Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 28. 1. 2024 – 4. neděle v mezidobí

28. 1. 2024 – 4. neděle v mezidobíDatum konání:
27.1.2024

2. 2.

Pátek

Svátek Uvedení Páně do chrámu

3. 2.

Sobota

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

4. 2.

Neděle

Slavnost sv. Jana Boska v Lobzích

(5. neděle v mezidobí)

 

  • Pátek je první v měsíci a po večerní mši sv. bude adorace se zpěvy z Taizé.
  • Příští neděli prožijeme v Lobzích slavnost sv. Jana Boska. Po bohoslužbách jste zváni na farní kávu.
  • Synoda – z vašich návrhů vzešli dva kandidáti – Karel Gregor a Roman Hajšman. V sobotu 10. 2. 2024 od 9:15 budou volby v budově střediska mládeže, při nichž bude jeden z nich zvolen jako kandidát diecézní synody za farnost. Volit mohou členové PRF, ERF a účastníci diskusních skupin z doby, kdy probíhaly diskuse v synodních skupinách.
  • Katolický týdeník nabízí dramatické svědectví otce dcery, která zemřela po střelbě v Praze na filozofické fakultě, jak vše prožíval se svými nejbližšími den po dni. Dále nabízí podnět k prožívání manželství, zmínku o obnově důležitého kostela v Mosulu v Iráku, který zničili vojáci islámského státu a další články.
  • U tiskovin jsou k rozebrání Farní věstník a Diecézní zpravodaj.
  • Níže je uvedena krátká zpráva o situaci připravovaného prodeje pozemků ve vlastnictví naší farnosti na Chlumu.  
  • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – ER/PL;  Ne 4. 2. 7:00 – MP; 9:30 - MK. U sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit individuální termín.

 

CHLUM

Záměry naší farnosti s pozemky, které vlastní na Doubravce

   Jak zajisté mnozí z vás víte, v rámci restitucí se naše farnost před pár lety stala majitelem pozemků na Chlumu. Plocha těchto pozemků, které jsou v katastru evidovány zejména jako lesní, činí v souhrnu přibližně 33 ha. Na pozemcích se nachází převážně lesní porost, který bohužel není ve zcela ideální kondici. Lesní pozemky nelze dle platné Vyhlášky zastupitelstva města Plzně č.33 z roku 1997 využít jinak než pro sport a rekreaci. Náš prvotní záměr tak zněl směnit tyto pozemky s městem za jiné, hospodářsky využitelné. Tedy buď za odpovídající městské lesy nebo zemědělskou kvalitní půdu, kterou bychom následně propachtovali.

   Přibližně před rokem jsme byli osloveni čtvrtým městským obvodem s žádostí o kompletní odprodej těchto našich pozemků. Tuto variantu jsme po širší diskuzi v ekonomické radě farnosti vyhodnotili jako smysluplnou. Pozemky totiž pro farnost nemají příliš velký potenciál k využití, zatímco zisk z jejich případného prodeje může být investován výhodněji. Tyto investice by mohly pomáhat zajišťovat provoz naší farnosti v okamžiku, kdy dojde k úplnému odloučení církve od státu. Prodej takto specifických pozemků není samozřejmě jednoduchou záležitostí. Bylo třeba nechat si vyhotovit cenový odhad soudní znalkyní se specializací na lesní porosty a absolvovat bezpočet jednání na církevní, politické, právní i ekonomické úrovni. Jednání byla vedena jak s otcem biskupem a odborníky, které má k dispozici, tak s úředníky Statutárního města Plzeň jako strany kupující. Pokud půjde vše hladce, Zastupitelstvo města Plzně by mělo koupi pozemků projednávat již na svém dubnovém zasedání.

   Ekonomická rada farnosti má po celou dobu, kdy je tato záležitost řešena, jako svou prioritu zacházet s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře a nanejvýš transparentně. Pokud by měl někdo ohledně prodeje pozemků dotazy nebo připomínky, může se obrátit na Jožku Janoviče z ekonomické rady farnosti (na email: joozka@gmail.com) nebo na moderátora duchovní správy otce Evžena Rakovského (rakovsky@sdbplzen.cz).

   V modlitbě můžeme všichni prosit za to, abychom přistupovali k celé záležitosti s důvěrou a vědomím, že to viditelné pomíjí. A také za to, aby získané prostředky byly použity k rozvinutí pastorace farnosti, případně k podpoře salesiánského díla v našem městě.