Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Svátek Svaté rodiny

Svátek Svaté rodinyDatum konání:
29.12.2019

31. 12.

úterý

Sv. Silvestra I., papeže

1. 1.

středa

Slavnost Matky Boží Panny Marie

2. 1.

čtvrtek

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů s učitelů církve

5. 1.

neděle

Svátek Zjevení Páně

Bohoslužby v tomto vánočním týdnu budou odlišně od obvyklých takto:

  • V úterý na Silvestra bude v Lobzích od 17:00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok.
  • Ve středu na Nový rok budou mše sv. jako v neděli.
  • Na první pátek v měsíci bude při večerní mši sv. požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky a po mši sv. jako obvykle adorace.
  • Příští neděli bude slavnost Zjevení Páně, kterou přesunujeme z následujícího pondělí. Při bohoslužbách proběhne svěcení vody, kadidla a křídy. Chcete-li si odnést svěcenou vodu, nezapomeňte si vzít s sebou nádoby.
  • Příští neděli jste zváni na farní kávu.
  • Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy vánoční výzdoby obou našich kostelů.
  • S blížícím se koncem roku upozorňujeme na možnost odpočtu finanční částky od základu daně pro ty, kteří dali letos finanční dar církvi – farnosti. Potvrzení vystaví účetní farnosti. Letos došlo ke změně účetní farnosti, proto prosíme dárce o potřebnou součinnost. V případě potřeby se obracejte na P. Evžena R.
  • Zveme dobrovolníky, vedoucí skupinek a dětské koledníky pro Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční hlavně tuto a příští sobotu. Věnujte, prosím, pozornost letáčku s informacemi u tištěných ohlášek.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER; Ne 5. 1. 7:00MS; 9:30MP. U sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 

 

Další rok života – poděkování.

Končíme rok 2019. S vděčností Pánu Bohu za dar toho všeho, co jsme mohli společně anebo ve svých rodinách prožít z oblasti víry a náboženského života chci poděkovat za každého z vás, kteří jste se jakkoli zapojili do života naší farnosti. Náš život víry se odehrává všude, kde se právě nacházíme. Jeden z vrcholů a zároveň pramenů víry je v liturgii. Ta se odehrává v naprosté většině v kostelích u sv. Martina a Prokopa, v kapli salesiánského střediska a u sv. Jiří.

Naše vděčnost patří zvláště těm, kteří se různým způsobem loňský rok zapojovali do aktivit v životě farnosti. Bylo to mnoho z vás, i když s různou intenzitou. Ať už to byla liturgie o nedělích či všedních dnech, rorátech, pobožnosti či adorace při kterých mnozí četli, zpívali a hráli nebo připravovali vše k nim. Pečujete o liturgická roucha, paramenta. Zvláště obětavě mnozí slouží pravidelnou celoroční kostelnickou a varhanickou službou. Hodiny času jsou věnovány setkáním pastorační a ekonomické rady, přípravě slavností a poutí ve farnosti nebo letos do Prusin, generální úklid obou našich kostelů, a jejich pravidelná údržba. Pro další je to služba spojená se čtvrtečním setkávání seniorů, farní knihovnou, farními diskusemi a kavárnou, zajištěním farního účetnictví, přípravou Farního věstníku, Nocí kostelů, Mikulášskou besídkou, přípravou Vánoc a Velikonoc, výzdoby kostela, Tříkrálovou sbírkou, rozpisy lektorů, hudebníků a setkávání ministrantů. Katecheté se střídají u Slovíček při nedělní bohoslužbě, a při výuce Základů křesťanství a katechezích. Mnoho z vás se podílelo na realizaci kurzu Alfa. Další z vás se angažují v aktivitách střediska mládeže při vedení kroužků, prázdninových aktivit, vaření na táborech, poutích a dalších příležitostných akcích.

To vše bylo spojeno s osobním nasazením vás ochotných a obětavých farnic a farníků.

Za to vše vám srdečně děkuji jménem salesiánské komunity. Vy všichni tak máte svůj podíl na realizaci našeho salesiánského poslání.

Společně tak usilujeme o oslavu našeho Pána Ježíše způsobem, který je každému blízký. Vážíme si všech, kteří spolu s námi slouží druhým. Ať Pán štědře odplatí každému z vás.

P. Evžen Rakovský