Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 6. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobíDatum konání:
13.2.2021

17. 2.

Středa

Popeleční středa, den přísného postu

21. 2.

Neděle

1. neděle postní

 • Bohoslužby v tomto týdnu budou takto:

Datum

Sv. Martin a Prokop

Sv. Jiří

Pondělí, čtvrtek a pátek

Jako obvykle

 

Středa

8:00   10:00   16:00   18:00

 

So  13. 2.   

8:00   18:00

 

Ne  14. 2.     6. neděle v mezidobí

7:30   09:00   10:30  (17:00) 18:00

není

 • Na Popeleční středu (den přísného půstu)
 • připravujeme čtyři bohoslužby. Na každou z nich je nutné se přihlásit. Mše sv. v 10:00 je určena rodičům s předškolními dětmi; v 16:00 je určena školákům a jejich rodičům.
 • Kostel bude otevřen i těm, kteří budou chtít přijmout znamení pokání, naděje a obrácení mimo bohoslužby. Od 17 do 17:45 bude udělování popelec individuálně.
 • Můžete i pozvat k tomuto okamžiku zahájení postní doby přátele, o nichž víte, že jsou otevření k podobnému symbolickému úkonu. Případně lze odkázat na výzvu biskupa Tomáše. Odkaz na video pozvánku najdete na našich webových stránkách.
 • Popelec bude udělován i po nedělních bohoslužbách těm, kteří se ho ve středu nezúčastní.
 • Od první neděle postní rozšiřujeme počet nedělních bohoslužeb v případě, že do pátečního večera budou všechna místa obsazena. V tom případě se otevře přihlašování na mši sv. v neděli v 17:00.
 • Pro dobré prožití postní doby nabízíme:
 • Slovo na neděli, které už probíhá.
 • Video katecheze a pobožnosti křížové cesty. Šest katechezí bude zveřejňováno postupně od první postní neděle vždy v pondělí daného týdne. Pobožnosti křížové cesty budou ke zhlédnutí od pátečního rána. Obojí na YT kanále farnosti.
 • Po loňské zkušenosti putovat na jedno místo po rodinách nebo samostatně, připravujeme také letos místa, kam můžete společně putovat s rodinou nebo samostatně. Pokud byste věděli o vhodném místě, informujte Hanku Šaškovou, která tuto iniciativu zajišťuje. Místa zveřejníme později.
 • Pro mládež nabízíme k přípravě na Velikonoce cyklus Hodina týdně s Ježíšem. V základní verzi se počítá 4x týdně s 15 minutovým zamyšlením nad daným textem z Písma, které si bude dělat každý sám podle připraveného materiálu. Dobrovolně je možné využít i další nabídku v rámci společných setkání 1x za 14 dní. Kdo má zájem se zapojit, ať se přihlásí u Marka Sklenáře do Popeleční středy. Více informací se lze dozvědět i tuto neděli v 19.00 během modlitby pro mládež v našem kostele, nebo na samostatném letáčku.
 • Letos vás opět chceme požádat o finanční dary v rámci farní postní sbírky na podporu pobytového tábora „Neležím, tábořím!“. Je určen pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Z finančních důvodů by se mnohé – i když je cena osmidenního tábora stanovena na pouhých 1.800,- Kč – nemohly zúčastnit. Uskuteční se v termínu od 10. 7. – 17. 7. 2020 v Kokašicích. Kapacita tohoto tábora je 12 dětí, z toho většina pochází z rodin, kde to mají velmi složité i po finanční stránce. S dětmi i rodiči po celý rok pracujeme v programu Centru pomoci Střecha na různých tématech ohledně výchovy a tento tábor je vlastně vyústěním této celoroční práce. Na táboře je cílem zažít rodinné prostředí, mít bohaté i – když prosté – prožitky a zážitky, na které děti budou moci vzpomínat (jejich rodinné zázemí bývá často nepodnětné). Velký důraz klademe na večerní společnou reflexi, kde děti získávají zpětnou vazbu od svých vrstevníků a vedoucích, která jim pomáhá porozumět sobě samým a světu okolo sebe, a být spokojenější. Vaše finanční pomoc umožní, aby se i ten letošní tábor pro ty nejohroženější děti mohl opět uskutečnit. Moc vám za vaši podporu děkujeme.  Martin Poláček, vedoucí Střechy. 
 • K tomuto účelu si můžete rozebrat papírové kasičky, které jsou vzadu v kostele. Přinášet je můžete ve svatém týdnu při bohoslužbách Velikonočního třídenní.
 • Bylo otevřeno přihlašování na letní tábory: farní, Kompot, Expedice Jesenice. Přihlašujte své děti včas.
 • Připomínáme, že je možno požádat si o vystavení potvrzení o poskytnutí finančního daru farnosti za uplynulý rok. Pravidelným dárcům byla potvrzení odeslána. Pokud jste je dosud neobdrželi, informujte se u moderátora farnosti P. Evžena R.
 • V době omezeného počtu při bohoslužbách nevybíráme do košíčků, ale je možné dát dar do označené pokladny u ohlášek. Rovněž je možno přispívat bezhotovostní formou. Děkujeme za vaše dary, kterými podporujete provoz a potřeby naší farnosti.

 

  

Modlitba za pomoc při pandemii:

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!