společnou bohoslužbu příští neděli na mši sv. v 10:00 do katedrály. Proto nebude mše sv. v 10:00 v naší farnosti, ale v katedrále. Ostatní bohoslužby zůstávají jako obvykle (7:45 a 8:45 u sv. Jiří).

 

Pastýřský list k synodálnímu procesu:

 

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021
 - 2023
, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích
a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista
a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.

K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.

Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory
ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním
a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).

 

Vaši čeští a moravští biskupové