Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů EvropyDatum konání:
5.7.2020

6. 7.

Pondělí

Připomínka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

11. 7.

Sobota

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

12. 7.

Neděle

15. v mezidobí

 

  • Od 1. července byla zrušena povinnost nosit roušky a zároveň biskup Tomáš Holub zrušil Pastorační pravidla vyhlášená v dubnu kvůli pandemii. Více informací najdete na webu farnosti.
  • Děkujeme za pomoc s realizací poutního pohoštění minulou neděli. Dobrovolné příspěvky na občerstvení činily 5.029,- Kč. Celkové náklady na pouť činily 8.940,- Kč.
  • V těchto dnech je vyměňována krytina nad presbytářem kostela sv. Jiří. Prosíme o modlitbu za zdárný průběh prací. Celkové náklady přesahují 529.000,- Kč. Dotace se nám podařilo získat od Biskupství plzeňského, Úřadu městského obvodu Plzně 4 a prostřednictvím technického administrátora plzeňského biskupství z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. Dotace dosahují celkově téměř 318.000,- Kč. Prosíme tedy o finanční podporu. Po prázdninách vykonáme sbírku na pokrytí nákladů.
  • V tomto týdnu proběhne příměstský tábor. Podpořme jej modlitbou.
  • Charita naléhavě hledá do hospice sv. Alžběty zdravotní personál. Více informací je na nástěnce. Ředitel diecézní charity prosí o pomoc i případným doporučením vhodným osobám.
  • Sestry salesiánky vás zvou na pouť k Panně Marii Kyjovské. V blízkosti kaple je uložena geokeška s malým překvapením. Více informací najdete na nástěnce.
  • Nedělní bohoslužby jsou nyní v prázdninovém režimu a nebudou služby lektorů. Čtení bude potřeba rozdávat před každou bohoslužbou. Prosíme o vaše aktivní zapojení se do četby Božího slova.
  • Tištěné ohlášky o prázdninách nejsou k dispozici. Pouze na nástěnkách a na farním webu.
  • V tomto týdnu bude mít ve farnosti službu P. Martin Poláček.

 

  • Zpovídání: St17:30 – MP; 17:30 – MP; Ne 12. 7. 7:00MS; *9:30ER. U sv. Jiří: na požádání V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

       * Zpovědní služba z důvodu menšího počtu kněží o prázdninách může být až po mši sv. v 10:00.