Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 10. neděle v mezidobí

10. neděle v mezidobíDatum konání:
5.6.2021

11. 6.

Pátek

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

12. 6.

Sobota

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

13. 6.

Neděle

11. neděle v mezidobí

 

Bohoslužby v tomto týdnu budou takto:

Datum

Sv. Martin a Prokop

Sv. Jiří

Pondělí - sobota

Jako obvykle

 

Ne 13. 6.   

11. neděle v mezidobí

7:30 9:00 10:30

11:00

 

  • Pro účast na bohoslužbách nadále platí dodržování hygienických opatření. Přihlašovat se na nedělní bohoslužby už ale není třeba. Počet míst je stále omezen.
  • Sbírka minulou neděli na Salesiánskou provincii vynesla 4.680,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • Připomínáme, že je už obnovena výuka náboženství. Kroužky Základy křesťanství jsou ve středu od 16:00 a v neděli od 10:15.
  • Biblická hodina opět pokračuje ve čtvrtek od 16:00 ve farním sále.
  • V pátek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude po mši sv. adorace a svátostné požehnání.
  • V sobotu 11. 9. v 11.00 se připravuje v naší farnosti velká slavnost. Filip Mareš v našem lobezském kostele bude skládat věčný slib. To znamená, že se zaváže k tomu, že bude salesiánem už navždy. V první řadě jste zváni. Protože zde bude pravděpodobně větší množství hostů, budeme potřebovat pomoc se zajištěním slavnosti a s pohoštěním. Postupně uveřejníme konkrétní potřeby.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 13. 6. 7:00ER;  8:30PL; 10:00 MS. U sv. Jiří: na požádání V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

  

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

 

Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.

 

Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá farní či jiná společenství.

 

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.

 

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731598752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě - za předepsaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných společenstvích.

 

 

Vaši čeští a moravští biskupové