Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 15. 10. 2023 – 28. neděle v mezidobí

15. 10. 2023 – 28. neděle v mezidobíDatum konání:
14.10.2023

18. 10.

Středa

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

22. 10.

Neděle

29. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle. 

 • Do dnešního dne běží lhůta pro návrhy členů nové pastorační rady, která bude volena 12. listopadu při všech bohoslužbách v naší farnosti. Čím více bude kandidátů, kteří budou ochotni zapojit se do práce pastorační rady, tím větší bude i její reprezentativnost. Na stolcích vedle ohlášek najdete kandidátní lístek. Návrhy můžete předat po bohoslužbách v sakristii. Pokud budete sami mluvit se svým kandidátem, a ten bude ochotný kandidovat, označte to na kandidátním lístku a uveďte na něj kontakt. Ulehčíte nám tím práci (ale není to nutné).
 • V úterý jste zváni večer modliteb chval do sálu na biskupství od 19:30.
 • V pátek jste zváni na Zpívanou od 19:00 do farního sálu v Lobzích.
 • V měsíci říjnu před mší v neděli v 10:00 a ve středu od 17:30 sv. je společná modlitba růžence, při níž se modlíme za mír a ukončení všech válečných konfliktů.
 • Příští neděle je den modliteb za misie a při bohoslužbách vykonáme sbírku na Papežské misijní dílo.
 • Níže je uveden dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli. 

 

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 22. 10. 7. 7:00PL;  
  9:30
  ER. U sv. Jiří: na požádání MK. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2023

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.

Následující neděli budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle, letos na téma: "Kráčejme po cestě s hořícím srdcem" (srov. Lk 24, 13-35) Slavíme ho již od roku 1926 ve všech katolických farnostech světa. Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým lidem v šesti zemích čtyř kontinentů částkou více než 17,7 milionů korun. Pomáháme tak v Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Papui Nové Guynei a Paraguayi s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František ve svém poselství k této neděli zvolil téma, které vychází z vyprávění o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35). V tomto evangelijním příběhu vnímáme proměnu učedníků prostřednictvím několika sugestivních obrazů: jejich srdce hořelo, když jim Ježíš objasňoval Písmo, otevřely se jim oči, tak že ho poznali, a nakonec se jejich nohy vydaly na cestu. Zamyslíme-li se nad těmito třemi aspekty, které odrážejí cestu všech učedníků misionářů, můžeme obnovit své nadšení pro evangelizaci v dnešním světě. Tak jako ti dva učedníci vyprávěli ostatním, co se jim cestou přihodilo, může radostně vyprávět o Kristu Pánu, jeho životě a úžasných věcech, které jeho láska vykonala v našem životě.

Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše a všechny pozvali, aby šli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu.

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria.

 

Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát,

národní ředitel Papežských misijních děl v České republice