Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 28. 5. 2023 – Slavnost Seslání Ducha svatého

28. 5. 2023 – Slavnost Seslání Ducha svatéhoDatum konání:
28.5.2023

29. 5.

Pondělí

Památka Panny Marie, Matky církve

30. 5.

Úterý

Památka sv. Zdislavy

31. 5.

Středa

Svátek Navštívení Panny Marie

1. 6.

Čtvrtek

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

3. 6.

Sobota

Památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků

4. 6.

Neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle.

  • Dnes byla sbírka na Salesiánskou provincii. Děkujeme za vaše dary.
  • Dnes končí doba velikonoční.
  • Prosíme dobrovolníky o přihlášení se ke službě při Noci kostelů 2. června v obou našich kostelích. Na webových stránkách N.K. a v tištěných ohláškách je podrobný program večera. Ke službě v kostele sv. Jiří se přihlašujte Mileně Bělohoubkové (tel: 725 700 118) a ke službě v kostele v Lobzích P. Evženu Rakovskému (731 625 975) nebo se můžete zapsat na listinu u tiskovin.
  • Příští neděli se uskuteční první svaté přijímání dětí při mši sv. v 10:00 v Lobzích. Protože dětí je více než v minulých letech, bude třeba rezervovat většinu lavic v kostele pro příbuzné dětí. Přidáme místa k sezení, ale třeba nemusí stačit pro všechny, kteří běžně chodívají na tuto mši sv., proto prosíme o vstřícnost a pochopení.
  • Pozvání k setkání:

Milí farníci, Synoda katolické církve se posouvá do závěrečné celosvětové fáze. V únoru letošního roku proběhlo v Praze kontinentální zasedání, na kterém byly přijaty dokumenty jako podklad ke konferenci  celosvětové. Jsou z oficiálních dokumentů pražského jednání patrné změny, které katolickou církev (tedy i nás) čekají? Jsou v dokumentech zmíněny i některé podněty, které zazněly v našich farních synodních skupinkách? O těchto a dalších otázkách přijďte diskutovat s P. Michalem Kaplánkem na středisko v Lobzích dnes 28. 5. 2023 ve 20:00 hod. Abychom mohli rezervovat místnost odpovídající počtu diskutujících, prosím vás, pokud zvažujete přijít, napište mail na adresu dusan.vana@hotmail.cz nebo SMS na 602337041. Dále vás prosím, sdílejte tuto informaci s dalšími farníky Plzeň-Lobzy.   S pozdravem Dušan Váňa

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 4. 6. 7:00MK;  9:30ER. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 NOC KOSTELŮ 2. 6. 2023

  

Kostel sv. Martina a Prokopa Plzeň – Lobzy

18:00

Mše sv.

18:40

Vernisáž obrazů paní Mgr. Zdeňky Vápeníkové              

19:00

Koncert souboru Česká píseň                 

20:00 – 23:00

Volný vstup                 

23:00

Modlitba a ukončení

  

Kostel sv. Jiří na Doubravce

17:00

Koncert ZUŠ – Petrůň

 

18:30

Prezentace života pana Chudáčka, jeho dcer a jejich význam pro přítomnost salesiánského díla  v Plzni

Přednáší P. Michal Kaplánek

19:10

Zahájení vernisáže fotografií Letem světem a krajinou mé duše. Autor: Martin Junek

Zahájení výstavy

a následné volné prohlídky na půdě kostela

19.15

Cesta po Izreali, fotografie a komentář Jakuba Hoňka, SDB

 

20:00

Koncert skupiny Quo Vadis

 

21:00

Prezentace života pana Chudáčka, jeho dcer a jejich význam pro přítomnost salesiánského díla  v Plzni

Přednáší P. Michal Kaplánek

21:50

Volná prohlídka

 

23:45

Ukončení

 

 

 

Ó, Matko naše, Panno Maria,

jsi nám vzorem na naší cestě

za tvým Synem Ježíšem.

Při zvěstování anděla

jsi přijala do svého neposkvrněného srdce Boží Slovo,

stala ses matkou svého Stvořitele

a předznamenala počátek církve.

Pod křížem jsi přijala odkaz lásky

svého Syna Ježíše

a rozšířila tak své mateřství na všechny lidi.

Když ses připojila k modlitbě apoštolů,

v očekávání Ducha Svatého,

stala ses obrazem a vzorem modlící se církve.

Po svém nanebevzetí do slávy

stále doprovázíš

svou mateřskou láskou církev

 

a stále záříš na její cestě

jako znamení útěchy

a pevné naděje.

Tobě, ó Matko,

svěřujeme naše synodální putování:

vypros nám pokoru v naslouchání,

svobodu v promlouvání,

moudrost v rozlišování

a odvahu v proroctví.

Pod svým pláštěm shromáždi své děti

a veď nás k tomu, abychom se navzájem milovali

jako opravdoví bratři a sestry.

Ó, naše Matko, vyslyš nás!