Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobíDatum konání:
10.10.2020

15. 10.

Čtvrtek

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

17. 10.

Sobota

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18. 10.

Neděle

29. neděle v mezidobí

 

  • V neděli 11. října může být na bohoslužbách 100 účastníků.
  • Od pondělí 12. října platí následující:

Na bohoslužbách může být nejvýše 10 přítomných.

Nedělní bohoslužby 18. 10. budou v obvyklých časech.

K nedělní přítomnosti se nahlaste telefonicky moderátorovi farnosti P. Evženu Rakovskému (731625975).

 

Bohoslužby ve všední dny budou podle obvyklého pořadu s tím, že pokud přijde větší množství než deset, bude paralelní mše sv. v kapli salesiánského střediska mládeže. Na bohoslužby ve všední den není třeba se hlásit!

  • Pro následující období platí dispens otce biskupa od nedělní účasti na mši svaté pro všechny katolické křesťany diecéze.
  • Přijímání eucharistie doporučujeme jen na ruku.
  • Bohoslužby můžete sledovat v televizi NOE (v 10:00) nebo z vysílání na YT kanále z kostela v Lobzích v 10:00.
  • K prožití neděle nabízíme ale i jiný přístup než pouze sledování přenosu bohoslužby. Ono sledování může být pro mnohé jen pasivním přístupem a třeba delší praxe může vést k povrchnímu plnění „nedělní povinnosti“. Neděle je dnem slavení svátečního dne – slavení setkání s Kristem. Jde v prvé řadě o náš osobní vztah k němu. Proto vás vybízíme, abyste si udělali vlastní nedělní bohoslužbu. Tato doba může být velkou příležitostí jak posílit svůj vztah ke Kristu. Jednak osobně každý z nás, jednak i společně v našich rodinách.

Doporučujeme vám následující postup:

Kdo má přístup i internetu ať si otevře stránky Liturgie.cz: (http://www.liturgie.cz/).

Kdo nemá přístup k internetu, může využít Katolického týdeníku.

Před domácím slavením si rozdejte čtení, napište si vlastní přímluvy, parafrázujte vyznání víry (více můžete vyjádřit důvěru Bohu). Domluvte se, zda chcete rodinnou bohoslužbu doplnit hudbou či zpěvem.

Začněte vstupní modlitbou aktuální neděle.

Přečtěte si čtení. Nechejte chvíli ticha a každý ať vysloví slovo nebo větu, která jej zaujala (tento postup opakujte při všech čteních). Žalm můžete zpívat nebo několikrát přečíst – nebo jen několik veršů opakovat. Evangelium můžete komentovat tak, jak vás text oslovil nebo si přečíst komentář z nabídek na stránkách Pastorace.cz  (http://www.pastorace.cz/).

Bohoslužbu oběti doma nemůžete prožít plně. Přesto si texty přečíst můžete a nad nimi uvažovat. V prefacích jsou hluboké myšlenky, které přečte nebo přezpívá kněz a my si jich ani nepovšimneme. Tato situace může být příležitostí pročíst mešní modlitby a uvědomit si hloubku mše sv. Jeden z vrcholů slavení eucharistie – sv. přijímání doma bez kněze neprožijete. Proto nabízíme také možnost přijít do kostela v určený čas (viz přehled bohoslužeb a možnosti přijetí eucharistie v tabulce) k tomuto setkání s živým Kristem v eucharistickém chlebě. Na závěr rodinného slavení si vzájemně můžete požehnat (z moci křtu máme všichni tuto možnost). Jiný tvůrčí způsob prožití neděle jako svátečního dne, kdy se setkáte s Kristem v jiném prostředí než v kostele, je samozřejmě na vás.

  • Pokud byste potřebovali z důvodu omezení pandemie pomoc, obraťte se s konkrétními potřebami na moderátora farnosti, který případně s dalšími farníky zajistí řešení.

 

 

Aktuální pořad bohoslužeb od 12. 10. 2020

 

Kostel Lobzy

Neděle

7:30

Mše sv.

10 účastníků

10:00

Mše sv.

10 účastníků

11:00 – 12:00

Podávání sv. přijímání

Možnost přijetí svátosti smíření

v časových intervalech 5 – 10 minut s dodržením odstupů, dezinfekce a při počtu 10 přijímajících ve stejnou dobu

Všední dny

Pondělí a čtvrtek

8:00

10 účastníků

Středa a pátek

18:00

10 účastníků

Sobota

8:00

10 účastníků – v kapli Střediska mládeže

V případě většího počtu návštěvníků bude paralelní mše sv. v kapli střediska mládeže. Ve všední dny bude svátost smíření poskytována jako obvykle.

Kostel sv. Jiří na Doubravce

8:45

Mše sv.

10 účastníků – sv. smíření na požádání po bohoslužbě

 

 

Výzva biskupů k modlitbě za pomoc při pandemii:

Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Otec biskup Tomáš Holub nám posílá svůj pastýřský list, jehož znění je k dispozici v ohláškách a na nástěnkách farnosti nebo níže v odkaze.

 https://biskupstviplzen.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/9320_09320/dopis.pdf