Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 22. neděle v mezidobí

22. neděle v mezidobíDatum konání:
29.8.2020

3. 9.

čtvrtek

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

6. 9.

Neděle

23. neděle v mezidobí

 • Sbírka na bohoslovce před týdnem činila 8.030,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
 • Dnes je naposled ve farnosti před odjezdem na další studia do Itálie Filip Mareš. Děkujeme za jeho zapojení o prázdninách do aktivit Střediska a farnosti. A dnes vítáme v naší farnosti nového salesiána, který nahrazuje Indyho, Honzu Pomikálka. Provázejme je oba modlitbou.
 • Během příštího týdne začne přihlašování do kroužků Střediska mládeže v systému Sapes. Pro pokračující z loňského školního roku je přihlašování umožněno od 1. 9., pro ostatní od 2. 9. 2020.
 • Výuka náboženství začne od 30. 9. Dny výuky jsou středa a neděle. Přihlašování je možné od 1. 9. přes Sapes. Setkání rodičů a bližší domluva bude v neděli 20. 9. 2020 po mši sv. v 10:00.
 • Od 1. září nadále platí nařízení nosit roušky při bohoslužbách při účasti nad 100 osob v kostele. V naší farnosti tato povinnost platí jen při mši sv. v 10:00 v Lobzích.
 • Příští pátek je první pátek v měsíci. Po mši sv. bude adorace se zpěvy Taizé.
 • Od příští neděle začíná nedělní slůvko pro děti a lektorské služby.
 • Informace k diecézní pouti spolu s dopisem otce biskupa najdete na listině s tištěnými ohláškami. Důležité je, že počet účastníků poutní bohoslužby je omezen na 500 účastníků včetně kněží a přisluhujících. Účast v kostele bude možná jen se vstupenkou. O ty je třeba se přihlásit paní Sladké z farnosti na Františkánské ulici v Plzni. Proto, kdo by měl zájem se zúčastnit pouti, ať co nejdříve kontaktuje paní Sladkou (tel: 733741676). Bohoslužba bude přenášena na nádvoří, kde budou lavičky. K podnětu ohledně přímluv prosíme, abyste během příštího týdne přinášeli až do příští neděle své napsané přímluvy do sakristie sloužícímu knězi. Můžete je také poslat mailem na adresu farnosti. Vytištěné a napsané přímluvy pak předáme zástupcům, kteří pojedou na pouť. Poutní mše svatá bude přenášena v přímém přenosu Radiem Proglas.
 • Příští víkend si připomeneme 30. výročí působení salesiánů v Plzni. Nebudeme tolik hledět do minulosti, ale zaměříme se na přítomnost a na současné salesiánské aktivity. Všechny nedělní bohoslužby budou na poděkování za vše dobré, co se podařilo. K tomuto výročí bude připravena výstava nejen o plzeňském salesiánském díle. Po bohoslužbách jste zváni na farní kávu. Po mši sv. v 10:00 bude širší nabídka – grilování a posezení s dalším programem. Nabízíme rodinám turnaj ve stolním fotbalu (kalčo). Organizátoři (rodina Škodova) vše připraví tak, abyste se dopředu nemuseli hlásit. Soutěžící družstva se sestaví až příští neděli. Turnaj proběhne v době mezi 11:00 a 14:00.
 • Příští neděli se rozloučíme s Indym – Lubomírem Lažou s vděčností za vše, co v našem díle za dobu svého působení vykonal.
 • Zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 6. 9. 7:00ER; 9:30MS. U sv. Jiří: na požádání V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

  

Praxe ohledně prevence nemoci covid-19 v naší farnosti

Nadále platí nařízení nosit roušky při bohoslužbách při účasti nad 100 osob v kostele. V naší farnosti se to týká mše sv. v 10:00.

Přijímání eucharistie je možné buď na ruku, anebo do úst.

 

  

Důležité termíny v září 2020

6.9.    Připomínka 30 let salesiánského díla v Plzni

9.9.    První zasedání pastorační rady farnosti – od 19:00 v budově Salesiánského střediska

12.9.  Diecézní pouť farností v Teplé

14.9.  První setkání po prázdninách společenství Matek – od 19:00 farní sál

16.9.  Mše sv. pro maminky s malými dětmi v kapli SaSM v 9:30

16.9.  Druhé zasedání pastorační rady farnosti  – od 19:00 v budově Salesiánského střediska

20.9.  Schůzka rodičů s katechety ohledně výuky náboženství – po mši sv. v 10:00 ve farním sále.

         Jedná se o důležité setkání, při kterém se budou upřesňovat termíny výuky náboženství pro nový školní rok.

         Budou přítomni další katecheté, aby byla dána co nejširší nabídka pro vzdělávání ve víře našich dětí.

         Dny výuky náboženství v naší farnosti jsou středa a neděle.

 

Dopis TOMÁŠE HOLUBA, biskupa plzeňského, k diecézní pouti                                                                          

                                                                                                                                                                                                      V Plzni dne 26. srpna 2020

 

Sestry a bratři,

 

pěkně Vás zdravím na konci prázdninového času. Snad se většině z Vás podařilo letošní čas dovolených a odpočinku prožít požehnaně, i když možná nemálo z Vás kvůli koronavirové situaci muselo na poslední chvíli měnit či omezit své plány.

Změna a omezení se bohužel týkají i naší nadcházející diecézní pouti v Teplé 12. září.  Nařízení vlády z důvodu ochrany před koronavirovou nákazou omezilo počet přítomných na bohoslužbách v kostelích na maximální počet 500 účastníků. To se sice nedotýká v rámci pravidelných bohoslužeb žádné z našich farností, ale výrazně to omezuje podmínky pro každoroční celodiecézní setkání v Teplé.

Proto jsem se rozhodl po poradě se svými spolupracovníky Vás požádat, abyste letos do Teplé vyslali z každé farnosti pouze své zástupce, kteří tam při bohoslužbě v obětním průvodu symbolicky položí na oltář modlitební úmysly a prosby každého z Vás. Věřím, že setkání v Teplé tak zůstane skutečně i v současné náročné koronavirové situaci poutí celé naší plzeňské diecéze.

Vás všechny, sestry a bratři, vyzývám a prosím, abyste své zástupce, na kterých se dohodnete s Vaším duchovním správcem, na cestu vybavili Vašimi prosbami a díky, které napíšete na lístek a které při slavení mše svaté v Teplé Vaši reprezentanti přinesou k oltáři sesbírané v koších za každý vikariát. Budu velmi rád, jestliže ve svých prosbách budete myslet na současné starosti a radosti naší diecéze, na potřeby všech nás putujících do Božího království. Modlitby za zemřelé vložíme souhrnně při mši svaté, nemusíte je psát jmenovitě.  

 

Diecéze bude moci být tímto způsoben přítomna celá a prosby i chvály každého z Vás budou zahrnuty do společných modliteb.

Protože datum pouti 12. září se kvapem blíží, vyzývám Vás, abyste se na svých zástupcích dohodli již o této neděli a při bohoslužbách neděle příští odevzdali těmto zástupcům své prosby i chvály napsané na jednotlivých lístečcích. Tito zástupci dostanou od svých duchovních také vstupenky, které je opravňují účastnit se programu v kostele v Teplé.   

Bratři a sestry, nebojme se, Boží blízkost a starostlivost nemohou ani v nejmenším omezit žádná lidská opatření. Naše letošní diecézní heslo je platné trvale! 

Moc Vám všem děkuji za podporu a aktivní účast na této nezvyklé formě letošní diecézní pouti, myslím na Vás, žehnám Vám a svěřuji se do Vašich modliteb.  

 

Váš biskup Tomáš

 

 

Praktické poznámky doplňující pastorační dopis biskupa Tomáše.

 

Program se bude konat pouze v kostele a na nádvoří kláštera (+ WC v budově), ve vnitřních prostorách je třeba mít roušku.

Upravený program:

 

10:00 Začátek v kostele (moderuje Ivana Čamková)

10:05 katecheze na diecézní motto - P. Jakub Holík

11:00 Modlitba za diecézi - b. Tomáš, P. Jakub, M. Frouzová, s. Edith

12:00 občerstvení (stánky na nádvoří), guláš pro kněze v letním refektáři

13:30 beseda s nunciem - nuncius, b. Tomáš

          křížová cesta (v parku) - premonstráti

14:30 slavení eucharistie – b. Tomáš, káže nuncius, na závěr vyhlášení výsledků

 soutěže Znalec diecéze

15:45 konec pouti

 

Ostatní části programu uvedené na rozesílaném plakátu, jsou zrušené s výjimkou programu pro mládež, který se koná jako samostatná akce a s jehož účastníky se během pouti nepotkáme (jejich program, slavení eucharistie i občerstvení proběhne v jiných prostorách), nepotřebují tedy vstupenku.

Vstup do kostela bude možný pouze na vstupenky. Pro náhodné poutníky bez vstupenky bude připraveno venkovní ozvučení před kostelem a lavičky k sezení, do kostela nebudou vpuštěni.

Přímluvy budou doručeny do Teplé a zástupcem vikariátu přineseny v obětním průvodu při slavení eucharistie, aby tak bylo zdůrazněno spojení s celou diecézí, která se nemůže fyzicky v Teplé sejít. Přímluvy pak zůstanou v tepelském klášteře a bratři premonstráti budou tyto přímluvy zahrnovat do svých modliteb.