Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 14. 4. 2024 – 3. neděle velikonoční

14. 4. 2024 – 3. neděle velikonočníDatum konání:
13.4.2024

21. 4.

Neděle

4. neděle velikonoční

 

V tomto týdnu jsou bohoslužby jako obvykle.

  • Zastupitelstvo i Rada města Plzeň, včetně komise pro nakládání s majetkem odsouhlasili náš záměr prodat Chlum za 20,4 milionů Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli k dobrému průběhu všech jednání. Nyní zvažujeme konzervativní variantu vhodné investice a to do koupě bytového domu v našem městě. Prosím ty z vás, kteří mají zkušenosti, aby případně poslali své podněty nebo nápady buď Jožkovi Janovičovi anebo Evženu Rakovskému.
  • V pondělí 15. dubna jste zváni na LIVE s biskupem od 20:00 na obvyklém odkazu plzeňského biskupství.
  • Na Zpívanou jste zváni tento pátek 19. 4. od 19:00 ve farním sále.
  • Příští neděli jste zváni na farní diskusi. Prosíme, přijďte po mši sv. ke společné diskusi. Budeme diskutovat o prvním tématu synody, tedy o tom, jak život naší farnosti přispívá k tomu, aby se nevěřící začali zajímat o víru. V tištěných ohláškách a na farním webu je k tématu krátký komentář a upřesňující otázky.
  • Příští neděli je Světový den modliteb za duchovní povolání. Připojme se k proudu modliteb za ty, kdo chtějí věnovat život pomoci druhým, a tak sloužit Kristu, aby měli odvahu tuto svou touhu uskutečnit.
  • V prostoru u tiskovin je umístěno tablo dětí, které se připravují na své první svaté přijímání. Doprovázejme je i jejich rodiny svojí modlitbou.
  • Noc kostelů bude letos v pátek 7. června. Prosíme o výpomoc při její organizaci. Akce potrvá od pátečního odpoledne do 23 hod. v Lobzích i u sv. Jiří. Ideálem je, aby se přihlásilo dostatek pomocníků, aby se střídali při uvítání, doprovázení nebo převádění hostů. Tato akce může být zároveň pastorační aktivitou. Setkání s lidmi, kteří ač třeba víru nepraktikují, ale zajímají se o dění v kostelích nebo si cení památek, může být i příležitostí k hlubšímu zamýšlení se nad vírou a duchovními věcmi. Dobrovolníci se mohou hlásit u Hanky Šaškové. 
  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 21. 4. 7:00ER;  9:30 – PL. U sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 Podklad pro synodní rozhovor ve farnosti Plzeň – Lobzy (duben 2024)

 

V tomto prvním roce diecézní synody popisujeme, jaká je realita naší farnosti (diecéze). A v našem prvním tématu MISIE se zaměřujeme na poslání farnosti … napomáhat všem lidem na cestě k setkání s Kristem. Všímáme si postojů, aktivit a dalších gest, které pomáhají v současné době konkrétním lidem v naší farnosti … k přiblížení se Kristu…“ – Základní otázka k synodnímu rozhovoru:

„Které z aktivit, postojů nebo i jiných gest a příležitostí napomáhají podle naší zkušenosti k tomu, že se lidé kolem nás začnou zajímat o víru a otevírat se osobnímu setkání s Kristem?“

 

Pro usnadnění přípravy doporučujeme rozdělit si otázku na tyto tři body:
Co z toho, co děláme, samo o sobě probouzí otázky a vede k víře?
Jaký způsob našeho jednání přitahuje k církvi a ke Kristu?
Je v naší současné praxi něco, co překáží přiblížení Kristu a církvi?

Ideální je v tichu, doma v modlitbě s prosbou k Duchu svatému se zamyslet a připravit se na diskusi. Je dobré si pak připravit velmi stručné, spíše heslovité odpovědi na tyto otázky.

Moderátorem diskuse po mši sv. u sv. Jiří a v 10:00 bude delegát synody. Po ranní bohoslužbě povede diskusi P. Michal Kaplánek.