Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 5. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobíDatum konání:
8.2.2020

10. 2.

Pondělí

Památka sv. Scholastiky, panny

11. 2.

Úterý

Památka Panny Marie Lurdské

16. 2.  

Neděle

6. neděle v mezidobí

                  

Bohoslužby v tomto týdnu jako obvykle

  • Dnes jste po bohoslužbě v 10:00 zváni k seznámení se s procesem vytváření Výchovně pastoračního projektu místního salesiánského díla. Setkání začne bezprostředně po mši sv. v kostele.
  • Od pondělí 10. února je spuštěno přihlašování na tábory. Prosíme o vaši pozornost a včasné přihlášení dětí zvláště na farní tábory.
  • V pondělí dne 10. února 2020 uplyne 10 let od smrti P. Antonína Hýži. K tomuto výročí bude na Ústředním hřbitově u jeho hrobu (sektor 5, číslo 18) dnes v 15 hodin vzpomínková bohoslužba, kterou povede P. Jiří Barhoň. Přímo v den výročí, v pondělí 10. února v 18 hodin bude za P. Antonína Hýžu sloužena mše svatá v kostele P. Marie Růžencové na Slovanech. P. Hýžovi jsme vděčni za získání našeho objektu pro salesiánskou činnost. Mnozí jste jej znali osobně. Je to tedy příležitost k vděčnosti a modlitbě.
  • Mše sv. pro maminky s dětmi bude tuto středu od 9:30 v kapli střediska.
  • Svátost nemocných bude možno přijmout ve čtvrtek při ranní mši sv. v 8:00 v Lobzích. Není třeba se hlásit dopředu, jen je vhodné přijmout v předstihu i svátost smíření. Po mši sv. jako tradičně bude posezení v klubu salesiánského střediska.
  • V pátek jste zváni na Zpívanou do farního sálu od 19:00.
  • Rozumíme dobře současné liturgii? Jak to vlastně bylo s Mariánským sloupem v Praze? Odpovědi se lze dočíst v Katolickém týdeníku, který vám doporučujeme.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER; Ne 16. 2. 7:00MS; 9:30PL. U sv. Jiří: na požádání V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Ohlédnutí se za Nedělí Božího slova

V neděli 26. ledna byl den, jehož ohniskem bylo Boží slovo. Papež František totiž určil 3. neděli v mezidobí za Neděli Božího slova. V naší farnosti jsme slavili slavnost Dona Boska. Níže je uveden výňatek z dopisu papeže Františka pro tuto neděli. Ať je pro nás Písmo pokrmem, ze kterého čerpáme sílu a život.

 

Slavení neděle Božího slova má ekumenický rozměr, protože těm, kdo naslouchají Písmu svatému, ukazuje cestu k dosažení autentické a pevné jednoty.

Bible je knihou Božího lidu, který naslouchá jejím slovům, a z rozptýlení a rozdělení tak přichází k jednotě. Boží slovo věřící sjednocuje a vytváří z nich jeden lid.

Ať nás nikdy neomrzí věnovat čas Písmu svatému a modlitbě nad ním, aby bylo přijato „ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží ‒ vždyť jím skutečně je“ (1 Sol 2,13).

Bible – Písmo svaté – hovoří o Kristu a zvěstuje toho, kdo má projít utrpením, aby vstoupil do slávy (srov. v. 26). O Kristu nehovoří jen jedna část, ale všechny knihy Písma. Bez Písma by nebylo možné Kristovu smrt a jeho zmrtvýchvstání „rozklíčovat“. Jedno z nejstarších vyznání víry zdůrazňuje, že Kristus „umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi“ (1 Kor 15,3–5).

Víra lidu a Písmo jsou těsně spojeny. Víra pochází ze slyšení a slyšení je zaměřené na Kristovo slovo (srov. Řím 10,17). Písmo vyzývá věřící, aby se s vážností a naléhavostí věnovali naslouchání Božímu slovu jak v liturgii, tak v osobní modlitbě a rozjímání.

Časté rozjímání Písma svatého a slavení eucharistie vede k poznání, že jako křesťané patříme navzájem k sobě. Jsme jeden křesťanský lid, který kráčí dějinami, posilován přítomností Pána, který je v našem středu, promlouvá k nám a živí nás.

Je proto nezbytné, abychom nezapomněli na poučení z knihy Zjevení, které říká, že Pán stojí u dveří a tluče. Když někdo uslyší jeho hlas a otevře mu, on vstoupí a bude u něho jíst (srov. 3,20). Ježíš Kristus klepe na dveře skrze Písmo svaté; pokud posloucháme a otevřeme mysl i srdce, tehdy on vstoupí do našeho života a zůstane s námi.