Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > 40 denní modlitební farní štafeta za volby do poslanecké sněmovny

40 denní modlitební farní štafeta za volby do poslanecké sněmovnyDatum konání:
13.9.2021
Datum ukončení:
22.10.2021

JiVážení farníci, nabízíme vám zapojení se do modlitební štafety vzhledem k blížícím se volbám v duchu výzvy biskupů ČR. Od 13. září běží v naší farnosti modlitba za dobrý výsledek voleb. Čtyřicet dní modliteb tak zahrne i povolební jednání úspěšných politických stran. Zapojit se mohou jednotlivci i rodiny v libovolný konkrétní den.

Pod tabulkou najdete inspirativní modlitby.

Registrace do modlitební štafety

 

 

 

Datum Štafeta
13.9.2021  Jana Mikotová
14.9.2021  Jiří Fiala 
15.9.2021  Hlavničková 
16.9.2021  Jan Drahota 
17.9.2021  Karla Hajšmanová 
18.9.2021  Roman Hajšman 
19.9.2021  Kristýna Fialová 
20.9.2021  Centkovi 
21.9.2021  Hrubí 
22.9.2021  Turkovi
23.9.2021  Josef Janovič
24.9.2021  Petra Janovičová
25.9.2021  Weissovi
26.9.2021  Fenclovi 
27.9.2021  Lenka Vašková 
28.9.2021  Koznarová
29.9.2021  Gregorovi, Škodovi, Vaňkovi
30.9.2021  Chejlavovi 
1.10.2021  Falkenauerovi
2.10.2021  Vančurová
3.10.2021  Sprinzlovi
4.10.2021  Janovič
5.10.2021  Musilová
6.10.2021  Rakovský
7.10.2021  Jan Žák
8.10.2021  Lukešovi
9.10.2021  Gregorovi
10.10.2021  Gregorovi
11.10.2021  Váňovi
12.10.2021  Salesiáni
13.10.2021  Turková
14.10.2021  Koznarová
15.10.2021  Drahota
16.10.2021  Němečkovi
17.10.2021  Němečkovi
18.10.2021  Vacovská
19.10.2021  Marek Sklenář
20.10.2021  Piherová
21.10.2021  Sklenář
22.10.2021  Klub dobrých otců

 

Adorace před volbami přímluvná část za volby

 

„Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, prosíme za evropské národy. Kéž se navrátí ke svým křesťanským kořenům, znovu naleznou svoji identitu a zachovají starý kontinent dalším generacím.“

„Na přímluvu sv. Vojtěcha prosíme za vyhnance a uprchlíky. Kéž s naší pomocí najdou odvahu vrátit se do zemí svých otců, stanou se novou nadějí pro své národy a obnoví svá města, kde budou žít v míru a pokoji.“

„Na přímluvu sv. Jana Nepomuckého prosíme za Církev v naší vlasti. Kéž biskupové, kněží, jáhni, ale i všichni věřící mají odvahu postavit se zhoubě genderových teorií a hájí přirozený zákon stvoření.“

„Na přímluvu svaté Zdislavy prosíme za naše rodiny. Kéž jsou muži opravdovými muži a dobrými otci, kéž jsou ženy opravdovými ženami a dobrými matkami, aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí.“

“Na přímluvu svaté Anežky prosme za nova kněžská a duchovní povolání a návrat národa k životu z víry.“

„Na přímluvu svaté Ludmily a svatého Víta prosíme za naše školství. Kéž dokáže i v dnešní době plné relativismu a všemožných nástrah vychovat z mladých lidí opravdové osobnosti, které se stanou zodpovědnými dědici české země.“

„Na přímluvu svatého Václava, knížete a dědice české země prosme za nadcházející sněmovní volby a účast voličů“:

  • ať jsou ještě před volbami odhaleni kandidáti, kteří neříkají pravdu nebo chtějí moc zneužít pro svůj vlastní prospěch
  • ať volby dopadnou lépe, než si náš národ zaslouží, a za poslance jsou zvoleni lidé moudří a poctiví, kteří budou hájit svobodu, pravdu a spravedlnost
  • Ať je v parlamentu co nejvíce věřících a bohabojných – Bůh má takové lidi „v záloze“ i v naší zemi
  • Ať jsou zvoleni poslanci, kteří budou dávat přednost spravedlnosti a právu před osobním prospěchem; kteří budou podporovat klasickou rodinu; kteří zabrání nežádoucí centralizaci moci a prohloubení korupce
  • Ať jsou ti, kteří svádějí národ na zlé cesty odstaveni z vlivných míst.
  • za vznik vlády, která bude mít dobrou dlouhodobou vizi pro rozvoj naší země, zastaví zadlužování státu a prosadí potřebné reformy.
  • Zadobré fungování státu a jeho spolupráce s církvemi
  • Prosme dál o milost k pokání pro celou církev a národ

 

Litanie k Duchu Svatému

 

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!

 Kriste, uslyš nás!

Kriste, vyslyš nás!

 

Otče, z nebes Bože, ... smiluj se nad námi!

Synu, Vykupiteli světa, Bože,

Duchu Svatý, Bože!

Svatá Trojice, jeden Bože,

 

Duchu Svatý, jenž vycházíš z Otce a Syna! ... přijdi k nám!

Božský Duchu, jenž jsi roven Otci a Synu!

Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce!

Dare nejvyššího Boha!

Paprsku nebeského světla!

Původce všeho dobra!

Prameni vody života!

Ohni všechno stravující!

Ohnivá lásko a duchovní pomazání!

Duchu lásky a pravdy!

Duchu moudrosti a rozumu!

Duchu rady a síly!

Duchu vědění a zbožnosti!

Duchu bázně Boží!

Duchu míru a mírnosti!

Duchu stydlivosti a čistoty!

Duchu Svatý, přijď a obnov tvářnost země! ... prosíme tě, vyslyš nás!

Vlej světlo do našich duší!

Vtiskni svůj zákon do našich srdcí!

Rozněť je svou láskou!

Otevři nám poklady svých milostí!

Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím!

Upevni nás svou účinnou milostí!

Uděl nám milost jedině potřebného vědění!

Pomoz nám, abychom se navzájem milovali a snášeli!

Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí!

Nauč nás správně se modlit a sám se modli s námi!

Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám!

Vlej nám velký odpor ke každému zlu!

Veď nás k správnému konání dobra!

Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti!

Buď ty sám naší věčnou odplatou!

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ... odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa! ... Vyslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ... smiluj se nad námi!

 

Modleme se:

Bože, Duchu Svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se tak naše srdce stala tvým pravým chrámem. Jenž jsi živ a kraluješ s Bohem Otcem i Synem na věky věků. Amen.

 

Modlitba za národ

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen