Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 24. 9. 2023 – 25. neděle v mezidobí

24. 9. 2023 – 25. neděle v mezidobíDatum konání:
29.9.2023

28. 9.

Čtvrtek  

Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa

29. 9.

Pátek

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

1. 10.

Neděle

26. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle. 

 • Dnešní sbírka je věnována Charitě. Děkujeme vám za vaše dary.
 • Současné pastorační radě farnosti končí v listopadu funkční období. Příprava voleb do nové pastorační rady je příležitostí k tomu, abychom se zamysleli nad smyslem a obsahem činnosti pastorační rady. Tomuto tématu je věnován leták ve stejném formátu, jako jsou tištěné ohlášky. Věnujte mu prosím pozornost. Příští neděli je možné po obou bohoslužbách v Lobzích při farní kávě diskutovat právě nad posláním pastorační rady farnosti.
 • Prosíme rodiče, kteří dosud nepřihlásili svoje děti na Základy křesťanství nebo na nedělní „slovíčko“ v systému SAPES, aby tak udělali co nejdříve. Je to důležité pro financování střediska.
 • Rádi bychom upozornili, že kromě výuky Základů křesťanství ve středu v našich prostorách, je ještě možné přihlásit se k výuce náboženství na 28. ZŠ v Lobzích. Přihlášky shromažďuje a další informace podá P. Michal Kaplánek.
 • Prosíme, abyste nepřehlédli dva plakáty na nástěnkách. Jeden z nich se týká plánovaného setkání salesiánských animátorů, druhý misijního dobrovolnictví.
 • V tištěných ohláškách jsou uvedeny termíny setkání ministrantů a dívčích pátků. 
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 1. 10. 7. 7:00MP;  
  9:30
  ER. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Nová pastorační rada 

Pastorační rada farnosti Plzeň – Lobzy je poradním orgánem moderátora farnosti (P. Evžen Rakovský, SDB). Pastorační rada má deset členů (včetně moderátora farnosti), z nichž pět je volených. Schází se zpravidla 3x za rok, první setkání (10.2.24) bude výjezdní.

Moderátor farnosti konzultuje s pastorační radou především tyto záležitosti:

 • pastorační plán farnosti (tvorba strategického dokumentu o směřování farnosti na období do roku 2026, v souladu se Salesiánským výchovně pastoračním projektem)
 • priority farnosti (výběr témat a úkolů, kterým se bude farnost přednostně věnovat)
 • personální rozhodnutí (zřízení či zrušení pracovních míst a dalších pověření)
 • roční plán (kalendář) farnosti
 • dlouhodobá vize hospodaření farnosti (v návaznosti na ekonomickou radu farnosti)
 • roční rozpočet a vyúčtování hospodaření farnosti
 • změny týkající se pastoračních týmů, včetně změn v obsazení farnosti kněžími

Všechna tato témata projednává pastorační rada jako poradní orgán, to znamená, že se vyjadřuje k návrhům, které předloží moderátor farnosti anebo jiný člen pastorační rady. Návrhy potom zpracovávají pověřené osoby. Ke zpracovaným návrhům se pak vyjadřuje pastorační rada. Konečné slovo – zda se návrh realizuje anebo ne – má moderátor farnosti.

Samotnou pastorační činnost zajišťuje moderátor farnosti spolu se svými spolupracovníky, většinou dobrovolníky. Mezi těmito spolupracovníky mohou (ale nemusí být!) i někteří členové pastorační rady.

Děkujeme Vám, kdo se zapojujete do pestré činnosti farnosti, a doufáme, že budete mít chuť spolupracovat i nadále.

Členem pastorační rady může být každý katolík, pokřtěný a biřmovaný, ve věku minimálně 18 let, který se zúčastní pravidelně života farnosti, je ochoten přemýšlet o její budoucnosti i o aktuálních úkolech. Předpokladem je také život modlitby – to znamená, že hledání optimálních řešení člen pastorační rady chápe jako hledání Božího záměru. Dalším předpokladem je schopnost komunikace s ostatními farníky, které člen rady určitým způsobem zastupuje.

Aktivní volební právo má ve farnosti každý pokřtěný starší 16 let, který se zúčastní bohoslužby (shromáždění), při němž proběhnou volby (v našem případě v neděli 12. listopadu 2023, viz druhá strana tohoto listu).

 

 

Průběh voleb do pastorační rady

 

Navrhovat kandidáty do pastorační rady mohou všichni farníci, a to písemně nebo ústně moderátorovi. Je vhodné, aby předtím promluvili s navrhovaným kandidátem a zeptali se ho, zda je ochoten kandidovat. Pokud k tomu nedojde, promluví s ním moderátor farnosti.

Až bude jasné, kdo kandidaturu přijal, budou kandidáti zveřejněni (29.10.), za 14 dní poté dojde k volbám (12.11.). Po sečtení hlasů a oznámení výsledků bude slavnostní ustanovení nové pastorační rady.

 

 Harmonogram přípravy, výběru a voleb pastorační rady

 

Neděle 1. října – 11:00 (po mši sv.)

Diskuse o pastorační radě farnosti (ve středisku v rámci "Farní kávy")

 

 1. října

Poslední termín pro návrh kandidátů do pastorační rady

 

 1. října

Seznámení se s kandidáty

 

 1. listopadu (po každé mši sv. ve farnosti)

Volby do pastorační rady farnosti

 

 1. listopadu

Oznámení výsledků voleb

 

 1. prosince

Ustanovení nové pastorační rady