Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější TrojiceDatum konání:
29.5.2021

31. 5.

Pondělí

Svátek Navštívení Panny Marie

1. 6.

Úterý

Památka sv. Justina, mučedníka

3. 6.

Čtvrtek

Slavnost Těla a Krve Páně

5. 6.

Sobota

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

6. 6.

Neděle

10. neděle v mezidobí

 

Bohoslužby v tomto týdnu budou takto:

Datum

Sv. Martin a Prokop

Sv. Jiří

Pondělí - sobota

Jako obvykle (kromě čtvrtka)

 

Ne 6. 6. 10. neděle v mezidobí

7:30  9:00  10:30

11:00

 

 • Pro účast na bohoslužbách stále platí dodržování hygienických opatření. Přihlašovat se na nedělní bohoslužby už ale není třeba.
 • Děkujeme organizátorům a dobrovolníkům za zapojení se do noci kostelů.
 • Ve čtvrtek na Slavnost Těla a Krve Páně budou bohoslužby v Lobzích ráno v 8:00 a večer v 18:00.
 • Příští neděli přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Slavnost se uskuteční při mši sv. v 10:30. Protože ještě je třeba dodržovat rozestupy a počet míst v lobezském kostele je stále omezen, prosíme, abyste využili zbývající tři bohoslužby k nedělnímu slavení. Rodinám a příbuzným dětí nechejme prostor na mši sv. v 10:30.
 • K rozebrání je Diecézní zpravodaj, ve kterém najdete aktuální sdělení ke slavnostnímu otevření katedrály, připomenutí historie a shrnutí několikaleté historie rekonstrukce.
 • Slavnostní otevření lze sledovat i prostřednictvím médií:
 • středa 2. června 18.00 Slavnostní koncert – otevření katedrály na TV NOE,

  přímý přenos

 • sobota 5. června 13.30 mše sv., hl. celebrant Václav Malý na youtube

  kanálu biskupství

 • sobota 5. června 17.00 koncert 3 varhaníků na zrekonstruovaných

  varhanách na youtube kanálu biskupství

 • Děkujeme za pomoc s přípravou a provedením mše sv. na louce. Prosíme o vaše zapojení se při úklidu židlí, lavic a stanu po bohoslužbě. 
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 6. 6. 7:00MS;  8:30MP; 10:00 ER. U sv. Jiří: na požádání V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie v naší zemi

 

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco
a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě
je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera
a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.


Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska

Nepomuk, 18. května 2021