Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Don Bosco > Vychovávej jako Don Bosko

Vychovávej jako Don BoskoDatum konání:
26.1.2013

Čtvrtý příběh o Donu Boskovi je tady.

Sen o staré oratoři

Jedné noci se Donu Boskovi zdál sen o počáteční oratoři, v níž žili Dominik Savio, Michal Rua a Jan Cagliero. Odborníci ho považují za jeden z nejcennějších dokumentů o Don Boskově výchově.

„Zdálo se mi, že jsem se octl ve staré oratoři ve chvíli polední přestávky. Měl jsem možnost pozorovat scénu plnou života, pohybu a veselosti. Jeden běhal, druhý skákal, třetí pobízel k závodění. Na jednom místě se hrálo na žábu, jinde na zajímanou nebo míčem. Také tam byla skupina chlapců, kteří poslouchali kněze: vypravoval jim jakousi historku. Na jiném místě byl uprostřed jiné skupiny klerik, který hrál s hochy na řemesla a hru letí osel. Všude byl zpěv a smích a všude klerici a kněží a kolem nich vesele hlučící hoši. Bylo vidět, že mezi hochy a představenými panuje velká srdečnost a důvěra.

Byl jsem očarován touto podívanou a můj průvodce mi řekl:

Vidíte, důvěra budí lásku a láska důvěru. Ta otevírá srdce, a děti bez obav o všem hovoří s učiteli, asistenty a představenými. Jsou upřímní ve svátosti smíření a rádi udělají všechno, co se jim přikáže, když vědí, že jim to přikazuje někdo, kdo je má rád.

Musí být nejen milováni, oni musí i cítit, že jsou milováni. Musí být milováni v těch věcech, které se jím líbí. Musí zde být účast na jejich dětských zájmech, aby dovedli pochopit, že láska je pohnutkou i těch skutečností, které se jim přirozeně moc nelíbí, jako je kázeň, studium, sebezápor. Aby se naučili i toto přijímat s láskou a rádi.

Bez rodinné srdečnosti nelze vytvořit vztah. Bez toho není možná důvěra. Kdo chce být milován, musí ukázat, že miluje. Pán Ježíš se mezi malými přizpůsobil malým a snášel naše nedostatky. On je učitelem vztahů k druhým. Učitel, kterého vidíme za katedrou je jen učitelem. Kdo přijde o přestávce mezi hochy, stane se jejich bratrem. Kolik obrácení vyvolala vaše slova, která jste adresoval chlapci, když si právě hrál! Kdo ví, že je milován, miluje, a kdo je milován, dosáhne všeho, zvláště od dětí. Srdečnost dovede elektrizovat a otvírat srdce. Děti se svěří se svými obtížemi a ne dostatky. Výchova je záležitost srdce“

Otázky

1) Co si mohu odnést z tohoto příběhu do svých vztahů či svého vychovávání?

2) Kde je to pro mne obtížné a kde mi tedy DB může být pomocníkem?

Společný úkol:

Vyberte činnost, kterou mají vaši blízcí rádi, a prožijte s nimi společně čas při této aktivitě tak, aby jim to udělalo radost (děti vytvoří program pro rodiče, rodiče pro děti apod.)