Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobíDatum konání:
30.9.2018

 

1. 10.

Pondělí

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

2. 10.

Úterý   

Památka svatých andělů strážných

4. 10.

Čtvrtek

Památka sv. Františka z Assisi

7. 10.

Neděle

27. neděle v mezidobí

v Lobzích Výročí posvěcení kostela

 

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.
 • V tištěných ohláškách najdete podnět k volbám, které se uskuteční příští víkend a k farní diskusi na příští neděli.
 • Příští neděli jste zváni na farní kávu a diskusi po bohoslužbách.
 • Děkujeme za vaše příspěvky na charitu formou věcných darů, drogerie a zvl. dnes za finanční podporu.
 • Příští pátek je první pátek v měsíci. Po mši sv. bude adorace se zpěvy Taizé.
 • Na nástěnkách najdete pozvánky a nabídky pastoračních aktivit i mimo naši farnost.
 • Připravujeme potáborové setkání pro děti, které byly na Farním táboře. Toto setkání bude spojeno s prvním BNW. Akce proběhne na středisku 20. – 21.10. Přihlašujte se elektronicky do pondělí 8. 10.
 • Zveme starší ministranty na Setkání ministrantů salesiánských farností, které se uskuteční během podzimních prázdnin v našem středisku. Více informací najdete na plakátě a u Filipa Mareše.

 

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – PL;  Ne 7. 10. 7:00PL;  9:30ERU sv. Jiří: na požádání MS. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 

Farní diskuse

 • Po mši sv. v 7:30: Liturgie a dobré porozumění celému jejímu dění. Konkrétní podnět – vzdálená a bezprostřední příprava na mši sv. Jak se připravujeme na slavení díkůvzdání? Vnímáme, že jsme pozvání k procesu vzdávání díků Krista jeho nebeskému Otci a to vše ve společenství církve?
 • Po bohoslužbách v 8:45 a v 10: církev a současnost; křesťan a správa veřejných věcí.
 • Jaká je naše role vzhledem k našemu současnému světu?
 • Jak intenzivně se má křesťan zabývat se veřejnými záležitostmi?
 • Jakou míru odpovědnosti za současnost neseme my křesťané?

 

Jak volit odpovědně?

V minulém čísle 38 Katolického týdeníku bylo několik podnětů k nastávajícím volbám. Z článků si mohou vzít podnět ti, kteří nevědí, koho volit. Praktikujícím křesťanům by měla ležet na srdci zodpovědná správa veřejných věcí. Proto výběr kandidátů je velmi důležitý. Vyloučeny by měly být osobnosti podněcující nenávist, nesnášenlivost, nacionalismus a populismus. Dobře si čtěte kandidátní listiny, protože na nich najdete i známé osoby, které dávají naději poctivé a zodpovědné práce ve prospěch města i občanů. Také mnozí z našich farníků jsou na kandidátních listinách. Členové místních zastupitelstev ovlivňují bezprostředně život místních městských částí. Prosme Pána o schopnost moudré volby. Modleme se za ty, kdo konají službu veřejnosti a v budoucnu povedou naše město, aby konali svou práci zodpovědně ke spokojenosti všech občanů. Modleme se i za naše spoluobčany, aby se správně rozhodli koho volit a vyprošujme dar moudrosti všem zvoleným.