Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 2. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobíDatum konání:
16.1.2021

18. 1.

Pondělí

Památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů

21. 1.

Čtvrtek

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

24. 1.

Neděle

3. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu jsou uvedeny na nástěnce, webu a v tištěných ohláškách.

  • Aktuálně platí, že při bohoslužbách v Lobzích může být 20 účastníků. V kostele sv. Jiří nejsou mše sv. do odvolání. Bohoslužby v následujícím týdnu jsou takto:

Datum

Sv. Martin a Prokop

Sv. Jiří

Pondělí, středa, čtvrtek a pátek

Jako obvykle

 

So  23. 1.   

8:00 (v kostele)          18:00

 

Ne  24. 1.     3. neděle v mezidobí

7:30   09:00   10:30   18:00

není

  • Tabulky k přihlášení jsou na webových stránkách farnosti. Přihlašování bude umožněno od pondělka. Ve všední dny se na mši sv. nepřihlašuje. Na bohoslužby v sobotu večer a v neděli je nutné se přihlásit. Ti, kdo nemají přístup na internet, mohou zavolat nebo poslat SMS moderátoru farnosti.
  • Dnes si připomínáme výroční den úmrtí salesiána Ingnáce Stuchlého. Těsně před Vánocemi prohlásil papež František Ignáce Stuchlého ctihodným. Je to završení druhé etapy v procesu blahořečení tohoto prvního českého salesiána a zakladatele českého salesiánského díla. Za dar jeho života a příklad svatosti poděkují salesiáni při mši svaté tuto neděli v 9:00 z Brna Žabovřesk a v 18:00 na TV Noe. Děkovnou mši sv. povede provinciál SDB Martin Hobza.
  • Od pondělka začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V Plzni jsme jej již uskutečnili minulý týden v rámci místní ekumény společně s ostatními křesťany v Aliančním týdnu modliteb.
  • Papež František si přeje, abychom slavili příští neděli jako neděli Božího slova. Máme si znovu uvědomit důležitost Božího slova pro náš život. Proto prosíme všechny, kteří se zúčastní bohoslužeb příští neděli, aby si s sebou přinesli svoji Bibli nebo Nový zákon. Při té příležitosti ať si každý připraví svoji oblíbenou větu, kterou si častěji připomíná nebo se k ní vrací. Součástí bohoslužby slova bude vzájemné sdílení těchto textů. Vzájemně se tak obohatíme o svědectví, jak je pro nás důležité Boží slovo.
  • Příští neděli po mši sv. v 10:30 odstraníme betlém. Prosíme o pomoc v případě vaší účasti na této mši sv.
  • Připomínáme, že probíhá tříkrálová sbírka, na kterou je možné přispívat buď pomocí DMS, bankovním převodem nebo s využitím platební aplikace na stránkách www.trikralovasbirka.cz. Pro ty, kdo dávají přednost hotovostnímu příspěvku, je k dispozici kasička v kostele v Lobzích před nedělními bohoslužbami a večerními bohoslužbami ve všední dny. Sbírka bude probíhat do 24. 1. 2021. Více informací je na webu farnosti (odkaz i na koledy), na farních facebookových stránkách a v tištěných ohláškách.
  • Od příštího týdne bude možno si vyzvednout na recepci střediska potvrzení o poskytnutí daru naší farnosti za minulý rok. Provoz je omezen, proto sledujte aktuální informace na webu střediska. Těm, na které máme mailový kontakt, pošleme potvrzení elektronicky.

 


Modlitba za pomoc při pandemii:

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!