Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 14.1.2024 2. neděle v mezidobí

14.1.2024 2. neděle v mezidobíDatum konání:
13.1.2024

17. 1.

Středa

Památka sv. Antonína, opata

18. 1.

Čtvrtek

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

21. 1.

Neděle

3. neděle v mezidobí

 • Společnou bohoslužbou v katedrále jsme zahájili v neděli 7. 1. 2024 diecézní synodu. Všichni mohou za svou farnost navrhnout vhodného delegáta, který bude naši farnost zastupovat na jednání synody. Prosíme, abyste v následujících dvou týdnech až do neděle 21. ledna včetně, podávali návrhy kandidátů. S vámi navrhovaným kandidátem nejprve promluvte, zda souhlasí. Pak jméno kandidáta sdělte – osobně či písemnou formou koordinátorovi pro výběr – Haně Šaškové – saskova@bip.cz. Více informací je v tištěných ohláškách a na farním webu.
 • Na koncert ve prospěch Tříkrálové sbírky jste zváni zítra v pondělí 15.1. od 18:00 do kostela v Lobzích.
 • V úterý jste zváni na Večer chval do Diecézní sálu Biskupství plzeňského od 19:30.
 • Schůzka ministrantů a skupiny dívek se uskuteční v tomto týdnu v pátek od 16:45 ve farní klubovně (ministranti) a s knihovně střediska mládeže (děvčata).
 • V pátek jste zváni na Zpívanou do farního sálu kostela v Lobzích od 19:00.
 • V sobotu jste zváni na Salesiánský ples, který se uskuteční 20. ledna v KD Šeříkovka od 19:00. Na recepci střediska mládeže je možnost zakoupit si zbývající vstupenky v provozní době recepce.
 • Příští neděli vykonáme sbírku na biblický apoštolát.
 • Na BNW jsou zváni školáci od 10 do 15 let v termínu 27. a 28. ledna. Přihlásit se je možné přes SAPES do 22. ledna.
 • Katolický týdeník nabízí mimořádný podnět k duchovnímu rozlišování a doprovázení, úvahu Tomáše Halíka o síle náboženství, sděluje, jaké je pojetí nově opravené pařížské katedrály poškozené požárem a reflektuje naši synodu.
 • Kdo by byl ochoten zapojit se do úklidu v kostele, ať se přihlásí P. E. Rakovskému. Skupiny farníků, které mnoho let obětavě udržovaly náš kostel, je třeba posílit. Jde o úklid kostela ve čtyřčlenných skupinách jednou za dva měsíce. Doba úklidu trvá asi jednu hodinu. Ideální je zapojení celé rodiny – rodiče i s dětmi.
 • Děti a rodiče jsou zváni na Maškarní odpoledne, které se uskuteční dnes v neděli. Jeho součástí je jak volná zábava, tak zábavné soutěže pro děti. Začátek je v 15.00 ve středisku, od 15.30 probíhá program na podestě a v tělocvičně budovy střediska. Rodinní příslušníci bez masek se mohou zúčastnit jako diváci. Ukončení je v 18.00. Cena je 80,- Kč. Přihlašování je přes Sapes. Je ještě hodně volných míst, tak vezměte děti a přijďte.
 • Prosíme o pomoc s odstraněním vánoční výzdoby z kostela po mši sv. v 10:00.
 • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – ER;  Ne 21. 1. 7:00 – PL; 9:30 - MK. U sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit individuální termín.

 

Výzva k navrhování delegáta diecézní synody.

Všichni mohou za svou farnost navrhnout vhodného delegáta, který bude naši farnost zastupovat na jednání synody. Z navržených kandidátů zvolí pastorační rada, ekonomická rada a účastníci synodních skupinek ze světové synody konkrétního delegáta. Tato volba proběhne v sobotu 10. 2. 2024.

Prosíme, abyste v následujících dvou týdnech až do neděle 21. ledna včetně, podávali návrhy kandidátů. S vámi navrhovaným kandidátem nejprve promluvte, zda souhlasí. Pak jméno kandidáta sdělte – osobně či písemnou formou koordinátorovi pro výběr- Haně Šaškové – saskova@bip.cz.

Potřebné vlastnosti kandidáta: věk alespoň 18 let, pravidelná účast na nedělní mši sv. v naší farnosti, bere za svou důležitost tří synodních otázek a je ochoten k průběžné aktivní spolupráci, osobní přípravě, modlitbě, společné formaci a doprovázení spolupracovníky synodního týmu.

První setkání delegátů se bude konat v sobotu 23. 3. 2024 v Plzni Liticích. Následovat bude podzimní generální shromáždění synody v Johannisthalu  ve dnech 25-28. 10. 2024

V dekretu o svolání synody biskup Tomáš říká, že pro nejbližších 10 let trápí naši diecézi tři důležité otázky:

misie – jak předávat naši víru dnešnímu světu,

uspořádání – jak co nejlépe využít omezený a snižující se počet kněží a pastoračních pracovníků,

hospodaření – jak hmotně zajistit život a službu naší diecéze.

Biskup Tomáš nechce rozhodovat sám (o nás, bez nás), ale chce do hledání odpovědí na tyto otázky zapojit všechny. Proto se rozhodl svolat diecézní synodu, kterou jsme zahájili, a která potrvá až do roku 2026.

Zmíněné tři otázky můžeme každý vzít za své různými způsoby. Především se všichni můžeme za synodu modlit a prosit o Boží světlo a pomoc při hledání odpovědí. Modlitba je v kostele na kartičkách nebo na webu synody.  https://www.synoda.bip.cz