Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 31. 12. – Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

31. 12. – Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a JosefaDatum konání:
30.12.2023

6. 1.

Sobota

Svátek Zjevení Páně

7. 1.

Neděle

Svátek Křtu Páně

Bohoslužby v tomto týdnu jsou kromě obvyklých takto:

V PONDĚLÍ 1. 1. NA SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE:

7:30

MŠE SV. NEBUDE

 

8:45

Mše sv.

Kostel sv. Jiří

10:00

Mše sv.

Kostel v Lobzích

 

V NEDĚLI 7. 1. NA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ:

7:30

Mše sv.

Kostel v Lobzích

8:45

MŠE SV. NEBUDE!

Všichni jsou zváni do katedrály na zahájení Synody při mši v 10:00

10:00

 • Děkujeme všem, kteří pomohli se stavbou stromků, vánoční výzdobou a při rozdávání betlémského světla. Děkujeme všem kteří přispěli svým zpěvem, hudbou, službou u oltáře nebo mimo liturgii k radostné oslavě narození Krista.
 • O Vánocích se konaly sbírky kromě farních také účelové:
 • na Salesiánskou provincii: 10.165,- Kč
 • na katolické média: 7.930,- Kč
 • při rozdávání Betlémského světla bylo darováno 13.964,- Kč.
 • Děkujeme srdečně za všechny dary. Díky také vám, kteří posíláte své finanční příspěvky na provoz farnosti pravidelně bezhotovostně, anebo je přinášíte v hotovosti. Díky nim naše farnost patří mezi soběstačné a zajištěné. Zprávu o hospodaření farnosti za rok 2023 zveřejníme po uzavření účetnictví na konci března.
 • Lístky na tradiční salesiánský ples - 20. ledna v KD Šeříkovka jsou ke koupi na recepci střediska mládeže.
 • V tomto týdnu se uskuteční pravidelná vizitace provinciála v našem salesiánském díle. Ve čtvrtek ráno bude v slavit mši sv. v kostele v 8:00.
 • K rozebrání u tiskovin je nové vydání Farního věstníku.
 • Zítra v  pondělí na Nový rok 1. 2024 nebude ranní mše sv. v Lobzích v 7:30, ale jen v 10:00 a u sv. Jiří v 8:45.
 • Na vánoční koncert skupiny Qou Vadis jste zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 6. 1. 2024 v 16:00.
 • Na slavnost Zjevení Páně v sobotu 6. 1. budeme při ranní mši sv. světit vodu, křídu a kadidlo.
 • V sobotu se uskuteční v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Požehnání koledníkům proběhne při páteční večerní mši sv. v kostele v Lobzích. Po ní budou rozdávány kasičky.
 • Příští neděle je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční.
 • Diecézní synoda bude slavnostně zahájena příští neděli 7. ledna při mši svaté v 10:00 v katedrále sv. Bartoloměje. Pan biskup si přeje, aby se v tu dobu v Plzni nekonaly jiné bohoslužby, aby se většina věřících zúčastnila mše sv. v katedrále, takže mše sv. v Lobzích v 10:00 a u sv. Jiří nebude.
 • V rámci Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů jste zváni na ekumenickou bohoslužbu příští neděli v 17:30 do kostela v Lobzích.
 • V tištěných ohláškách a na webu farnosti najdete ohlédnutí za rokem 2023 a poděkování všem aktivním z vás. 
 • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – ER;  Ne 7. 1.  7:00 – PL; 8:30 – nebude; 10:00 - nebude.

 

  

Další rok života – poděkování.

Prožili jsme rok 2023. S vděčností Pánu Bohu za vše, co jsme mohli společně prožít, děkuji za každého z vás, kteří jste se jakkoli zapojili do života naší farnosti. Novou skutečností je, že od září má farnost k dispozici pastorační asistentku na poloviční úvazek. Děkuji za její službu a přínos pro mnohé aktivity.

Děkuji všem těm, kteří se různým způsobem loňský rok zapojovali do aktivit v životě farnosti. Bylo to mnoho z vás, i když s různou intenzitou. Ať už to byla liturgie o nedělích či všedních dnech, rorátech, pobožnosti či adorace při kterých mnozí četli, zpívali a hráli nebo připravovali vše k nim. Je zajištěna péče o liturgická roucha, paramenta. Zvláště obětavě mnozí slouží pravidelnou celoroční kostelnickou a varhanickou službou. Další obětavě sloužíte hudbou a zpěvem. Hodiny času jsou věnovány setkáním pastorační a ekonomické rady, přípravě slavností a poutí. Mnozí využíváte nabídek katecheze či duchovní podporu. Dětem byly připravovány aktivity v přírodě a víkendové BNW. Byly uskutečněny generální úklidy obou našich kostelů, a jejich pravidelný úklid a údržba. Pokračovala činnost čtvrtečních setkávání seniorů při biblické hodině, farní knihovny, pravidelně jsou odnášeny sbírky na farní účet, je vykonáváno zpracování farního účetnictví, příprava Farního věstníku, uskutečnila se Mikulášská besídkou, příprava Vánoc a Velikonoc, Probíhala výzdoba kostela, Tříkrálová sbírka, rozpisy lektorů, hudebníků a setkávání ministrantů. Katecheté se střídají u Slovíček při nedělní bohoslužbě, a při výuce Základů křesťanství a katechezích. Další z vás se angažují v aktivitách střediska mládeže při vedení kroužků, prázdninových táborech, vaření na táborech, poutích a dalších příležitostných akcích. V přístřešku mezi kostelem a střediskem byly nabízeny podněty k prožívání postní a adventní doby. To vše bylo spojeno s osobním nasazením vás ochotných a obětavých farnic a farníků.

Za to vše vám srdečně děkuji jménem salesiánské komunity. Vy všichni tak máte svůj podíl na realizaci našeho salesiánského poslání. Vážíme si všech, kteří spolu s námi slouží druhým.  Ať Pán štědře odplatí každému z vás.                                                                                                                   P. Evžen Rakovský