Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobíDatum konání:
26.9.2020

28. 9.

Pondělí

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

29. 9.

Úterý

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30. 9.

Středa

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

1. 10.

Čtvrtek

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

2. 10.

Pátek

Památka svatých andělů strážných

4. 10.

Neděle

27. neděle v mezidobí; v kostele v Lobzích slavnost posvěcení kostela

 

  • Dnešní Svatováclavská sbírka je na potřeby charity. Díky za vaše dary.
  • V tomto týdnu startují veškeré zájmové kroužky ve Středisku. Kroužek Základy křesťanství bude probíhat o středách a o nedělích.
  • První biblická hodina začne ve čtvrtek od 16 hod. ve farním sále.
  • Pátek je první v měsíci a po mši sv. bude jako obvykle adorace se zpěvy z Taizé.
  • Mladí od 14 let jsou zváni na společenství v pátek 2. října od 19:00 do Salesiánského střediska mládeže.
  • Na Zpívanou jste zváni také tento pátek od 19:00 do přístavby kostela sv. Martina a Prokopa.
  • První setkání BNW pro děti od 10 do 14 let je naplánováno na 10. – 11. 10. Přihlášky přes Sapes budou zpřístupněny koncem příštího týdne. Mohou se přidat i noví účastníci.
  • Připravujeme zahájení katechumenátu pro dospělé. Pokud byste věděli o někom, kdo není pokřtěn a uvažuje o možnosti nechat se pokřtít nebo by rád prohloubil své znalosti ve věcech víry a vztahu k Bohu, doporučte zájemci, aby kontaktoval P. Evžena Rakovského k bližší domluvě.
  • Na závěr přijměme výzvu našich biskupů: Být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně!

 

  • Zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 4. 10. 7:00MS; 9:30ER. U sv. Jiří: na požádání V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Výuka náboženství - kroužek Základy křesťanství:

ZK 1 (1. a 2. třída)                    

Den: středa 16:00

Vede: Anna Sprinzlová

Místo: Farní klubovna

 

ZK 3 (3. třídapříprava na 1. sv. přijímání)     

Den: středa 16:00                Vede: Hana Šašková         Místo: Farní sál

 

ZK 4 (4. třída – děti po 1. sv. přijímání)     

Den: neděle od 11:00 1x 14 dní  (po mši sv. v neděli v 10:00)

Vede: Patrik Mik              

Místo: farní klubovna

 

ZK 5 (nejstarší školáci – od 5. třídy výše)    

Den: středa 16:00

Vede: Evžen Rakovský

Místo: místnost ve středisku

 

 

Kroužek ZK 1 – 5 je součástí aktivit Salesiánského střediska mládeže. Přihlašování je přes systém SAPES. Začátek výuky je 30. 9. 2020, resp. 4. 10. 2020.

Výchova k víře je svěřena rodičům a v našem díle vytváříme podmínky pro podporu náboženského vzdělávání dětí. Věříme, že této nabídky využijete.