Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 21. 4. 2024 – 4. neděle velikonoční

21. 4. 2024 – 4. neděle velikonočníDatum konání:
20.4.2024

23. 4.

Úterý

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

24. 4.

Středa

Připomínka sv. Jiří, mučedníka

25. 4.

Čtvrtek

Svátek sv. Marka, evangelisty

28. 4.

Neděle

5. neděle velikonoční

 

 

V tomto týdnu jsou bohoslužby jako obvykle.

  • O Velikonocích vynesla sbírka na Svatou zemi 8.620 Kč a na Salesiánskou provincii 6.592 Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • Dnes po ohláškách vykonáme sčítání všech přítomných. Po skončení bohoslužby (v 8:30 a 11:15) jste zváni na farní diskusi do střediska mládeže (u sv. Jiří bude diskuse po mši sv. v prostorách kostela). Budeme diskutovat o prvním tématu synody, tedy o tom, jak život naší farnosti přispívá k tomu, aby se nevěřící začali zajímat o víru. V tištěných ohláškách a na farním webu je k tématu krátký komentář a upřesňující otázky.
  • Dnes je Světový den modliteb za duchovní povolání. Připojme se k proudu modliteb za ty, kdo chtějí věnovat život pomoci druhým, a tak sloužit Kristu, aby měli odvahu tuto svou touhu uskutečnit.
  • Noc kostelů bude letos v pátek 7. června. Prosíme o výpomoc při její organizaci. Akce potrvá od pátečního odpoledne do 23 hod. v Lobzích i u sv. Jiří. Ideálem je, aby se přihlásilo dostatek pomocníků, aby se střídali při uvítání, doprovázení nebo převádění hostů. Dobrovolníci se mohou hlásit u Hanky Šaškové.
  • Příští neděli v kostele sv. Jiří prožijeme poutní slavnost, při které zazpívá farní dětská scholička.
  • (při „10“ přijde Radka F.) Milí farníci, letos se díky Vám vybralo v rámci Postní sbírky krásných 18.921 Kč. Tato částka bude využita na podporu mladých dospělých, které díky Vám můžeme tímto podpořit a vyztužit do života nejen doprovázením a podporou, ale i např. hmotně, zvýšením jejich kvalifikace, potřebným vzděláním a zpevňováním v různých oblastech života (vztahy, finance, úřady, bydlení..), prohlubováním  jejich dovedností…. a tím jim alespoň trošku usnadnit jejich nesnadný vstup do samostatného „dospělého života“. I Vy jste se právě stali součástí opěrné zdi, díky které se tito mladí mohou opřít o to, že nejsou na vše sami, že i přes těžké začátky života je správná cesta ta vpřed, že je dobré věřit, a že dobří lidé ještě existují. Za Centrum pomoci Střecha Děkujeme.
  • Následuje sčítání účastníků bohoslužby.
  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL;  17:30 – MK;  Ne 21. 4. 7:00PL;  9:30 – MK. U sv. Jiří: na požádání MK. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Podklad pro synodní rozhovor ve farnosti Plzeň – Lobzy (duben 2024)

 V tomto prvním roce diecézní synody popisujeme, jaká je realita naší farnosti (diecéze). A v našem prvním tématu MISIE se zaměřujeme na poslání farnosti … napomáhat všem lidem na cestě k setkání s Kristem. Všímáme si postojů, aktivit a dalších gest, které pomáhají v současné době konkrétním lidem v naší farnosti … k přiblížení se Kristu…“ – Základní otázka k synodnímu rozhovoru:

„Které z aktivit, postojů nebo i jiných gest a příležitostí napomáhají podle naší zkušenosti k tomu, že se lidé kolem nás začnou zajímat o víru a otevírat se osobnímu setkání s Kristem?“

 

Pro usnadnění přípravy doporučujeme rozdělit si otázku na tyto tři body:

Co z toho, co děláme, samo o sobě probouzí otázky a vede k víře?
Jaký způsob našeho jednání přitahuje k církvi a ke Kristu?
Je v naší současné praxi něco, co překáží přiblížení Kristu a církvi?

 

Ideální je v tichu, doma v modlitbě s prosbou k Duchu svatému se zamyslet a připravit se na diskusi. Je dobré si pak připravit velmi stručné, spíše heslovité odpovědi na tyto otázky.

Moderátorem diskuse po mši sv. u sv. Jiří a v 10:00 bude delegát synody. Po ranní bohoslužbě povede diskusi P. Michal Kaplánek.