Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 26. 11. 2023 – 34. neděle v mezidobí – Ježíše Krista Krále

26. 11. 2023 – 34. neděle v mezidobí – Ježíše Krista KráleDatum konání:
25.11.2023

30. 11.

Čtvrtek

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

3. 12.

Neděle

1. neděle adventní

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle

 • Ve středu 29. listopadu si připomeneme pronásledované kvůli víře. Červenou barvou budou osvětleny mnohé kostely. V 17:00 vyjde modlitební průvod od katedrály sv. Bartoloměje ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie jako projev solidarity s lidmi, kteří jsou pro svou víru pronásledováni. Povedou ho P. Pavel Petrašovský a Petr Vaďura, kazatel evangelické církve metodistické.
 • Poslední rozloučení se + Karlem Hodanem bude v pátek v 13:00 v lobezském kostele.
 • Adventní tvoření s požehnáním věnců proběhne v pátek 1. 12. od 15:15 ve středisku. Požehnání věnců pak v kostele před večerní bohoslužbou. V sobotu 2. 12. od 14:00 ve středisku, jak již bylo minulou neděli oznámeno. Registrace probíhá přes Sapes.
 • Pátek je první v měsíci a po večerní bohoslužbě bude adorace se zpěvy Taizé.
 • V neděli po bohoslužbách jste zváni na farní kávu.
 • Zveme mladé mezi 16. a 26. rokem na adventní výlet s duchovní obnovou, který se koná na 1. neděli adventní 3. 12. Začínáme mší svatou v 8:45 v kostele sv. Jiří; návrat do 18 hodin. Bližší informace u P. Michala.
 • Putování za sv. Mikulášem se uskuteční 5. 12. budou putovat dvě skupiny po třiceti dětech. Na akci je nutno se přihlásit nejpozději do 1. 12. Od pondělí 20. 11. bude spuštěno přihlašování přes Sapes, kde najdete všechny potřebné informace.
 • Trvá prosba o zapojení se při organizaci salesiánského plesu, který se uskuteční 20. ledna 2024.
 • Na konci těchto ohlášek najdete prosbu k výpomoci při duchovní službě v Domově pro seniory v Kotíkovské ulici na Lochotíně od Jiřího Barhoně.
 • Mezi úkoly farnosti patří pomoc lidem, kteří to potřebují. Vždycky jsme se o to v naší farnosti snažili. Chceme to ale dělat víc systematicky. Proto vznikla koordinační skupina, u níž se budou scházet podněty - v čem a komu je potřeba pomoci. V tištěných ohláškách o tom máte bližší informace. 
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER; Ne 3. 12. 7. 7:00ER;
  9:30
  U sv. Jiří: na požádání MK. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Pracovní skupina Diakonie

Mezi povinnosti duchovních správců (v naší farnosti salesiánů pod vedením moderátora farnosti P. Evžena Rakovského) patří také podpora „činnosti, kterou se rozšiřuje duch evangelia i do oblasti sociální spravedlnosti (…); zvláštní péči věnuje chudým, utiskovaným, osamělým, vyhnancům a postiženým zvláštními nesnázemi“ (CIC, can. 528-529). Samozřejmě se nepočítá s tím, že duchovní vykonávají všechny tyto činnosti sami. Vše se může realizovat pouze díky lidem, kteří se těchto úkolů dobrovolně ujmou. Protože se zatím tyto činnosti dělaly spíše spontánně a ne systematicky, rozhodli jsme se, že vytvoříme pracovní skupinu s názvem Diakonie (řecký výraz pro službu bližnímu – charitu), která bude zajišťovat pomoc bližním v naší farnosti, která na jedné straně přesahuje možnosti jednotlivce a na druhé straně nevyžaduje sociální nebo pečovatelskou službu, kterou mohou vykonávat pouze vyškolení odborníci. Mezi úkoly pracovní skupiny Diakonie bude patřit také péče o tyto oblasti:

 • propagace a vzdělávání v sociálním učení církve
 • spolupráce při pomoci klientům Salesiánského střediska mládeže
 • pořádání charitativních sbírek (nejznámější je Tříkrálová sbírka)

Pracovní skupina Diakonie má tyto kmenové členy: Lucie Petříčková, Pavla Koskubová a Dušan Váňa. Zpočátku tuto skupinu bude doprovázet P. Michal Kaplánek. Tato trojice má hlavně úkol koordinační a informační. Budeme rádi, když se budou postupně hlásit lidé, kteří jsou ochotni v něčem pomoci (např. mladí lidé s návštěvou starších nemocných lidí apod.).

Pro začátek jsme si rozdělili úkoly takto:

 • u Lucie Petříčkové se budou scházet návrhy na konkrétní pomoc (a to jak požadavky, tak i nabídky pomoci)
 • Pavla Koskubová bude v pravidelném kontaktu se salesiánským střediskem a bude zprostředkovávat pomoc zvláště potřebným rodinám
 • Dušan Váňa bude přinášet podněty z pracovní skupiny do pastorační rady farnosti a konzultovat činnost s Městskou charitou Plzeň

Budeme rádi za jakékoliv podněty pro pomoc lidem, kteří pomoc potřebují. A těšíme se na spolupráci s vámi.

Za společnou duchovní správu

P. Evžen Rakovský, SDB - moderátor farnosti 

 

 

Prosba o výpomoc při duchovní službě v Domově pro seniory v Kotíkovské ulici v Plzni

Milí farníci,

   dovoluji si vás oslovit a poprosit o pomoc při duchovní službě našim seniorům. V největším plzeňském Domově pro seniory v Kotíkovské ulici na Lochotíně, který má téměř 300 klientů, je potřeba posílit naší dobrovolnickou duchovní službu.

   Senioři, kteří tam jsou, jsou rádi za každou návštěvu, povzbuzení, za dobré slovo, za čas, který jim někdo věnuje. Dobrovolníkem může být každý: student, dospělý, i ten, kdo sám už je také starší, a udělá si pro tuto službu čas. To, co nám senioři, které navštívíme, díky svým zkušenostem a moudrosti na oplátku dají, nemůže dát nikdo jiný.

   Každý pátek v 15.45 hod. je v tomto Domově také bohoslužba, které je možno se zúčastnit a klienty Domova na ni doprovodit. Pokud budete moci někdo takto našim seniorům pomoci, ozvěte se buď zavoláním nebo emailem.

 

   Mnohokrát  děkuje a vše dobré vám přeje P. Jiří Barhoň

koordinátor pastorační služby pro nemocné a seniory v naší diecézi

        

kontakty, na které se můžete ozvat:

email: barhon@bip.cz  - telefon: 739 089 448

email:smrcina@bip.cz - telefon: 731 600 088