Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 2. neděle postní

2. neděle postníDatum konání:
12.3.2022

19. 3.      

Sobota

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

20. 3.

Neděle

3. neděle postní

 

 • Dnes se koná sbírka na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové a na Světové dny mládeže v Lisabonu. Děkujeme za vaše dary.
 • Pobožnosti křížové cesty jsou v lobezském kostele v postní době ve středu a v pátek od 17:30.
 • Pro děti od 10 do cca 14 let opět připravujeme 19. a 20. 3. víkend BNW. Přihlašování je opět přes SAPES.
 • Duchovní zamyšlení tuto sobotu 19. března začne ranní bohoslužbou v 8:00 v kostele. Po ní bude příležitost pro malé občerstvení. Od 9:00 pokračuje úvahou na téma: „Nebojte se“ – s myšlenkami od Eliase Velly. Zakončení bude v 11:30. Vede P. E. Rakovský. Letáček s informacemi je součástí tištěných ohlášek.
 • V tištěných ohláškách a na farním webu je opět připravena krátká katecheze se zaměřením na obnovu křtu při Velikonoční vigilii.
 • Příští neděli proběhnou skrutinia katechumenů při mši sv. v 9:00. Provázejme jejich přípravu modlitbou.
 • Pořad nedělních bohoslužeb v současné podobě, bude trvat do 5. postní neděle. Od Květné neděle už budou bohoslužby v Lobzích jako před pandemií, tj. v 7:30 a v 10:00. Mše sv. v 9:00 bude zrušena.
 • Aktuální informace k možnostem pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v našem díle:

V rámci Salesiánského střediska mládeže jsme nabídli prostory střediska o víkendech a v dopoledních hodinách přes týden pro skupinové programy pro uprchlíky (setkávání maminek s dětmi, výuka dětí apod.). Ve spolupráci s našimi externisty chceme nabídnout i námi připravené programy pro děti a mládež.

Stále je možné nabídnout dobrovolnou pomoc dalším organizacím, např. Diecézní charitě (krize@dchp.charita.cz) nebo Mezigeneračnímu a dobrovolnickému centru Totem.

 • V modlitbě za ukončení násilné okupace Ukrajiny nepřestávejme. Pokračujme modlitební štafetou, modlitbou mezi přáteli nebo společně s jinými farnostmi.
 • Následuje Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření (samostatný list).

 

 • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – PL;  Ne 20. 3.  7:00 – ER; 8:30 – ER; 10:00 – MS. U sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit individuální termín.

 

 

 

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Drazí věřící, sestry a bratři 

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu,
a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí.

Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

Vaši čeští a moravští biskupové