Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 4. neděle velikonoční – Dobrého pastýře

4. neděle velikonoční – Dobrého pastýřeDatum konání:
24.4.2021

29. 4.

Čtvrtek

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

1. 5.

Sobota

Sv. Josefa, dělníka

2. 5.

Neděle

5. neděle velikonoční

 

  • Od pondělí 26. 4. platí nová epidemiologická pravidla pro účast na bohoslužbách. Rozhodující je zachování rozestupů 2 m. Proto v naší farnosti umožníme přítomnost až 60 účastníků při bohoslužbách. Od příští neděle obnovujeme také bohoslužby u sv. Jiří, ale odlišně od zaužívaného času. Pro nejbližší období bude u sv. Jiří bohoslužba od 11:00. Za aktuálních podmínek tam může být nejvýše 25 účastníků. Rušíme bohoslužby v sobotu večer a v neděli odpoledne a večer. Celkem budou v neděli v naší farnosti čtyři bohoslužby.
  • Při bohoslužbách je opět možno zpívat. Ostatní hygienická opatření zůstávají v platnosti.  Stále platí, že na nedělní bohoslužby je nutné se na přihlašovat. Buď přes webové stránky anebo telefonicky přes P. E. Rakovského. Formuláře pro nové přihlašování budou zpřístupněny od středy.

 

Bohoslužby v tomto týdnu budou takto:

Datum

Sv. Martin a Prokop

Sv. Jiří

Pondělí - pátek

Jako obvykle

 

So 1. 5.   

Jen v 8:00

 

Ne 2. 5.     5. neděle velikonoční

7:30

 9:00

10:30

11:00

 

  • Dnes je den modliteb za duchovní povolání. Prosíme o vaši modlitbu individuální nebo společnou v rodinách na tento úmysl.
  • V pátek bude pohřeb + pana Ladislava Pecha v 11:00 z kostela v Lobzích. Po mši sv. budou tělesné pozůstatky uloženy na ústředním hřbitově.
  • Připomínáme výzvu k soutěži, u příležitosti 1100 let od smrti sv. Ludmily. Soutěž je určena pro všechny děti a mládež. Je třeba přesně splnit podmínky. Více informací je na webu farnosti nebo biskupství.

Níže najdete krátkou zprávu a přehled o výsledku hospodaření naší farnosti v roce 2020. Srdečně děkujeme všem štědrým dárcům, biskupství plzeňskému a Úřadu městského obvodu Plzeň 4 za poskytnuté příspěvky. Všem vyprošujeme Boží požehnání.

 

Zpráva o hospodaření

Římskokatolické farnosti Plzeň – Lobzy v roce 2020

 

Milí přátelé,

Přijměte stručnou zprávu o hospodaření naší farnosti v roce 2020. Níže uvádíme přehled o větších vydáních a investicích, které jsme uskutečnili v loňském roce. Dále vás chceme seznámit s investicemi a většími výdaji, které plánujeme v roce 2021.  Pokud se budete chtít zeptat, vysvětlit údaje či něco upřesnit, obraťte se na moderátora farnosti Evžena Rakovského nebo na členy ekonomické rady.    P.  Evžen Rakovský

 

V roce 2020 jsme pořídli nebo realizovali                                                    

v kostele sv. Jiří

  • Výměna krytiny nad presbytářem (529.342,- Kč)

        

v kostele sv. Martina a Prokopa

  • Drobná údržba

 

V průběhu roku 2020 došlo ke generální opravě zastřešení presbytáře kostela sv. Jiří. Na četných místech poškozená krytina byla kompletně vyměněna a byly vyčištěny prostory mezi krovem a krytinou. Nad rámec předpokládaných prací bylo třeba vyměnit oplechování a vyměnit část trámoví krovu. Vícepráce činily 32.848,- Kč.

 

V roce 2021 plánujeme realizovat

v kostele sv. Jiří

  • Oprava fasády (30.000,- Kč)

 

v kostele sv. Martina a Prokopa

  • Výměna vstupních dveří do kostela – boční vchod (40.000,- Kč)
  • Oprava fasády a vstupního portálu vchodu do kostela (30.000,- Kč)

 

  

Výsledek hospodaření za rok 2020

Výnosy

 

sbírky

270 760,00

 

dary

404 243,00

 

příjmy z vlastní činnosti

131 444,00

 

úroky

3 235,00

 

dotace

267 443,00

 

celkem výnosy

1 077 125,00

 

Náklady

 

bohoslužebné

23 300,00

 

režijní

75 664,00

 

odeslané sbírky, poskytnuté dary

66 090,00

 

elektřina

22 213,00

 

plyn

40 790,00

 

vodné, stočné

6 248,00

 

nájem

15 000,00

 

svoz odpadu

3 700,00

 

daň z nemovitosti

6 205,00

 

pojistné

2 172,00

 

odvod do SF

69 307,00

 

odvod do MPF

10 912,00

 

nákup drobného majetku

26 674,00

 

občerstvení

10 889,00

 

ostatní služby

57 876,00

 

opravy

562 190,00

 

Náklady na architektonickou studii pro úpravu kostela sv. Jiří z r. 2018 (projekt nebyl realizován)

30 401,00

 

Celkem náklady

1 029 631,00

 

   

 

Výsledek hospodaření

47 494,00

                                                                                                             (Údaje jsou v Kč)